Veszélyhelyzet: mikor igényelhető vissza a nyelvvizsga díj és a KRESZ vizsga díja? Koronavírus

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2020. április 21.
Címkék: , , ,
Rovat:
A Magyar Közlöny 2020. április 15-én megjelent 75. számában kihirdetésre került a 114/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás érvényesítéséhez szükséges intézkedésekről.

A jogszabály két fontos határidőt is meghosszabbít a veszélyhelyzetre tekintettel.

1. Nyelvvizsga díj támogatás

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017.(XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) hatálybalépésétől, 2018. január 1-től lehetőség van a sikeres nyelvvizsga díjához, valamint a térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, továbbá honosított nyelvvizsga honosítási díjához nyújtott támogatás igénylésére.

A támogatás a 2018. január 1-ét követően letett vizsgákhoz vehető igénybe. A nyelvvizsga letételének napja a nyelvvizsga bizonyítványban szereplő vizsganap.

A támogatásra való jogosultság megítéléséhez első sikeres nyelvvizsgának minősülő nyelvvizsga típusokat, és a támogatott nyelvek körét részletesen meghatározza a Kormányrendelet.

Ki veheti igénybe a támogatást?

A támogatásra az a harmincöt év alatti magyar állampolgár, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott személy lehet jogosult, aki a sikeres nyelvvizsgáról kiállított nyelvvizsga bizonyítványban szereplő vizsganapon, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga honosítási határozat kiállításának napján a harmincötödik életévét még nem töltötte be.

Meghosszabbodó határidő

Amennyiben a harmincötödik életév betöltése a 2020. március 11-étől fennálló veszélyhelyzet időtartama alatt következik be, a támogatásra való jogosultság akkor is megállapítható, ha fenti időpontok (például a nyelvvizsga napja) a veszélyhelyzet megszűnését követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő időszakra esnek.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, legfeljebb azonban a díjfizetés időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (2020-ban 161.000 forint) huszonöt százalékának megfelelő összeg.

Ügyintézés

A támogatás iránti kérelmet elektronikus úton, vagy formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kell benyújtani.

Mellékelni kell a kérelemhez a vizsgadíj befizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.

A támogatás iránti kérelem a nyelvvizsga bizonyítvány, illetve tanúsítvány, honosítási határozat kiállításának, közlésének időpontjától számított egy éven belül nyújtható be. A határidő jogvesztő.

A támogatás iránti eljárás költségmentes.

2. KRESZ vizsgadíj támogatás

Az 55/2018.(III.23.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás szabályait tartalmazza.

Ki veheti igénybe a támogatást?

A támogatásra az a magyar állampolgár,és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy jogosult, aki a Kormányrendelet hatálybalépése, azaz 2018. július 1-ét követően tett sikeres közlekedési alapvizsga napján a huszadik életévét még nem töltötte be.

Meghosszabbodó határidő

A veszélyhelyzetre tekintettel a KRESZ tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság annak a személynek is megállapítható, aki a huszadik életévét a veszélyhelyzet időtartama alatt tölti be, ha a sikeres KRESZ vizsga napja a veszélyhelyzet megszűnését követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő időszakra esik.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, legfeljebb azonban huszonötezer forint.

Ügyintézés

A támogatás megállapítása iránti kérelem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához nyújtandó be elektronikus úton, vagy formanyomtatványon. Az eljárás költségmentes.

A kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga letételét követő egy éven belül nyújtható be. Ez a határidő is jogvesztő.

A kérelemhez feltétlenül őrizzük meg a vizsgadíj és igazgatási szolgáltatási díj összegét és befizetését igazoló bizonylatot, mert azt a kérelemhez mellékelni kell.


Kapcsolódó cikkek:


Itt a 2021-es költségvetés
2020. május 26.

A büdzséterv 4,8 százalékos növekedéssel és 3 százalék alatti hiánnyal számol. A tervezet egyik nyertese a honvédelem.