Cégvilág

További munkaviszony bejelentése

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. október 24.
Rovat:

A további munkavégzésre vonatkozó bejelentés akkor megfelelő, ha kellően konkrét, kitér annak a munkáltató gazdasági érdekeit és működését érintő valamennyi körülményre és feltételére, és a munkavállaló bizonyítja, hogy a fentieknek mindenben megfelelő bejelentést tett – derül ki a Legfelsőbb Bíróság egyik eseti döntéséből.

Gyorsabb lehet a kintlevőségek behajtása

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. október 18.
Rovat:

A bírósági végrehajtási eljárások gyorsítását és hatékonyabbá tételét célozza a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium törvénymódosító javaslata. A tárca tervei szerint a cégek könnyebben juthatnak hozzá kintlévőségeikhez, és jelentősen bővül az interneten elintézhető ügyek száma.

Számla nélkül is kell fizetni

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. október 10.
Rovat:

A számlaadási kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése az ellenszolgáltatásnak a szolgáltatás teljesítésekor való esedékessé válását nem érinti, jogosulti késedelemként azonban a kötelezett – késedelmi kamatfizetési kötelezettséget előidéző – egyidejű fizetési késedelmét kizárja – derül ki a Legfelsőbb Bíróság eseti döntéséből.

Mélyponton az üzleti bizalom a kkv-szektorban

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. október 5.
Rovat:

A Policy Agenda-Ipsos felmérése szerint mélyponton vannak a kis- és középvállalkozások (kkv) várakozásai, a cégek vezetői a 2008-as válságnál is súlyosabb krízistől tartanak.

A hatóság is tévedhet

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. szeptember 21.
Rovat:

A székhelyszolgáltatással kapcsolatban az utóbbi időben napvilágot látott néhány téves értelmezés. A hibás álláspont szerint csak ügyvéd végezhet székhelyszolgáltatást.

Hasznok és költségek haszonélvezet esetén

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. szeptember 12.
Rovat:

Korábban megjelent cikkünkben igyekeztünk feltérképezni a haszonélvező és a tulajdonos egymáshoz való viszonyát. A sorozat második részében a haszonélvezeti jog tartalma, a költségviselés és a hasznok szedésének kérdése kerül terítékre.

Kell az adóigazolás az alvállalkozóknak a közbeszerzésekben

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. szeptember 6.
Rovat:

2011-ben feloldották azt a moratóriumot, miszerint nem kellett igazolniuk az alvállalkozóknak köztartozásmentességüket ahhoz, hogy megkapják díjazásukat a közbeszerzési eljárásokban. A 200 ezer forint feletti kifizetésekhez adóigazolás szükséges, kivéve ha az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatabázisban.

A csere és a barter

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. augusztus 29.
Rovat:

A cserét két egymásra tekintettel kötött adásvételi szerződésnek kell tekintendő, így a felek mindegyike eladó is és vevő is egyben. A barter esetében azonban mivel a felek nem dolgok tulajdonát szolgáltatják kölcsönösen, nem cseréről van szó.

A közösségi oldalak sokat elárulnak a leendő alkalmazottról

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. augusztus 25.
Rovat:

Az amerikai vállalatok már régóta használnak egyfajta kriminológiai, illetve pénzügyi háttérelemzést, valamint Google- és LinkedIn-keresést a leendő munkavállalók korábbi életének feltérképezéséhez. Újabban néhány vállalat azt is kötelezővé teszi, hogy a jelöltek átvilágítása terjedjen ki a közösségi média közegére is – a módszer már nálunk sem ismeretlen.

A haszonélvező és a tulajdonos viszonya

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. augusztus 15.
Rovat:

A tulajdonos csak akkor és annyiban birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja a tulajdonát, amennyiben a haszonélvező e jogaival nem él. Mindez azt jelenti, hogy a haszonélvező ebben az értelemben a tulajdonosnál is erősebb jogosultságokkal rendelkezik.

A közös megegyezéssel kilépett dolgozó is perelhet

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. augusztus 1.
Rovat:

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén bevett gyakorlattá vált, hogy az erről szóló okiratban a felek nyilatkoznak, hogy egymással szemben további követelésük nincs. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy utóbb a dolgozó ne kérhesse például az el nem számolt túlmunka megfizetését.

