Új transzferár nyilvántartás készítési szabályok léptek életbe 2018-tól


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A 2018-as naptári évben kezdődő üzleti évben megvalósult, kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók dokumentálására már nem alkalmazható a korábbi, 22/2009. (X. 16.) PM rendelet előírásai szerinti önálló nyilvántartás.

2017.11.18-án hatályba lépett a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet, mely gyakorlatilag hatályon kívül helyezte a 22/2009. PM rendelet.

Mindez azt jelenti, hogy a 2018. évi nyilvántartási kötelezettséget már az új jogszabály szerint kell teljesíteniük az adózóknak, mely több szempontból is azt igényli, hogy már most, év közben elinduljon a felkészülési folyamat.

Az új transzferár rendelet lényegi változásai

 1. Kétszintűvé válik a transzferár nyilvántartás: tartalmaz egy fődokumentumot (Master File) és egy helyi dokumentumot (Local File), és ez a kettő anyag képezi együtt a transzferár nyilvántartást. Bármelyik része hiányzik, vagy hiányosnak minősíthető, az adózóra kiszabható a 2 millió forintig terjedő mulasztási bírság (még nem tisztázott, hogy ez ellenőrzött ügyletenként értendő-e).
 2. A Master File cégcsoport-szintű összesített adatokat tartalmaz, melynél egyrészt összetett feladat, hogy melyik vállalkozás esetében mit kell cégcsoportnak (csoportnak) tekinteni, másrészt jelentős idő- és információ-többletet igényel az egyes tagvállalatoktól az adatok megfelelő határidőben történő begyűjtése.

A csoport fogalomnak azért van különös jelentősége, mert a Master File-t a csoportra vonatkozóan kell összeállítani. A csoport fogalma: az adózó és a kapcsolt vállalkozásai (ideértve a telephelyeket is).

Egyrészt nem biztos, hogy a nemzetközi cégcsoporton belül mindenhol ugyanazokat a vállalkozásokat kell érteni csoport alatt, másrészt a magyar cégcsoportoknál is előfordulhat, hogy nem kerül kapcsolt vállalati viszonyba minden tagvállalat egymással – gondoljuk csak a közös ügyvezetés miatti kapcsolt viszony keletkezésére.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy cégcsoporton belül több Master File-t is szükséges lehet készíteni a jelenlegi jogértelmezések szerint, ha a csoporton belül nem minősül minden tagvállalat egymással kapcsoltnak, illetve a nemzetközi cégcsoport által átadott Master File-t is minden esetben ellenőrizni kell!

A Master File főbb tartalma:

 • csoport jogi és tulajdonosi struktúrája, földrajzi ábra,
 • az üzleti eredmény mozgatórugói,
 • a régiós központok, elosztó központok, holding vállalkozások bemutatása,
 • a csoport öt legnagyobb termékéhez és szolgáltatásához, továbbá a csoportforgalmának 5 százalékát meghaladó forgalmú termékéhez és szolgáltatásához tartozó ellátási lánc bemutatása árbevétel szerint, főbb földrajzi piacok megjelölésével,
 • jelentős szolgáltatási megállapodások rövid leírása, a fő K+F helyszínek kapacitásainak leírása, a transzferár képzési politikabemutatása a szolgáltatási költségek allokálására és a díjak meghatározására vonatkozóan,
 • tömör funkcionális elemzés, amely bemutatja az egyes csoporton belüli szereplők értékteremtéshez való hozzájárulását, különösen az elvégzett kulcsfontosságú funkciókat, a jelentős viselt kockázatokat, a jelentős felhasznált eszközöket,
 • az üzleti évben megvalósult jelentős üzleti átszervezésekhez, felvásárlásokhoz (akvizíciókhoz) és üzletágak értékesítéséhez kapcsolódó tranzakciók bemutatása,
 • a csoport immateriális javakkal kapcsolatos stratégiája, K+F menedzsment és létesítményeknek, immateriális javak tulajdonosi körének, jelentős megállapodásoknak, transzferár politikának bemutatása,
 • a csoport finanszírozásának általános bemutatása, beleértve a nem kapcsolt hitelezőkkel kötött jelentős finanszírozási megállapodásokat, valamint a központi finanszírozási szolgáltatásokat,
 • a csoport üzleti évre vonatkozó éves konszolidált beszámolója, ennek hiányában egyéb pénzügyi beszámolási, szabályozási, belső menedzsment, adózási vagy egyéb célból készített beszámolója,
 • a csoport szokásos piaci ár-megállapítási megállapodásainak felsorolása és rövid bemutatása, továbbá más adózási megállapodások bemutatása, amelyek a jövedelem országok közötti elosztásával kapcsolatosak,
 • elkészítés időpontja.
 1. A Local File egyben tartalmazza az összes dokumentálandó tranzakciót(ellenőrzött ügyletet), de mindet külön-külön részleteiben kell bemutatni. A helyi dokumentum olyan új elemeket is tartalmaz, mint például az adózó stratégiájának, menedzsmentjének, versenytársainak részletes bemutatása, vagy a szóban kötött ügyletek lényegi rendelkezéseinek írásba foglalása.

