Új transzferár nyilvántartás készítési szabályok léptek életbe 2018-tól


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A 2018-as naptári évben kezdődő üzleti évben megvalósult, kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók dokumentálására már nem alkalmazható a korábbi, 22/2009. (X. 16.) PM rendelet előírásai szerinti önálló nyilvántartás.

2017.11.18-án hatályba lépett a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet, mely gyakorlatilag hatályon kívül helyezte a 22/2009. PM rendelet.

Mindez azt jelenti, hogy a 2018. évi nyilvántartási kötelezettséget már az új jogszabály szerint kell teljesíteniük az adózóknak, mely több szempontból is azt igényli, hogy már most, év közben elinduljon a felkészülési folyamat.

Az új transzferár rendelet lényegi változásai

 1. Kétszintűvé válik a transzferár nyilvántartás: tartalmaz egy fődokumentumot (Master File) és egy helyi dokumentumot (Local File), és ez a kettő anyag képezi együtt a transzferár nyilvántartást. Bármelyik része hiányzik, vagy hiányosnak minősíthető, az adózóra kiszabható a 2 millió forintig terjedő mulasztási bírság (még nem tisztázott, hogy ez ellenőrzött ügyletenként értendő-e).
 2. A Master File cégcsoport-szintű összesített adatokat tartalmaz, melynél egyrészt összetett feladat, hogy melyik vállalkozás esetében mit kell cégcsoportnak (csoportnak) tekinteni, másrészt jelentős idő- és információ-többletet igényel az egyes tagvállalatoktól az adatok megfelelő határidőben történő begyűjtése.

A csoport fogalomnak azért van különös jelentősége, mert a Master File-t a csoportra vonatkozóan kell összeállítani. A csoport fogalma: az adózó és a kapcsolt vállalkozásai (ideértve a telephelyeket is).

Egyrészt nem biztos, hogy a nemzetközi cégcsoporton belül mindenhol ugyanazokat a vállalkozásokat kell érteni csoport alatt, másrészt a magyar cégcsoportoknál is előfordulhat, hogy nem kerül kapcsolt vállalati viszonyba minden tagvállalat egymással – gondoljuk csak a közös ügyvezetés miatti kapcsolt viszony keletkezésére.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy cégcsoporton belül több Master File-t is szükséges lehet készíteni a jelenlegi jogértelmezések szerint, ha a csoporton belül nem minősül minden tagvállalat egymással kapcsoltnak, illetve a nemzetközi cégcsoport által átadott Master File-t is minden esetben ellenőrizni kell!

A Master File főbb tartalma:

 • csoport jogi és tulajdonosi struktúrája, földrajzi ábra,
 • az üzleti eredmény mozgatórugói,
 • a régiós központok, elosztó központok, holding vállalkozások bemutatása,
 • a csoport öt legnagyobb termékéhez és szolgáltatásához, továbbá a csoportforgalmának 5 százalékát meghaladó forgalmú termékéhez és szolgáltatásához tartozó ellátási lánc bemutatása árbevétel szerint, főbb földrajzi piacok megjelölésével,
 • jelentős szolgáltatási megállapodások rövid leírása, a fő K+F helyszínek kapacitásainak leírása, a transzferár képzési politikabemutatása a szolgáltatási költségek allokálására és a díjak meghatározására vonatkozóan,
 • tömör funkcionális elemzés, amely bemutatja az egyes csoporton belüli szereplők értékteremtéshez való hozzájárulását, különösen az elvégzett kulcsfontosságú funkciókat, a jelentős viselt kockázatokat, a jelentős felhasznált eszközöket,
 • az üzleti évben megvalósult jelentős üzleti átszervezésekhez, felvásárlásokhoz (akvizíciókhoz) és üzletágak értékesítéséhez kapcsolódó tranzakciók bemutatása,
 • a csoport immateriális javakkal kapcsolatos stratégiája, K+F menedzsment és létesítményeknek, immateriális javak tulajdonosi körének, jelentős megállapodásoknak, transzferár politikának bemutatása,
 • a csoport finanszírozásának általános bemutatása, beleértve a nem kapcsolt hitelezőkkel kötött jelentős finanszírozási megállapodásokat, valamint a központi finanszírozási szolgáltatásokat,
 • a csoport üzleti évre vonatkozó éves konszolidált beszámolója, ennek hiányában egyéb pénzügyi beszámolási, szabályozási, belső menedzsment, adózási vagy egyéb célból készített beszámolója,
 • a csoport szokásos piaci ár-megállapítási megállapodásainak felsorolása és rövid bemutatása, továbbá más adózási megállapodások bemutatása, amelyek a jövedelem országok közötti elosztásával kapcsolatosak,
 • elkészítés időpontja.
 1. A Local File egyben tartalmazza az összes dokumentálandó tranzakciót(ellenőrzött ügyletet), de mindet külön-külön részleteiben kell bemutatni. A helyi dokumentum olyan új elemeket is tartalmaz, mint például az adózó stratégiájának, menedzsmentjének, versenytársainak részletes bemutatása, vagy a szóban kötött ügyletek lényegi rendelkezéseinek írásba foglalása.

