Az új névjegyzékbe nem került felszámolók és a folyamatban lévő eljárások

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2019. május 15.
Címkék: ,
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A folyamatban lévő eljárásokban nem kerültek felmentésre azok a vagyonfelügyelők és felszámolók, amelyek a pályázati keretszám miatt az új névjegyzékbe már nem nyertek felvételt. Ezekről a cégekről a felszámolók névjegyzékét vezető szerv közhiteles hatósági nyilvántartást vezet és ellátja a szakmai beszámoltatásukkal, hatósági ellenőrzésükkel összefüggő feladatokat is.

Ami a tényállást illeti, a felperes pályázatot nyújtott be az új felszámolói névjegyzékbe való felvétele iránt, de mivel pályázata a 169. rangsorhelyet érte el, az új felszámolói névjegyzék keretszámába nem került be. A 2014. február 15-ig hatályos felszámolói névjegyzékből valamennyi felszámoló szervezet törlésre került, a törlés időpontja pedig megegyezett az új névjegyzék felállításának időpontjával. A folyamatban lévő eljárásokban nem kerültek felmentésre azok a vagyonfelügyelők és felszámolók, amelyek a pályázati keretszám miatt az új névjegyzékbe már nem nyertek felvételt. Ezen gazdálkodó szervezetekről a felszámolók névjegyzékét vezető szerv közhiteles hatósági nyilvántartást vezet ugyanolyan adattartalommal, mint a névjegyzékbe felvett felszámolókról és ellátja a szakmai beszámoltatásukkal, hatósági ellenőrzésükkel összefüggő feladatokat is.

Az alperes a 2016. február 29-án törölte a felperest a folyamatban lévő ügyekben még eljáró felszámoló szervezetekről vezetett hatósági nyilvántartásból, mivel két éven belül legalább háromszor jogszabálysértés vagy mulasztás miatt csődeljárásban, felszámolási eljárásban, vagy helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában eljáró bíróság jogerősen pénzbírsággal sújtotta. Mindezek alapján a felperest az eljáró bíróság felmentette a folyamatban lévő eljárásokból. A felperes vitatta a vele szemben 2015. november 14. napja óta két éven belül legalább háromszor történő pénzbírság kiszabását. Arra hivatkozott, hogy a pénzbírság nem kerülhetett vele szemben kiszabásra, mivel őt még a pénzbírságot kiszabó végzés jogerőre emelkedését megelőzően felmentette a bíróság a felszámolói feladatok alól.

Az első- és másodfokú eljárás

A bíróság alaptalannak találta a keresetet és elutasította. Kiemelte, hogy a korábban eljárt törvényszék a felperest2015. augusztus 3.-án jogerősen felmentette a felszámolói feladatok alól, majd a már felmentett felszámolót sújtotta pénzbírsággal, mivel nem tett eleget a csődtörvényben (Cstv.) foglalt előírásoknak. A Cstv. a felmentett felszámolók esetében is ír elő kötelezettségeket. Ennek értelmében a felmentett felszámoló haladéktalanul átadja az új kirendelt felszámolónak az adós iratanyagát és vagyonát, az adós jogügyleteiről és a folyamatban lévő eljárásokról készített tételes kimutatást, valamint 15 napon belül átadó mérleget készít és nyilatkozik arról, hogy az átadó mérleg az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad, valamint az átadó mérleget megküldi a hitelezőknek és jóváhagyásra megküldi a bíróságnak [Cstv. 27/A. § (11) bekezdés]. Ezeknek a kötelezettségeknek eleget kell tennie a felmentett felszámolónak, és amennyiben mégsem tesz eleget, bírsággal sújtható. A felmentés körében kizárólag annak volt jelentősége, hogy történt-e jogerős pénzbírság kiszabása a felperessel szemben, nem releváns, hogy milyen okból nem tett eleget a törvényi kötelezettségének, azt ugyanis csak a pénzbírságot kiszabó végzés elleni fellebbezésében adhatta volna elő.

Mivel megállapítást nyert, hogy a felperessel szemben két éven belül legalább háromszor jogszabálysértés vagy mulasztás miatt jogerősen pénzbírságot szabtak ki, így törvényes volt az alperes azon megállapítása, hogy a névjegyzékből való törlés feltételei fennállnak.

A felülvizsgálati kérelem tartalma

A felperes szerint a bíróság anyagi jogszabályt sértett a döntés meghozatala során.

