Cégvilág

A közösségi oldalak sokat elárulnak a leendő alkalmazottról

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. augusztus 25.
Rovat:

Az amerikai vállalatok már régóta használnak egyfajta kriminológiai, illetve pénzügyi háttérelemzést, valamint Google- és LinkedIn-keresést a leendő munkavállalók korábbi életének feltérképezéséhez. Újabban néhány vállalat azt is kötelezővé teszi, hogy a jelöltek átvilágítása terjedjen ki a közösségi média közegére is – a módszer már nálunk sem ismeretlen.

A haszonélvező és a tulajdonos viszonya

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. augusztus 15.
Rovat:

A tulajdonos csak akkor és annyiban birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja a tulajdonát, amennyiben a haszonélvező e jogaival nem él. Mindez azt jelenti, hogy a haszonélvező ebben az értelemben a tulajdonosnál is erősebb jogosultságokkal rendelkezik.

A közös megegyezéssel kilépett dolgozó is perelhet

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. augusztus 1.
Rovat:

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén bevett gyakorlattá vált, hogy az erről szóló okiratban a felek nyilatkoznak, hogy egymással szemben további követelésük nincs. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy utóbb a dolgozó ne kérhesse például az el nem számolt túlmunka megfizetését.

Az építőipar és a kereskedelem a legkockázatosabb

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. július 25.
Rovat:

2011 első félévében 2010 hasonló időszakához képest a magyarországi cégek fizetésképtelenségi mutatója radikálisan (+21%) nőtt. Szinte minden szektorban tovább nőt a fizetésképtelenségi eljárások száma, a legkomolyabb visszaesés főként a belső piacra termelő ágazatokban folytatódik – derül ki a Coface Hungary nemzetközi hitelbiztosító nemrégiben közzétett felméréséből. A legnagyobb probléma, hogy nem történnek érdemi lépések a bajba került cégek tényleges megmentésére. Címkék:

Szabadtéri munka hőségben

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. július 18.
Rovat:

Elsősorban szabadtéren, tűző napon fizikai munkát végzők esetében (pl. építési, kivitelezési munkák, útépítés, útburkolás, mezőgazdaság) merül fel a nagy meleg káros hatásai elleni fokozott védekezés szükségessége – hívja fel a foglalkoztatók figyelmét a munkaügyi hatóság.

Júliustól új forrásokra lehet pályázni vállalkozásfejlesztéshez

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. július 12.
Rovat:

Összesen 11,8 milliárd forintos összegben pályázhatnak többek között számítógép- és programbeszerzésre, honlapkészítésre, már meglévő honlap fejlesztésére, valamint webáruház létrehozására a kkv-k. A keretösszegből 2011. július 1 – 2012. december 31 között lehet összegeket lehívni.

Számlázás nélkül is jár a késedelmi kamat

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. július 4.
Rovat:

A késedelmi kamat szabályainak alkalmazása körében a fizetési felszólítás (számlázás) elmaradását a perindítás pótolja – állapította meg a Legfelsőbb Bíróság egyik eseti döntésében. A késedelmi kamat tehát a perindítást követő harminc nap elteltétől esedékes. A jogeset ezen felül a pótmunka tekintetében is széles érdeklődésre számot tartó okfejtést tartalmaz.

Tipikus hibák az ÚSZT pályázataiban

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. június 28.
Rovat:

Az Új Széchenyi Terv pályázatainak első nyertesei már megvannak, és folyamatosan írják ki az újabb vállalkozásfejlesztési pályázatokat. Pályázni azonban a könnyítések ellenére sem egyszerű, a hibás pályázat pedig meghosszabbítja az elbírálási folyamatot. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség összegyűjtötte a legtipikusabb hibákat, amik kis odafigyeléssel könnyen elkerülhetők.

Nyári szünet nem csak a bíróságokon

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. június 19.
Rovat:

Július közepén kezdődik a törvénykezési szünet a bíróságokon. Ilyenkor nem tartanak tárgyalásokat és a leállás idejét a határidők számítása szempontjából is figyelmen kívül kell hagyni. Fontos azonban tudni, hogy van néhány kivétel is. A szünet ugyanakkor a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásokra is kiterjed.

Bürokráciacsökkentés: vállalkozók javaslatait várják

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. június 14.
Rovat:

A kormány a Széll Kálmán Terv keretében áprilisban terjesztette elő bürokrácia-csökkentő javaslatainak első csomagját. Júniusban országjáró körúton kérik a vállalkozókat, szakmai szervezeteket, hogy szóljanak hozzá, véleményezzék és egészítsék ki a tervezetet. A kezdeményezésnek saját honlapja is van, ahol bárki javaslatot tehet.

