Robert Burns a magyar Parlamentben – 2. rész


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Robert Burnst, a XVIII. században élt romantikus költőt, a skótok néhány évvel ezelőtt minden idők legjelentősebb skót személyiségének választották: The Greatest Scot. Egy sajátos helyzetben a magyar Parlament épületében, az Országgyűlés plenáris ülésén szavalták el Az ördög elvitte a fináncot című versét. Az eseményre a XXI. században került sor, igen érdekes körülmények között.


Nem gyűrt le minket senki, bár fölöttünk vad vihar dult,

s most néhány lelketlen kufár nagysebtiben elárult.

Ha angol kard jön ellenünk, az bennünket le nem ver,

de angol pénz lett végzetünk…

Egy országban annyi gazember!

(Robert Burns: Skót hírnevünk,
részlet, Képes Géza fordítása)

Burns életét, munkásságát, hatását a világirodalomra és a kultúra egyéb területeire múlt heti írásunkban mutattuk be. Kiemeltük, hogy Burns „becsületes” polgári foglalkozása adószedő, -ellenőr, finánc volt, és mesterségét több versében is megénekelte.

Robert Burns (Calum Colvin műve, 2002)

 

Írásunkban most egyetlen verséről lesz szó, „Az ördög elvitte a fináncot” címűről, amely 2004-ben elhangzott a Parlamentben is.

A magyar Országgyűlés nem az a hely, ahol verseket szoktak felolvasni. Különösen érdekes az, ha mindezt egy miniszter teszi. Még pikánsabbá teszi a helyzetet, ha a pénzügypolitikáért felelős miniszter teszi mindezt.

Politikai előzmények

A rendszerváltást követő trauma hatásain (infláció elszabadulása, gazdaság visszaesése, foglalkoztatottság csökkenésem, államháztartás pozíciójának jelentős romlása) az ezredfordulóra jórészt sikerült túllépni, köszönhetően az 1995-ös Bokros-Surányi csomagnak, illetve a Horn- és az első Orbán-kormány szigorú költségvetési politikájának. Az ezredfordulón az államadósság alig haladta meg GDP arányosan az 50 %-ot (2000-ben 55 %, 2001-ben 52 % volt), az államháztartási hiány az ún. Maastrichti kritériumokban előírt 3 % körül mozgott (2000-ben 2,9 %, 2001-ben 4 % volt). Magyarország közeledett az EU-belépés előfeltételeként kötelező fejezeti tárgyalások lezárásához. A GDP növekedése meghaladta az akkor már EU-tagállamok gazdasági növekedését (ez felzárkózást is jelentett), az infláció lecsökkent 10 % alá. Mindez megalapozta Magyarország EU-tagságát, illetve az euró bevezetése is belátható távolságba került.

 A 2002-es országgyűlési választások első fordulóját – sokak meglepetésére – az MSZP igen nagy fölénnyel megnyerte. Érdekesség – és ennek jelentősége volt a későbbiekben –, hogy az MSZP listáját miniszterelnök-jelöltként a pártonkívüli Medgyessy Péter vezette.

Burns, whisky, haggis

 

Már a választási küzdelemben ígéretháború alakult ki a FIDESZ és az MSZP között, folyamatosan rálicitáltak egymás népszerűség-hajhászó döntéseire, sőt a választások előtt a kormányzati pozícióban lévő FIDESZ költekezésbe is kezdett (ezt minden kormányzat megtette a választások előtt 1990 és 2006 között). Ez a költekezés, és a választások második fordulójára tett lépések kevésnek bizonyultak, a választásokat az MSZP nyerte meg, és az SZDSZ-szel koalícióra lépve kormányt tudtak alakítani.

Medgyessy olyan kormányt alakított, amelyben pártonkívüliek, illetve a kormánypártok belső köreihez nem tartozó személyek is kulcspozíciókat foglaltak el (szakértői kormány). A pénzügyminiszter László Csaba lett.

A jóléti rendszerváltás programja

Az újonnan alakult kormány gyorsan nekikezdett a választási ígéretek megvalósításának. Meghirdették a „jóléti rendszerváltásnak” elkeresztelt száznapos programot, de bőven száz napon belül megtörténtek a reformlépések. A hosszú távra gondolt intézkedéseket gyorsított ütemben valósították meg. Az ellenzék szinte egyhangúan támogatta ezeket a javaslatokat.

