Újdonságok a termékdíjjal kapcsolatban

Szerző: Adó Online
Dátum: 2008. április 21.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Január elsejétől – eltérő jogszabályi előírás hiányában – a vámhatóság jár el a termékdíj bevallása, befizetése, kiszabása, visszaigénylése és ellenőrzése során is. Az Adóellenőrzés szaklap 2008/3. számában megjelent cikk részletesen foglalkozik az új adózói kötelezettségekkel, illetve a vámhatósági ellenőrzésekkel.

A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos feladatok ellátása nem új keletű a vámhatóság életében. Az uniós csatlakozás előtt, illetve – egy rövid időszaktól eltekintve-, azóta is hatáskörrel rendelkezik az import forgalom esetében. A vámmal együtt kell ugyanis megfizetni a környezetvédelmi termékdíjat, ha a gazdálkodó nem rendelkezik önadózói engedéllyel. Január elsejétől pedig eltérő jogszabályi előírás hiányában a vámhatóság jár el a termékdíj bevallása, befizetése, kiszabása, visszaigénylése és ellenőrzése során is. Ennek indoka a Vám- és Pénzügyőrség (VP) jelentős ellenőrzési tapasztalatában rejlik.

Az importtal kapcsolatos eljárások szabályai nem változtak, minden tekintetben megnőtt azonban az azonosító adatok fontossága. A vámhatóság az ügyfeleket a VPID és a GNL számok alapján tartja nyilván. Fontos előírás, hogy amennyiben az érintett nem rendelkezik GNL számmal, fel kell szólítani annak pótlására, az import eljárás lefolytatása azonban az íilyen esetekben sem tagadható meg. Más a helyzet a bevallásokkal. Ezek VPID, illetve GNL szám hiányéban nem fogadhatók el.

Vámhatósági bejelentkezés
A termékdíjköteles tevékenységet – az első díjfizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül – a vámhatóságnak be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettséget az ABEV nyomtatványkitöltő program (vagy saját engedélyezett szoftver használatával) a VP honlapjáról letölthető KT08 nyomtatványcsomag alkalmazásával kell postai úton, vagy személyesen az illetékes vámszervnél megtenni. Az ABEV program és a KT08 nyomtatványcsomag ingyenesen letölthető. Ennek használata szükséges azoknak, akik nem rendelkeznek saját, vagy vásárolt, a vámhatóság által auditált szoftverrel.

Bevallással kapcsolatos újdonságok

A bejelentkezést követően minden esetben a KT08 nyomtatványcsomag főlapjának a kitöltésével kell az ügyintézést kezdeményezni, ez a nyomtatványcsomag alkalmas ugyanis a bevallások és a kérelmek kitöltésére is. Ha a jogszabály nem teszi kötelezővé az elektronikus benyújtást, akkor az ABEV-ből kinyomtatott, vonalkóddal ellátott nyomtatvány postai úton is beküldhető.

A korábbiakhoz képest módosult az adatközlési időszak, megszűnt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak küldendő beszámoló és az éves, összesítő bevallás is. A kötelezetteknek havonta, vagy negyedévente kell a bevallásaikat benyújtaniuk. A hasznosítást koordináló szervezetek pedig a negyedévet követő hónap 30-ig tehetnek eleget a bevallási kötelezettségüknek. Fontos kiemelni, hogy a nullás bevallásokat is be kell küldeni a vámhatóságnak. Ennek elmaradása esetén szankciók alkalmazását von hatja maga után.

Három számlát kell csak használni

A Vám- és Pénzügyőrség a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban csak három számlát vezet, ellentétben az APEH által korábban előírt hét különböző számlával. A három számlából egy a korábbi importhoz használt termékdíj számla, míg a két új számla a közösségen belüli forgalom és a belföldi előállításhoz tartozó számla, illetve az önálló bírság számla.

A kivetéses import és az önadózói, közösségen belüli forgalom, valamint a belföldi előállítás során keletkező termékdíjfizetést tovább (termékenként) pénzügyileg nem kell megbontani. Az önadózás keretében bevallott termékdíjat a bevallás határidejéig meg kell fizetni az erre a célra megnyitott új számlára.

A pénzügyőrök által készített összeállítás kitér a hatósági ellenőrzések szabályaira is. Emellett az Adóellenőrzés márciusi számában további érdekes cikkeket és jogeseteket találnak a szintén vámhatósági hatáskörbe tartozó jövedéki adó és a regisztrációs adó témakörében is.


Kapcsolódó cikkek:


Régen jobban érdekelt minket az adózás
2019. szeptember 16.

A magyar lakosság alig 5-6 százaléka gondolja, hogy az adózás egyike a két legfontosabb kérdésnek legyen szó az ország helyzetéről vagy a megkérdezett saját életéről. Ez az arány kisebb, mint az uniós átlag és némileg elmarad a tíz évvel ezelőtt mért értéktől is.