Az építőipar és a kereskedelem a legkockázatosabb

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. július 25.
Rovat:

2011 első félévében 2010 hasonló időszakához képest a magyarországi cégek fizetésképtelenségi mutatója radikálisan (+21%) nőtt. Szinte minden szektorban tovább nőt a fizetésképtelenségi eljárások száma, a legkomolyabb visszaesés főként a belső piacra termelő ágazatokban folytatódik – derül ki a Coface Hungary nemzetközi hitelbiztosító nemrégiben közzétett felméréséből. A legnagyobb probléma, hogy nem történnek érdemi lépések a bajba került cégek tényleges megmentésére. Címkék:

Szabadtéri munka hőségben

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. július 18.
Rovat:

Elsősorban szabadtéren, tűző napon fizikai munkát végzők esetében (pl. építési, kivitelezési munkák, útépítés, útburkolás, mezőgazdaság) merül fel a nagy meleg káros hatásai elleni fokozott védekezés szükségessége – hívja fel a foglalkoztatók figyelmét a munkaügyi hatóság.

Júliustól új forrásokra lehet pályázni vállalkozásfejlesztéshez

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. július 12.
Rovat:

Összesen 11,8 milliárd forintos összegben pályázhatnak többek között számítógép- és programbeszerzésre, honlapkészítésre, már meglévő honlap fejlesztésére, valamint webáruház létrehozására a kkv-k. A keretösszegből 2011. július 1 – 2012. december 31 között lehet összegeket lehívni.

Számlázás nélkül is jár a késedelmi kamat

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. július 4.
Rovat:

A késedelmi kamat szabályainak alkalmazása körében a fizetési felszólítás (számlázás) elmaradását a perindítás pótolja – állapította meg a Legfelsőbb Bíróság egyik eseti döntésében. A késedelmi kamat tehát a perindítást követő harminc nap elteltétől esedékes. A jogeset ezen felül a pótmunka tekintetében is széles érdeklődésre számot tartó okfejtést tartalmaz.

Tipikus hibák az ÚSZT pályázataiban

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. június 28.
Rovat:

Az Új Széchenyi Terv pályázatainak első nyertesei már megvannak, és folyamatosan írják ki az újabb vállalkozásfejlesztési pályázatokat. Pályázni azonban a könnyítések ellenére sem egyszerű, a hibás pályázat pedig meghosszabbítja az elbírálási folyamatot. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség összegyűjtötte a legtipikusabb hibákat, amik kis odafigyeléssel könnyen elkerülhetők.

Nyári szünet nem csak a bíróságokon

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. június 19.
Rovat:

Július közepén kezdődik a törvénykezési szünet a bíróságokon. Ilyenkor nem tartanak tárgyalásokat és a leállás idejét a határidők számítása szempontjából is figyelmen kívül kell hagyni. Fontos azonban tudni, hogy van néhány kivétel is. A szünet ugyanakkor a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásokra is kiterjed.

Bürokráciacsökkentés: vállalkozók javaslatait várják

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. június 14.
Rovat:

A kormány a Széll Kálmán Terv keretében áprilisban terjesztette elő bürokrácia-csökkentő javaslatainak első csomagját. Júniusban országjáró körúton kérik a vállalkozókat, szakmai szervezeteket, hogy szóljanak hozzá, véleményezzék és egészítsék ki a tervezetet. A kezdeményezésnek saját honlapja is van, ahol bárki javaslatot tehet.

Zálogjogosult bejelentkezése a felszámolásba

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. június 6.
Rovat:

A zálogjoggal biztosított követelés jogosultja kizárólag akkor élvez elsőbbséget a felszámolási eljárás során, ha hitelezőként az igényét határidőben bejelentette. Ellenkező esetben viszont csak akkor nyerhet kielégítést, ha a nyilvántartásba vett követelések után marad még rá fedezet. Fontos tehát, hogy hitelezőként a zálogjogosult is határidőben bejelentkezzen.