A Local File főbb tartalma:

 • az adózó ügyvezetése (menedzsmentje) felépítésének bemutatása, szervezeti ábrája,
 • azon személyek megnevezése, akiknek az ügyvezetés jelentést tesz és azon országok megnevezését, ahol e személyek a központi irodájukat fenntartják,
 • az adózó üzleti vállalkozásának, tevékenységének és stratégiájának részletes bemutatása,
 • az adózó legfontosabb versenytársainak felsorolása,
 • az egyes ellenőrzött (50 millió Ft feletti) ügyletek és a környezet, érintett piac bemutatása, résztvevő kapcsolt vállalkozások adatai, teljesített és járó összegek,
 • az ügylet alapjául szolgáló szerződés adóévben hatályos összes változatának másolatát, amennyiben a szerződést nem írásban kötötték, akkor annak részletes tartalmának leírása,
 • az ügyletben érintett kapcsolt vállalkozások részletes összehasonlító és funkcionális elemzése, beleértve a korábbi évekhez képest bekövetkezett bármely változást,
 • a legmegfelelőbb szokásos piaci ár-megállapítási módszer megnevezése, a módszer megválasztásának indokai,
 • a tesztelt félnek választott kapcsolt vállalkozás megjelölése és a választás indokolása,
 • a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazásakor figyelembe vett fontosabb előfeltételezések összefoglalása, a többéves összehasonlító elemzés magyarázata,
 • a kiválasztott belső és külső összehasonlító ügyletek felsorolása és bemutatása, az összehasonlító elemzés módszertanának leírása és ezen információk forrása,
 • az összehasonlíthatóságra vonatkozó kiigazítások bemutatása és részletes indokolása, felhasznált pénzügyi információk összefoglalása, annak bemutatása, hogy a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során felhasznált pénzügyi adatok hogyan köthetők az adózó beszámolójában foglalt adatokhoz; és
 • szokásos piaci ár-megállapítási megállapodások, valamint más adózási megállapodások másolata, amelyet nem az állami adó- és vámhatóság adott ki, és amelyek az adózó nyilvántartási kötelezettség alá eső ellenőrzött ügyleteire vonatkoznak,
 • elkészítés időpontja.
 1. Magához a nyilvántartás összeállításához is ad olyan iránymutatásokat és alapelveket a rendelet, amely az átláthatóság, a visszakövethetőség szem előtt tartására ösztönzik az adózókat, és további új szempontok is megfogalmazásra kerültek, amelyeket a nyilvántartás készítésekor be kell tartani, mint például a következők:

Tisztázásra került a rendeletben, hogy a nyilvántartást minden adóévre teljes körűen el kell készíteni. Tehát nem kiegészítéseket kell a következő években előállítani, hanem minden évben új, komplex transzferár nyilvántartás állítandó össze.

A cikk szerzője: Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő, Tax Revolutions Kft.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 17.

Szponzori támogatások a sportban – társasági adó szemmel

2024 nyarán több olyan rangos sportesemény is megrendezésre kerül, amely nemcsak a sportközvetítések nézőit hozza lázba, hanem az esetleges támogatók, szponzorok számára is érdeklődésre tarthat számot. A jelentős marketingérték, amelyet ezek a rendezvények magukban hordoznak, azzal jár, hogy a gazdasági élet szereplői előszeretettel támogatják az adott sportág keretein belül működő sportszervezeteket, illetve sportköztestületet. Mindez természetesen adóvonzattal is jár – ennek kérdéskörét járjuk körül a társasági adó tekintetében.