Pályázat nagycsaládosoknak házépítésre

Szerző: dr. Dénesné dr. Orcsik Judit
Dátum: 2016. január 6.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete pályázatán 5-6 millió forint nyerhető.

 


A WIENERBERGER Téglaipari Zrt., a TONDACH MAGYARORSZÁG Zrt., a SCHIEDEL Kéménygyár Kft., a POLI-FARBE Vegyipari Kft., mint támogatók, és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (a továbbiakban: NOE) olyan közös pályázatot írtak ki, amelyben nagycsaládosok lakáskörülményeinek javítását szeretnék elősegíteni.

A NOE, mint közhasznú civil szervezet célja a családsegítés és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése, a család és a gyermek kiemelkedő szerepének és jelentőségének elismertetése a társadalom egészében, ezért a pályázat legfőbb célja is az, hogy az általuk nyújtott természetbeni juttatás valódi segítséget jelentsen a NOE tagsággal rendelkező nagycsaládosok számára.

A pályázat keretében kettő nagycsalád egyedi építésű családi házához nyújtanak építőanyag támogatást a támogatók 2016- ban.

Milyen összegben, kik kaphatnak támogatást?

Támogatásban részesülhetnek azok a családok, amelyek

a.) a saját háztartásukban három vagy több gyermeket nevelnek, s akik közül három gyermek még nem töltötte be a 21. életévét és legalább két gyermek 14 év alatti;

b.) 2015. január 31-én már tagjai voltak a Nagycsaládosok Országos Egyesületének és tagdíjukat 2015 és 2016 évekre is rendezték legkésőbb a pályázat beadásának határidejéig.

A pályázatból vannak azonban kizárt családok is, ugyanis nem pályázhatnak azok, akik a NOE bármely szervezetével, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban állnak. Ez alól csak az önkéntes szerződés alapján tevékenységet végző NOE tagok jelentenek kivételt, akik részt vehetnek a pályázatban, mivel jövedelmet a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől semmilyen formában nem szereznek.

Fontos tudni, hogy a pályázaton nem kizárólag házasságban élők indulhatnak, ugyanis ezen kívül részt vehetnek a regisztrált élettársi kapcsolatban vagy élettársi kapcsolatban élők is, amennyiben megfelelnek a feltételeknek.

A megnyerhető pályázati pénz nem csekély, ugyanis 5-6 millió forint összeget kaphatnak a pályázó nagycsaládosok a támogatók jóvoltából, amelyet ház építésére költhetnek el.

Navigátor Adózás modul

Az Art. Navigátor és az Áfa Navigátor csomagban, 10% kedvezménnyel.

A navigátorok a jogi eljárásokat a kezdeményezéstől a lezárásig folyamatábrákkal követik végig, a kapcsolódó anyagok (jogszabályok, Nav-állásfoglalások, nyomtatványok) egy kattintással elérhetőek.

Megrendelés >>

A pályázat feltételei

A Pályázaton az itt letölthető adatlap pontos kitöltésével lehet indulni, melyet 2016. január 15- ig lehet benyújtani.

Az eredményes pályázathoz az alábbi feltételek együttes teljesülését hitelt érdemlően kell igazolni:

a.) a család legalább 1 tagja rendelkezik saját tulajdonú építési telekkel, és az arra tervezett házhoz tartozó jogerős építési engedéllyel;

b.) építtetők vállalják, hogy az építendő lakóház lakrészének nettó alapterülete nem nagyobb, mint 140 m2, vagy az egy főre eső négyzetméter nem haladja meg a 30 m2-t;

c.) amennyiben az építkezést a család bankkölcsönből kívánja finanszírozni, úgy rendelkezésre áll a finanszírozó hitelintézet által elfogadott tételes költségvetés;

d.) a család kötelezettséget vállal arra, hogy az új lakóház jogerős használatba vételi engedélyének kibocsátásig a jelenlegi lakóhelyül szolgáló ingatlantulajdont értékesíti;

e.) a család nem rendelkezik egyéb, – özvegyi v. más haszonélvezettel nem terhelt – lakás céljára is alkalmas beköltözhető, lakóingatlannal;

f.) az építtetők vállalják, és szerződésben kötelezik magukat arra, hogy 2016. május 31-ig az alapozási munkálatokat, a pince építése esetén a pincefal- és födém építését befejezik és 2016. december 20-ig a használatbavételi eljárást megindítják;

g.) vállalják és tudomásul veszik, hogy nyertes pályázat esetén az építtetőnek kötelessége az építkezés menetéről rendszeres időközönként – minimum kéthavonta – beszámolni;

h.) az építkezés befejezéséhez szükséges saját erőt – amely a kivitelezés bruttó bekerülési értékének 60 %-a – érdemlegesen igazolni tudják a következők valamelyikével:

– saját folyószámlán legalább 3 hónapja lekötött összeg

– pozitívan elbírált banki kölcsönszerződés

– befektetési számlán az építkezés céljára hozzáférhető összeg

– munkáltatói lakáscélú hozzájárulás illetve kölcsön

– saját kisebb, eladásra szánt, meghirdetett kisebb ingatlan

Lehetőség van arra is, hogy a támogatók nyilatkozatba foglalják a meghatározott értékű építőanyag biztosítását sikeres pályázat esetén, amennyiben a család nem rendelkezik a szükséges önerővel és ez akadályozza a hitel engedélyezését.