A száznapos programot követően újabb száznapos programot is bejelentettek, amelyben további kiadásokat fogadtak el. Az ellenzék ezeket a javaslatokat is támogatta.

A béremelések, a 13. havi nyugdíj, a lakásprogram, az agrártermelők adósságrendezése stb. már a 2002-es költségvetést is jelentősen megterhelték, de teljes összegben csak a 2003-as mérlegben éreztették hatásukat.

A bajok már 2002 őszén megmutatkoztak, a gazdasági növekedés elmaradt a várttól, a várható költségvetési hiány lényegesen több lett, mint korábban tervezték. Mindezt részben „ráverték” az előző kormányzati ciklus költekezésére (ez szintén általános jelenség kormányváltásokkor, de gyakran még a pénzügyekért felelős miniszterek váltásakor is), illetve „kreatív technikákkal” („trükkök százai” – Gyurcsány Ferenc) fedték el. A pénzügyminisztériumi szakértőket a Medgyessyhez lojális László Csaba megnyugtatta, hogy kezelni tudják majd a gondokat (igaz, sokuk ebben kételkedett).

A bukás előzményei

Az államháztartás helyzete 2003 közepére már jól látható módon negatív irányba váltott, ezért a PM-ben kidolgoztak egy megszorító csomagot, amely nem annyira a kiadások csökkentésén, hanem az áfa emelésén, adókedvezmények megszüntetésén, és a személyi jövedelemadó csökkentésének későbbre halasztásán alapult. A Kormány 2003. július 16-i ülésén elfogadták a csomagot. Ugyanezen a kormányülésen fogadták el az euró bevezetésének 2008. január 1-jei céldátumát is.

A kormányülést követő sajtótájékoztatón részt vett Járai Zsigmond jegybankelnök is. A miniszterelnök főleg az euró bevezetésének előnyeiről tájékoztatta az újságírókat.

László Csaba, Medgyessy Péter, Járai Zsigmond a sajtótájékoztatón

 

A megszorító intézkedések kommunikációját „meghagyta” László Csabának és más munkatársainak, akik a miniszterelnök tudomásával bejelentették a várható lépéseket.

A kormánypártok politikusainak a bejelentések egyrészt váratlanok voltak (tájékoztatást ugyan kaptak, de nem hitték el a helyzet súlyosságát), másrészt elfogadhatatlanok. Már az ősz folyamán mindent megtettek a tervezett intézkedések ellehetetlenítése érdekében. Sikeresen!

Hiába voltak a kormányzatban erős pénzügyi ismeretekkel rendelkező személyek (Medgyessy korábban kétszer is volt pénzügyminiszter, László Csaba pályája első szakaszát a PM-ben töltötte, és egészen a közigazgatási államtitkári funkcióig emelkedett, Medgyessy kabinetfőnöke, Draskovics Tibor szintén régi pénzügyes volt, ő korábban a Horn-kormány idejében volt a PM közigazgatási államtitkára), az MSZP és az SZDSZ befolyásos köreitől távol estek, és ez meghatározta politikai esendőségüket.

A pénzügyminiszter menesztése

A 2004-es költségvetést ugyan még elfogadta 2003 decemberében a Parlament, de 2004 januárjának első napjaiban kiderült, hogy a néhány héttel korábban számolt 5,2 %-os államháztartási hiány 0,4 %-kal magasabb, 5,6 % volt 2003-ban. Magyarázat ugyan volt, de Medgyessy vezéráldozatra kényszerült, 2004. január 7-én bejelentette László Csaba pénzügyminiszter menesztését.

Januárban az is kiderült, hogy a következő pénzügyminiszter Draskovics Tibor lesz.

Tulajdonképpen a miniszterváltás rendben lezajlott volna, ha nem iktatnak be rendkívüli ülésnapot 2004. január 26-ára. László Csaba még regnáló pénzügyminiszterként napirend előtti felszólalásra jelentkezett, és megkapta a szót (az ülésen Medgyessy Péter miniszterelnök nem vett részt).