A Kúria megállapításai

Mivel ezeket a szabályokat 2015. november 14-i hatálybalépéssel iktatta be a jogalkotó a csődtörvénybe, ezért értelemszerűen csak a 2015. november 14-e után jogerősen kiszabott pénzbírságok vehetők figyelembe. Az ezt követő két éven belül kell vizsgálni, hogy a felszámoló szervezetet legalább háromszor jogszabálysértés vagy mulasztás miatt jogerősen pénzbírsággal sújtották-e. Ez képezheti alapját, hogy a felperest, mint a pályázati keretszám miatt a felszámolók névjegyzékébe be nem került felszámoló szervezetet a bíróság a többi folyamatban lévő eljárásból is felmentse.

Hangsúlyozta, hogy az új felszámolói névjegyzékbe a keretszámra tekintettel felvételre nem került pályázók vonatkozásában is előírja a törvény, hogy szervezeti, személyi, valamint eljárási kötelezettségeiket folyamatosan teljesítsék, folyamatosan szerepelnek a hatósági nyilvántartásban is. A felszámolási ügyekben eljáró bíróság a felszámoló szervezetet jogszabálysértő eljárása esetén pénzbírsággal sújthatja.

Tekintettel arra, hogy a csődtörvény a felszámoló szervezet bíróság általi felmentése esetén teljesítendő kötelezettségeket is tartalmaz, valamint, hogy ha ezen kötelezettségek nemteljesítése a felszámolási eljárás lefolytatását közvetlenül is akadályozza, a felmentés jogerőre emelkedése ellenére a felmentett felszámoló a felmentéssel érintett ügyben eljáró bíróság által pénzbírsággal sújtható. A Kúria szerint egyértelműen rögzíthető, hogy a felperes az elsőfokú bíróságnak a határozat végrehajtása felfüggesztésére irányuló kérelmet elutasító végzésére tekintettel egészen a határozat jogerőre emelkedéséig szerepelt a hatósági nyilvántartásban, így vonatkoztak rá a hatósági nyilvántartásból való törlésre vonatkozó rendelkezések is. A felperes felszámolói minőségéből eredő kötelezettségei a 2015. augusztus 3-ai jogerőre emelkedett felmentő végzést követően is az adott esetben vizsgálandó körben fennálltak.

A Kúria rögzítette, hogy az új felszámolói névjegyzékbe a pályázati keretszám miatt be nem került felszámolók a folyamatban lévő eljárásokban felmentésre nem kerülnek. Amennyiben tevékenységük során két éven belül legalább háromszor jogszabálysértés vagy mulasztás miatt jogerősen pénzbírsággal sújtotta őket a bíróság, akkor a többi folyamatban lévő eljárásból is fel kell menteni és a felszámolói szervezetet a névjegyzékből törölni kell.

Mindezek alapján a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az ismertetett döntés (Kúria, Kfv.III.37.651/2017.) a Kúriai Döntések 2019/2. számában 61. szám alatt jelent meg.

Releváns jogszabályhely: 1991. XLIX. törvény 27/A. § (6) bekezdés, (6a) bekezdés, (11) bekezdés.


Kapcsolódó cikkek:


Meredeken zuhant a kereskedelmi szálláshelyek forgalma
2021. január 15.

A beutazási korlátozások, illetve a járvány megfékezésére irányuló és a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések hatására a külföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma tavaly novemberben 93,1 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakához képest.

Üzleti várakozások 2021-re: optimisták a vállalkozók
2021. január 14.

A 2021-es évre a vállalkozók bizakodóan tekintenek, 42 százalékuk arra számít, hogy az idén éves árbevétele nőni fog 2020-hoz képest a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet kutatása szerint.

Infláció 2020-ban: 3,3 százalékkal nőttek az árak
2021. január 14.

Tavaly decemberben a fogyasztói árak átlagosan 2,7 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál és 0,3 százalékkal az előző havinál; 2020-ban az előző évhez képest átlagosan 3,3 százalékkal nőttek az árak.

PC-eladások: felpörgette a koronavírus a piacot
2021. január 13.

PC-eladások: felpörgette a koronavírus a piacot

Tíz éve a legjelentősebben bővültek a PC-eladások tavaly a világon a koronavírus-járvány miatt megnőtt kereslet hatására - derül ki három vezető ágazati cég adataiból.

Kilábalás a válságból: lassabb lehet a korábban vártnál
2021. január 13.

Londoni makrogazdasági elemzők szerint valószínűleg túlságosan derűlátók voltak az euróövezeti gazdaság idei fellendülésre adott eddigi előrejelzések, mivel a korábbi változatoknál sokkal fertőzőképesebb koronavírus-variánsok terjedése miatt elhúzódhat a korlátozások feloldása.