A Local File főbb tartalma:

 • az adózó ügyvezetése (menedzsmentje) felépítésének bemutatása, szervezeti ábrája,
 • azon személyek megnevezése, akiknek az ügyvezetés jelentést tesz és azon országok megnevezését, ahol e személyek a központi irodájukat fenntartják,
 • az adózó üzleti vállalkozásának, tevékenységének és stratégiájának részletes bemutatása,
 • az adózó legfontosabb versenytársainak felsorolása,
 • az egyes ellenőrzött (50 millió Ft feletti) ügyletek és a környezet, érintett piac bemutatása, résztvevő kapcsolt vállalkozások adatai, teljesített és járó összegek,
 • az ügylet alapjául szolgáló szerződés adóévben hatályos összes változatának másolatát, amennyiben a szerződést nem írásban kötötték, akkor annak részletes tartalmának leírása,
 • az ügyletben érintett kapcsolt vállalkozások részletes összehasonlító és funkcionális elemzése, beleértve a korábbi évekhez képest bekövetkezett bármely változást,
 • a legmegfelelőbb szokásos piaci ár-megállapítási módszer megnevezése, a módszer megválasztásának indokai,
 • a tesztelt félnek választott kapcsolt vállalkozás megjelölése és a választás indokolása,
 • a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazásakor figyelembe vett fontosabb előfeltételezések összefoglalása, a többéves összehasonlító elemzés magyarázata,
 • a kiválasztott belső és külső összehasonlító ügyletek felsorolása és bemutatása, az összehasonlító elemzés módszertanának leírása és ezen információk forrása,
 • az összehasonlíthatóságra vonatkozó kiigazítások bemutatása és részletes indokolása, felhasznált pénzügyi információk összefoglalása, annak bemutatása, hogy a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során felhasznált pénzügyi adatok hogyan köthetők az adózó beszámolójában foglalt adatokhoz; és
 • szokásos piaci ár-megállapítási megállapodások, valamint más adózási megállapodások másolata, amelyet nem az állami adó- és vámhatóság adott ki, és amelyek az adózó nyilvántartási kötelezettség alá eső ellenőrzött ügyleteire vonatkoznak,
 • elkészítés időpontja.
 1. Magához a nyilvántartás összeállításához is ad olyan iránymutatásokat és alapelveket a rendelet, amely az átláthatóság, a visszakövethetőség szem előtt tartására ösztönzik az adózókat, és további új szempontok is megfogalmazásra kerültek, amelyeket a nyilvántartás készítésekor be kell tartani, mint például a következők:

Tisztázásra került a rendeletben, hogy a nyilvántartást minden adóévre teljes körűen el kell készíteni. Tehát nem kiegészítéseket kell a következő években előállítani, hanem minden évben új, komplex transzferár nyilvántartás állítandó össze.

A cikk szerzője: Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő, Tax Revolutions Kft.Kapcsolódó cikkek

2021. szeptember 17.

Nem tisztességes bírságkedvezményért elvenni a jogorvoslati jogot

„Fogadd el még akkor is, ha nem érzed jogszerűnek, mert fele annyit fizetsz.” Ez akár egy NAV hirdetés szlogenje is lehetne. És talán nem is lenne különös mindez, ha nem arról lenne szó, hogy a NAV egy hatósági jogalkalmazó, és az ezeknek a szlogeneknek teret engedő jogszabály az adóigazgatási eljárás szabályrendszere.

2021. szeptember 17.

Dante-700 – Dante élete (1. rész)

Dante, a világirodalom egyik legnagyobb alakja 700 éve hunyt el. Főműve, az Isteni színjáték nehéz olvasmány, de ennek ellenére az értő irodalmárok a legmagasztosabb jelzőkkel illetik. Nem véletlenül, hiszen a nyugati kultúrára gyakorolt hatása egyedülálló, az irodalom, a zene, a képzőművészet, a filmművészet egyaránt sokat merített Dante nagyeposzából.