Továbbá saját erőnek számít az építkezésen végzett saját munka is, azonban ennek értéke nem lehet több, mint a kivitelezés bruttó bekerülési értékének 15%- a.

i.) Az építtetők vállalják, és szerződésben kötelezik magukat, hogy a támogatók által szervezett médiaszereplésen – a támogatók által meghatározott alkalommal, egyeztetett időpontban, de legfeljebb 4 alkalommal – részt vesznek (ilyen alkalom pl.: a pályázat eredményhirdetése, építkezés menete, új ház átadása);

j.) Az építtetők vállalják, hogy a támogató cégekkel Referenciaház – szerződést kötnek.

Példák az áfatörvény alkalmazásához

Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.

Megrendelés >>

Pályázat tartalma

A pályázathoz az alábbi mellékleteket szükséges csatolni:

a.) jogerős építési engedély és az építési hatóság által jóváhagyott tervdokumentáció másolata, amennyiben van, elektronikus formában;

b.) engedélyezési tervhez igazodó tételes költségvetés, melyet a tervező vagy a kivitelező igazolt;

c.) tulajdoni lap másolata;

d.) aláírt vagy előkészített banki kölcsönszerződés másolata- hitelből történő finanszírozás esetén;

e.) bankszámlakivonat az önerő igazolásához;

f.) házassági anyakönyvi kivonat másolata – amennyiben van;

g.) gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata.;

h.) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

i.) előző évi jövedelemigazolás mindkét szülőtől;

j.) igazolás a helyi jegyzőtől, hogy a gyermekek az elmúlt két évben nem voltak a családból kiemelve és/vagy a családsegítő, illetve a gyermekjóléti szolgálat ajánlása;

k.) amennyiben NOE egyesülethez, csoporthoz tartozik, ajánlás a szervezet vezetőjétől;

l.) kísérőlevél.

Előnyt jelent

A pályázóknak érdemes figyelembe venniük bizonyos szempontokat, amelyek előnyt jelentenek a pályázat elbírálásánál.

Ezek a családok helyzeti előnnyel indulnak a pályázaton:

– a családban fogyatékkal élő gyermeket nevelnek, amely gyermek nem állami intézményben van elhelyezve

– a család valamely tagja a NOE bármely szervezetének munkájában önkéntesként hosszabb ideje tevékenykedik,

– a szülők házasságban élnek,

– a család első lakástulajdonát szerzi meg a pályázat során

– az építés során energiatakarékos megoldások kerülnek alkalmazásra,

– a családban élő gyermekek oktatási intézményben tanulnak,

– a családban a szülők rendszeres jövedelemmel rendelkeznek,

– a család a környezettanulmány alapján megállapíthatóan, és/vagy a helyi jegyző nyilatkozata szerint általánosan jó életvitelnek megfelelő, rendezett körülmények között él, a gyermekek legalább 2 éve nem voltak kiemelve a családból.

A pályázatnál előnyt jelent továbbá egy olyan kísérőlevél (legfeljebb kettő A4 oldalon) melléklete is, amelyben a család bemutatja elképzeléseit arról, hogy az új lakóházban melyik szobát mire fogják használni, ki hol fog aludni, továbbá leírják a fűtés módját, szilárd fűtés esetén a tüzelő tárolását, ismertetik a közlekedési eszközeikre vonatkozó terveiket (gépkocsi, kerékpárok tárolása), továbbá felsorolják az építésnél vállalt saját munka esetén a személyeket és az általuk vállalt tevékenységeket.

Nyilatkozat

A pályázat kiírása során a NOE kizárja a biztatási kárra történő hivatkozás lehetőségét és mindennemű kárfelelősségét, ugyanis úgy nyilatkozik, hogy a pályázat eredményes megvalósításának feltétele a támogatók tényleges támogatása, ennek elmaradása vagy részleges megvalósulása esetén a NOE a pályázat önerős megvalósítására kötelezettséget vállalni nem tud.


Kapcsolódó cikkek:


Sokévnyi házasság után is érdemes rendezni a közös vagyon helyzetét
2018. szeptember 25.

Sokévnyi házasság után is érdemes rendezni a közös vagyon helyzetét

A családi vállalkozás szétaprózódásának megakadályozása vagy éppen az üzleti kockázatok családi vagyontól történő elválasztása is jó indok lehet a házassági vagyonjogi szerződés megkötésére. Sokan nem is tudják, hogy a szerződés megkötésére az életközösség fennállása alatt bármikor lehetőség van.

Brexit: a légitársaságok is rosszul járhatnak
2018. szeptember 25.

A brit kormány hétfői tájékoztatása szerint a Nagy-Britanniában, illetve az Európai Unióban bejegyzett légitársaságok elvesztenék a brit és az uniós célállomások közötti automatikus, előzetes engedélykérési kötelem nélküli járatüzemeltetési jogaikat, ha London és az EU között nem születik megállapodás a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről.

Átláthatóbban tünteti fel árait az Airbnb
2018. szeptember 20.

Átláthatóbban tünteti fel árait az Airbnb

Az Európai Bizottság és az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok júliusi felhívását követően az Airbnb elkötelezte magát amellett, hogy módosítja szerződéses feltételeit és az árait átláthatóbban tünteti fel.

Tovább gyorsult a keresetek emelkedése
2018. szeptember 20.

Júliusban 12,8 százalékkal volt magasabb a bruttó átlagkereset az egy évvel korábbinál, az első hét hónapban 12,1 százalékkal nőttek a munkajövedelmek - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A keresetek emelkedése ezzel tovább gyorsult a májusi 10,9 és a júniusi 11,2 százalékos emelkedés után.