Zálogjogosult bejelentkezése a felszámolásba

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. június 6.
Rovat:

A zálogjoggal biztosított követelés jogosultja kizárólag akkor élvez elsőbbséget a felszámolási eljárás során, ha hitelezőként az igényét határidőben bejelentette. Ellenkező esetben viszont csak akkor nyerhet kielégítést, ha a nyilvántartásba vett követelések után marad még rá fedezet. Fontos tehát, hogy hitelezőként a zálogjogosult is határidőben bejelentkezzen.

Megváltozott munkaképességűeket közvetítő portál indult

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. május 31.
Rovat:

A JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. internetes portált indított, amelynek célja, hogy segítséget és iránymutatást nyújtson megváltozott munkaképességű munkavállalók és fogyatékossággal élők toborzásban, információhoz jutásában. Az oldal munkáltatóknak és munkavállalóknak is hasznos lehet.

Ingatlan apportálás földhivatali bejelentése

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. május 24.
Rovat:

Az ingatlan apportálással történő törzstőke emelés földhivatali bejelentésének határidejét nem a cégbírósági bejegyzéstől, hanem az apportálásról hozott határozat meghozatalától kell számítani – derül ki a Legfelsőbb Bíróság egyik eseti döntéséből. A késedelmes bejelentés mulasztási bírság kiszabásával járhat.

Beszámoló közzététele: nem érdemes elmulasztani

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. május 17.
Rovat:

Tavaly óta már minden céget büntet az adóhatóság, ha a számviteli beszámoló elektronikus letétbe helyezését és közzétételét elmulasztja. Először az adószámot függeszti fel, de akár a cégbíróság törölheti is a vállalkozást. A május 30-i határidő közeledik.

Tanulmányi szerződés

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. május 9.
Rovat:

A szakemberszükséglet biztosítása érdekében a munkáltató és a munkavállaló tanulmányi szerződést köthetnek. Ebben a foglalkoztató azt vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, amely általában a képzéssel kapcsolatos költségeket, így a tandíjat és a vizsgadíjat, a tankönyvek árát, az iskolába utazás és a szállás költségeit foglalja magába, de támogatásnak tekintendő a munkáltató által biztosított tanulmányi szabadság és a vizsgák miatt kiesett időre járó díjazások, juttatások összege is.

Keveset költenek kutatás-fejlesztésre a cégek

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. május 3.
Rovat:

A Deloitte Zrt. közel ötszáz, Magyarországon működő közepes- és nagyvállalat megkérdezésével készített felmérése szerint a cégek egyelőre nem tervezik, hogy jelentős mértékben növelik a kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos ráfordításaikat. A vállalati szektor bevonása ugyanakkor elengedhetetlen ahhoz, hogy 2020-ig teljesülhessen az a kiemelt kormányzati cél, hogy Magyarország GDP-arányos K+F ráfordítása 1,8 százalékra emelkedjen.

A részletfizetés is csak 15 napon belül kérhető

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. április 26.
Rovat:

A fizetési meghagyásról szóló 2009-es törvény elfogadásával az elektronikus rendszer bevezetése és az eljárás közjegyzői hatáskörbe utalása mellett számos egyéb, kevésbé fontosnak tűnő változás bevezetésére került sor, így egyebek között módosultak a részletfizetési kérelem előterjesztésének a szabályai is.

Sok a kockázatos kisvállalkozás

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. április 19.
Rovat:

Folyamatosan nő a magyar cégek száma, de az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy már kevesebben remélik cég-, vagy vállalkozásalapítástól a megélhetést. Hosszú távon a gazdaság számára az lenne a jó, ha a stabilan működő, nagyobb árbevételt elérni tudó vállalkozások száma gyarapodna. Magyarországon a környező országokhoz képest is jóval kisebb arányban (5,2 %) vannak azok a cégek, amelyek min. 1 millió USD árbevételt tudnak elérni, így a cégek kockázatossága is nagy, mivel a legnagyobb részük nem éri el a stabil működéshez szükséges árbevételt – derül ki a Dun & Bradstreet Hungária Kft. Nemrégiben közzétett elemzéséből.

Céges ingatlanügyek a gyakorlatban

Szerző: Adó Online
Dátum: 2011. április 10.
Rovat:

Március végén a Budapesti Ügyvédi Kamara szervezésében tartott ingatlanjogi konferencián számos olyan kérdés is szóba került, amely a cégek, és rajtuk keresztül a könyvelők érdeklődésére is számot tarthat. Ezekre hívjuk a figyelmet az alábbi összeállításunkban.