NAV-Figyelő 6. hét: Fontos tudnivalók egyéni vállalkozóknak és velük szerződő partnereknek


Adóellenőrzéskor komoly hátrány is érheti azokat, akik nem járnak el kellő körültekintéssel üzletfelük kiválasztásakor.

Rendszeresen ellenőrizzük egyéni vállalkozó szállító partnerünket

Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, hogy adóellenőrzéskor komoly hátrány is érheti azokat, akik nem járnak el kellő körültekintéssel üzletfelük kiválasztásakor. Igaz ez akkor is, amikor egyéni vállalkozónak adunk megbízást.

Ugyanis előfordulhat, hogy cégünk – egyéni vállalkozó – alvállalkozója bejelenti a NAV felé, hogy tevékenyégét szünetelteti.

A szünetelés bejelentését követően, annak időtartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Ugyanakkor a szünetelés után a vállalkozói tevékenység, a bejelentést követő nappal újra gyakorolható.

Mi történik, ha az egyéni vállalkozó (EV) mégis szolgáltatás nyújt ezen időszakban, de ezen jogsértő állapotról nem tett említést megbízójának?

Az EV által teljesített szolgáltatások ellenőrzése során az adóhatóság arra a megállapításra juthat, hogy a teljesítés időszakában az EV nem rendelkezett a cégünk részére kiszámlázott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, mivel ezen időszakban a tevékenyége szünetelt, munkát nem végezhetett.


Az adóhatóság ez esetben arra is hivatkozhat, hogy a cégünk nem járt el kellő körültekintéssel a szolgáltatás igénybevételekor, mivel az ügylet teljesítése során nem győződött meg arról, hogy az alvállalkozója képes volt-e a szóban forgó ügylet teljesítésére. (egyéni vállalkozóként be volt-e jelentkezve, nem szüneteletette-e tevékenyégét)

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint azonban a gazdasági szereplőknek minden tőlük észszerűen elvárható intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az ügyleteik ne valósítsanak meg – akár ÁFA, akár más adó tekintetében elkövetett – adókijátszást. (C-80/11. és C-142/11. sz. egyesített ügyek – Mahagében Kft. EUB ítélete)

Mi a megoldás?

Bizonyos időközönként ellenőrizzük partnerünket. Az egyéni vállalkozók adatai elérhetőek és ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Ha a nyilvántartás adatai szerint a partnerünk megszüntette vagy szüneteltette tevékenységét, akkor az ezen időszaki számla befogadását el kell utasítani. Mivel a magánszemély partnerünk elvégezte a munkát, de nem minősült egyéni vállalkozónak, ezért a bevétele önálló tevékenyégből származó jövedelemnek minősül.

A legfrissebb NAV-figyelőben ezen kívül olvashatnak többek között az egyéni vállalkozás megszüntetéséről, a 6. héten megjelent friss Információs füzetekről, a bolgár áfa fizetésére kötelezett természetes személlyel kereskedelmi kapcsolatban állók figyelmét is felhívjákegy fontos változásra.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2022. január 10.

NAV-Figyelő 1. hét: itt vannak az új információs füzetek

Információs füzetek jelentek meg az egyszerűsített foglalkoztatásról, az adószám és adóazonosító jel kiváltásáról és a háztartási munkáról – egyebek mellett erről olvashatnak az idei első NAV-Figyelőben.