Felszólalásának parlamenti jegyzőkönyv szerinti részletét közreadjuk:

ELNÖK: … A kormány nevében László Csaba pénzügyminiszter úr kért szót. Parancsoljon, öné a szó, miniszter úr, ötperces időkeretben. (Moraj az ellenzéki pártok soraiban. – Az elnök csenget.)

DR. LÁSZLÓ CSABA pénzügyminiszter: Elnök Úr! Tisztelt Ház! A sors külön kegyének tekintem, hogy ülésszakon kívül utoljára megoszthatom néhány gondolatomat önökkel. (Közbeszólás a Fidesz soraiból.) A látszat csal. A látszat az, hogy a magyar gazdaság bajban van. A valóság ezzel szemben az, hogy az általunk elindított gazdaságpolitikával sikerült új lendületet adni a magyar iparnak és a hazai beruházásoknak. (Derültség az ellenzéki pártok soraiban. – Taps az MSZP soraiban. – Révész Máriusz közbeszólása.) Mindezek eredményeként ismét egyre több embernek van munkahelye, és végre kedvező hírek érkeznek (Gyürk András közbeszólása.) a külkereskedelem és a fizetési mérleg felől is. A reálgazdaság tehát, köszöni szépen, jól, sőt egyre jobban van.

Az új kormánynak emellett számos régi adósságot is sikerült mind ez idáig rendeznie. Lezártuk a csatlakozási tárgyalásokat, rendbe tettük az EU által kifogásolt belső ellenőrzési rendszert, befejeztük a kárpótlási folyamatot, behajtottuk az orosz adósságot (Derültség a Fidesz soraiban.), az eredeti terveknek megfelelően tettünk pontot a nyugdíjreformra. (Közbeszólás a Fidesz soraiból.) A Postabank, az FHB és a Konzumbank eladásával véget ért a bankprivatizációk kora is. Bevezettük az evát, csökkentettük a társasági adó és a személyi jövedelemadó mértékét, s megtettük az első lépéseket a fix összegű egészségügyi hozzájárulás megszüntetése felé is. (Közbeszólások a Fidesz soraiból.) Új beruházásokat csábítottunk Magyarországra, és az állam is nagyobb szerepet vállal magára a fejlesztésekből.

A múlt héten került az alapkőletételre sor például Nyíregyházán az Electroluxnál, és megduplázza magyarországi kapacitását például a Nokia is. Az idén elindulhat a 4-es metró építése is. A számok azt mutatják, hogy sikeres volt a tőzsdefejlesztési program is. A kormányváltáskor 8000 pont körül állt a tőzsdeindex, ma, mielőtt eljöttem a parlamentbe, 9775 pont volt az aktuális BUX-index. (Moraj a Fidesz soraiban.) Elfogadtuk az üvegzsebtörvényt, amely szisztematikus végrehajtásával átláthatóbbá teheti az állami gazdálkodást. (Folyamatos zaj. – Az elnök csenget.)

Miért vagyunk akkor itt, miből táplálkozik a válságérzet? Tisztelt Képviselők! Az elmúlt másfél évben a piac, a Nemzeti Bank és a politikai elit háromszögének kellős közepén ülhettem, ezért nálam hitelesebben kevesen állíthatják: ebben a koordináta-rendszerben nem sikerült teljesen megtalálni az egyensúlyt. A magam részéről érzem személyes felelősségemet is ebben, és remélem, ugyanezt érzik a jegybanki vezetők és önök is. (Taps a kormánypártok soraiban.)

A piac érzelmeiről nem szívesen szólnék. Egy olyan ország, amely nagymértékben rá van utalva a külföldi forrásokra, jobban teszi, ha külső adottságként fogadja el a piacok helyzetértékelését, mint ha a spekulánsokat szidja. (Közbeszólás a Fidesz soraiból.)

