Üzletrész bevonásához kapcsolódó adózási kérdések

Az alábbi írásban azt járom körbe, hogy a visszavásárolt saját üzletrészek bevonásához milyen adófizetési kötelezettségek kapcsolódnak.

A Ptk. vonatkozó rendelkezései kimondják, hogy a Kft a legfőbb szerv határozata alapján jogosult saját üzletrészeik megvásárlására abban az esetben, ha a törzstőkén felüli vagyona erre fedezetet biztosít, így osztalék fizetéséről is határozhatna. A társaság csak olyan üzletrészeket szerezhet meg, amelyek esetén a törzsbetétet már teljes mértékben szolgáltatták. A társaság visszavásárolt, saját üzletrészeinek alapjául szolgáló törzsbetétek összege sosem haladhatja meg a törzstőke ötven százalékát.

A visszavásárolt üzletrészeket a társaság jogosult értékesíteni, tulajdonosainak kiosztani, vagy – a legfőbb szerv döntése alapján – akár bevonni is. Az üzletrész bevonása esetén az üzletrészben foglalt tagsági jogok és kötelezettségek megszűnnek. Ilyen esetben az üzletrész alapjául szolgáló törzsbetét összegével a törzstőkét le kell szállítani.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 35. §-ának (10) bekezdése alapján a visszavásárolt saját üzletrész bevonása esetén, azok névértékének megfelelő összeggel a jegyzett tőkét kell csökkenteni. A névérték és a visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) érték közötti különbözettel – előjelének megfelelően – az eredménytartalékot kell módosítani a jegyzett tőke módosításának a cégjegyzékbe történő bejegyzése időpontjával.

Az Szt. alapján a visszavásárolt saját üzletrész bevonása esetén a számviteli elszámolás nem érinti az adózás előtti eredményt, az közvetlenül a saját tőkét módosítja. Ebből adódik, hogy e gazdasági esemény miatt a társasági adó megállapításakor az adózás előtti eredményt módosítani nem kell. Mindemellett az üzletrész bevonása a magánszemély tagok részére sem jár adó-, illetve járulékkötelezettséggel sem, hiszen üzletrészük értéke nem változik (mindössze a jegyzett tőkéhez viszonyított üzletrész-hányaduk nő).

A szerző, Kerényi Máté Fülöp kamarai tag könyvvizsgáló, adószakértő, az Adótanácsadók Egyesületének elnökségi tagja.


Kapcsolódó cikkek:


Túl a 300. adótörténeti íráson (1. rész)
2021. június 25.

Ismét fordulóponthoz érkeztünk, megjelent a 300. adótörténeti írás is az Adó Online-on. Félszáz írásonként számvetést készítek az előző 50 adótörténeti cikkről. Kopernikusz, ékírás, Hammurabi, rosette-i kő, Biblia, Korán, tizenkét táblás törvények, keresztesek, Trianon, számolócédulák és pénztárgépek, szerencsejátékok, koronavírus, helyi adók. Ezek voltak a legfontosabb témák az elmúlt 15 hónapban.

Új vezetőt neveztek ki a NAV élére
2021. június 24.

Új vezetőt neveztek ki a NAV élére

A pénzügyminiszter szerint tovább kell gyorsítani az adóhivatal informatikai fejlesztésén, ezért Vágujhelyi Ferencet nevezte ki az adóhivatal élére.