Üzletrész bevonásához kapcsolódó adózási kérdések

Az alábbi írásban azt járom körbe, hogy a visszavásárolt saját üzletrészek bevonásához milyen adófizetési kötelezettségek kapcsolódnak.

A Ptk. vonatkozó rendelkezései kimondják, hogy a Kft a legfőbb szerv határozata alapján jogosult saját üzletrészeik megvásárlására abban az esetben, ha a törzstőkén felüli vagyona erre fedezetet biztosít, így osztalék fizetéséről is határozhatna. A társaság csak olyan üzletrészeket szerezhet meg, amelyek esetén a törzsbetétet már teljes mértékben szolgáltatták. A társaság visszavásárolt, saját üzletrészeinek alapjául szolgáló törzsbetétek összege sosem haladhatja meg a törzstőke ötven százalékát.

A visszavásárolt üzletrészeket a társaság jogosult értékesíteni, tulajdonosainak kiosztani, vagy – a legfőbb szerv döntése alapján – akár bevonni is. Az üzletrész bevonása esetén az üzletrészben foglalt tagsági jogok és kötelezettségek megszűnnek. Ilyen esetben az üzletrész alapjául szolgáló törzsbetét összegével a törzstőkét le kell szállítani.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 35. §-ának (10) bekezdése alapján a visszavásárolt saját üzletrész bevonása esetén, azok névértékének megfelelő összeggel a jegyzett tőkét kell csökkenteni. A névérték és a visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) érték közötti különbözettel – előjelének megfelelően – az eredménytartalékot kell módosítani a jegyzett tőke módosításának a cégjegyzékbe történő bejegyzése időpontjával.

Az Szt. alapján a visszavásárolt saját üzletrész bevonása esetén a számviteli elszámolás nem érinti az adózás előtti eredményt, az közvetlenül a saját tőkét módosítja. Ebből adódik, hogy e gazdasági esemény miatt a társasági adó megállapításakor az adózás előtti eredményt módosítani nem kell. Mindemellett az üzletrész bevonása a magánszemély tagok részére sem jár adó-, illetve járulékkötelezettséggel sem, hiszen üzletrészük értéke nem változik (mindössze a jegyzett tőkéhez viszonyított üzletrész-hányaduk nő).

A szerző, Kerényi Máté Fülöp kamarai tag könyvvizsgáló, adószakértő, az Adótanácsadók Egyesületének elnökségi tagja.


Kapcsolódó cikkek:


Lezárási szabályok: megjelent a rendelet a részletekkel
2021. március 5.

Lezárási szabályok: megjelent a rendelet a részletekkel

Továbbra is megengedett az éttermi ételelvitel, nyitva lehetnek a bankok, a lottózók, a járműszervizek, s még egy sor más üzlet és szolgáltató. Maszkot csak egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kötelező viselni közterületen.

Lezárások: a bölcsődéket nyitva hagyják
2021. március 5.

Lezárások: a bölcsődéket nyitva hagyják

Az egész márciusi hónapra elengedik az önkormányzati és állami tulajdonban lévő üzlethelyiséget bérlők bérleti díját, illetve az érintett szektorok a teljes hónapra megkapják majd a bértámogatást és az adókedvezményeket is. A katásoknak sem kell fizetniük márciusban.

Kata, kiva: fontos kérdések és válaszok
2021. március 5.

Mikor kell pontosan különadót fizetnie a katás vállalkozásnak? Mi számít katás bevételnek? A veszélyhelyzet adókönnyítései, költségtérítései milyen kapcsolatban vannak a kiva alapjával? Fontos kérdések és válaszok az Adó szaklapból.

Az iszlám adózás – zakát és szadaka (3.1. rész)
2021. március 5.

A Korán elveinek megfelelő adózás az önkéntes teljesítésen alapul. Alapvetően a vagyon után kell adózni, így a szociális helyzettől függ annak összege, a szegény embernek nincs adókötelezettsége. Az iszlám állam másfajta adót is bevezethet, ha az állami működéshez erre szükség van, vagy rendkívüli helyzet ezt indokolja.