Tisztelt Ház! Magyarország jövőjét az európai uniós és az eurózónához való gyors csatlakozás sikere határozza meg. A sikerhez a jelenlegi helyzetben a versenyképesség folyamatos javítására, reformokra és megszorításokra, jól hallották: megszorításokra van szükség. A magyar közélet és politika nagy tragédiája, hogy ezek a kifejezések lassan szitokszóvá változtak, pedig ez így nem maradhat. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, a kormánypártok részéről bátorságra, elszántságra van szükség, az ellenzéknek pedig a szakmai kritika fenntartása mellett le kell mondania a rövidlátó politikai demagógia sokszor hatásosnak tűnő eszközéről. (Domokos László közbeszólása. – Szórványos taps az MSZP soraiban.) Népszerűségszerzés helyett együttműködésre kell törekedni; sajnos ugyancsak kicsit elcsépelt kifejezéssel élve, nemzeti konszenzust kell teremteni. Az elmúlt másfél év ebben az ügyben nem ad túlzott okot optimizmusra, de az új pénzügyminiszter személye, a piaci helyzet mégis esélyt adhat a konszenzus megteremtésére.

Tisztelt Képviselők! Az elmúlt több mint másfél év nehéz volt nekem, tanulságos, de mindenekelőtt szép. Büszke vagyok arra, hogy a Magyar Köztársaság pénzügyminisztere lehettem.(Közbeszólás a Fidesz soraiból: Mi nem vagyunk!)

(13.20)

Engedjék meg, hogy búcsúzóul egy, az 1700-as évekből származó skót költő versével, Arany János fordításában szemléltessem e poszt örök hálátlan voltát.

Ezt követően László Csaba elszavalta Robert Burns „Az ördög elvitte a fináncot” című versét.

Robert Burns: Az ördög elvitte a fináncot
(Arany János fordítása)

 

Jött az ördög hegedüszóval,

elvitte a fináncot;

és minden asszony igy kiált:

Belzebub, éljen a táncod!”

Az ördög, az ördög,

az ördög e tánccal

oda van, oda van

oda van a finánccal.

 

Cefrét verünk, főzünk, italt,

lakomát csapunk, nagy táncot:

szépen köszönjük, Körmös úr,

hogy viszed a fináncot!”

Az ördög, az ördög,

az ördög e tánccal

oda van, oda van

oda van a finánccal.

 

Van csárda-tánc, kuferces, lánc,

tudunk polkát és fráncot:

de legjobb tánc az ördögé,

hogy viszi a fináncot.”

Az ördög, az ördög,

az ördög e tánccal

oda van, oda van

oda van a finánccal.

(1792)

A szavalást követően a leköszönő miniszter megköszönte a felszólalási lehetőséget, és a jegyzőkönyv szerint nagy tapsot kapott a kormánypártok soraiból.

László Csaba pénzügyminiszter verset olvas

 

Könnyen megfejthetőek a vers utalásai. László Csaba maga a finánc, és Medgyessy Péter az ördög, aki leváltotta miniszterét, miközben a kialakult helyzetért a főfelelősség Medgyessyt terhelte. A mindeddig lojális miniszter lírai befejezéssel tette felelőssé a miniszterelnököt (és búcsúzott el a parlamenttől). A Medgyessy Péterrel való szembefordulás, különösen ennek ilyen módon való kinyilvánítása nem kis bátorságra utal László Csabától, és az is elismerést illet, hogy nem csak a pénzügyek területén rendelkezik szakértelemmel, de a kultúrában is vannak széleskörű ismeretei.

Különösen fontosnak tartom a beszéd következő részletét: „A sikerhez a jelenlegi helyzetben a versenyképesség folyamatos javítására, reformokra és megszorításokra, jól hallották: megszorításokra van szükség. A magyar közélet és politika nagy tragédiája, hogy ezek a kifejezések lassan szitokszóvá változtak, pedig ez így nem maradhat. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, a kormánypártok részéről bátorságra, elszántságra van szükség, az ellenzéknek pedig a szakmai kritika fenntartása mellett le kell mondania a rövidlátó politikai demagógia sokszor hatásosnak tűnő eszközéről.” Sajnos ezek a szavak mit sem veszítettek érvényességükből.

Nem lehet kétséges, hogy a főfelelősség a miniszterelnöké volt, de közel azonos felelősség kell hogy terhelje a kormánypártok elnökeit, frakcióvezetőit is, hiszen a folyamatos figyelmeztetések ellenére hagyták elfajulni a helyzetet, illetve képtelenek voltak kézben tartani a pártjaik, frakcióik politikusait, országgyűlési képviselőit. Nem véletlen, hogy ők nem nyilatkoznak, nem emlékeznek, vagy távoztak azóta a politikai életből.

Medgyessy nem sokkal élte túl László Csaba távozását, 2004 nyarán kiderült ügynökmúltja (D209), légüres politikai térbe került, és 2004. augusztus 19-én bejelentette lemondását, Gyurcsány Ferenc szeptember 29-től töltötte be a miniszterelnöki pozíciót.

Az azóta eltelt évek jól mutatják, hogy a 2002-2004-es kormányzásnak katasztrofális hosszú távú hatásai lettek, ezek elemzése már nem tartozik a cikk témakörébe, viszont fontosnak tartom megjegyezni, hogy a mai napig nem sikerült bevezetni az eurót, és még céldátumot sem határoz meg a politika.

Robert Burns: Az ördög elvitte a fináncot

Visszatérve a versre!

Burnst egy dumfriesi (Burns utolsó szolgálati állomáshelye) fináncösszejövetelen kérték fel egy dal éneklésére, erre válaszul rögtönözte a verset egy levél hátoldalára, majd átadta azt a levezető elnöknek.

és az ördög viszi a fináncot! (illusztráció a vershez)

 

A versben szereplő csárda-tánc, kuferces, lánc, polka és fránc táncfajták (Burns járt tánciskolába!), a csárda-tánc nem más mint a csárdás, a fránc pedig a francia keringő, a kuferces és a lánc szintén korabeli táncfajták.

A verset megzenésítette Ligeti György az „Öt Arany dal” ciklusának részeként, több előadó – így például Rost Andrea operaénekesnő – tolmácsolásában is meghallgatható a youtube-on.

A cikk szerzője számára sokkal autentikusabb a Romanovits István által megzenésített változat. Ez a Nyíregyházán alakult a Dongó együttes 2004-ben kiadott „Mit nékem a kincs…” című lemezén kapott helyet. A lemezen Burns megzenésített versei hallhatóak, a dalok a kelta-ír-skót zenei világot idézik elénk.

Irodalom:

Burns: Válogatott versek (Európa Könyvkiadó, Budapest, 1959)

László Csaba parlamenti felszólalása

Pethő András: Így tették lejtőre Magyarországot I. rész – Az ígéretözön és előzményei

Pethő András: Így tették lejtőre Magyarországot II. – Baljós árnyak és a titkos program

Pethő András: Így tették lejtőre Magyarországot III. – Harag és a kettős bukás

 


Kapcsolódó cikkek

2023. június 7.

Adótörvények 2024: számos veszélyhelyzeti rendelet törvényként él tovább

Jövőre emelkedik az üzemanyagok jövedéki adója, és törvényként hatályos marad – időnként némi korrekcióval – a bankadó, a tranzakciós illeték és az energiaellátók jövedelemadója, a foglalkoztatók ekho-mentessége. Zöldadóként él tovább a légitársaságok extraprofit adója, és jön az adótanácsadók, adószakértők hatósági képzése. Kiemeltük a legfontosabb tételeket a kormány 2024-es adócsomag-tervezetéből.

2023. június 6.

A kormány benyújtotta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlésnek

A kormány megőrzi a személyi jövedelemadó alacsony szintjét, a családi adókedvezményt, a négygyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak adómentességét, emellett továbbra is garantálja az alapvető élelmiszerek kedvezményes áfakulcsát – hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium (PM) közleménye, amellyel bejelentette, hogy a kormány kedden benyújtotta az adótörvényeket, és még a nyári szünet előtt elfogadhatja az Országgyűlés azokat.

2023. június 6.

Hogyan hat a befektetésekre az új szocho adóteher?

A Magyar Közlönyben 2023. május 31-én megjelent 205/2023. (V. 31.) Kormányrendelet alapján 2023. július 1-sejétől az Szja törvény szerint kamatjövedelmet – az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelem kivételével – a 15% személyi jövedelemadó (szja) mellett 13% szociális hozzájárulási adó (szocho) is terheli a 424/2022. (X. 28.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt. A jelenlegi tervek szerint 2023. november 26-ig tart a veszélyhelyzet, de nem lehet kizárni, hogy annak időtartamát újra meghosszabbítják – írja cikkében az RSM Hungary szakértője.