Vezető tisztségviselő jogviszonyának helyes kezelése I.


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A gazdasági társaságok a cégjegyzékből való törléssel szűnnek meg, melyre végelszámolási, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás folyamán kerülhet sor. A megszűnés formáját meghatározhatja például a cég fizetőképessége, a tagok döntése, vagy ha hatósági határozat utasítja arra. Felmerül a kérdés ilyenkor, hogy a különböző esetekben miként kezeljük a vezető tisztségviselők jogviszonyát, biztosítási kötelezettségét. A következő két cikkben e tekintetben vizsgáljuk meg egyesével a különböző megszűnési formákat – ebben a részben a végelszámolás fókuszba helyezésével.

Végelszámolás

A cég jogutód nélküli megszűnésére irányuló végelszámolási folyamat elindításáról a tulajdonosok döntenek, melyet akkor tehetnek meg, ha nem áll fenn fizetésképtelenség.

Végelszámoló választása

A tagoknak határozatban dönteni kell a végelszámolás kezdő napjáról, meg kell választani a végelszámolót, és rendelkezni kell a díjazásáról, vagy a feladat ellátásának ingyenességéről. A cég legfőbb szerve végelszámolóvá bárkit megválaszthat, ha az a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek megfelel, és a megbízatást elfogadja. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 99. §-a szerint – a vezető tisztségviselőre vonatkozó rendelkezéseken túl – végelszámolóvá jogi személy és olyan személy is kijelölhető, aki a céggel azonos főtevékenységet folytató cégben vezető tisztségviselő. A végelszámolás kezdő napjától az addigi ügyvezető megbízatása megszűnik, ettől a naptól kezdve a végelszámoló képviseli a társaságot.

Végelszámoló lehet:

 • természetes személy: a társaság végelszámolás előtti ügyvezetője, a társaság tagja, vagy külső személy;
 • jogi személy: egyesület, szövetkezet, egyesülés, alapítvány, gazdasági társaság (kkt., bt., kft., nyrt., zrt.).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (Ptk.) 3:22. § (2) szerint, ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Ha a végelszámoló nem természetes személy, a szervezetnek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben (Cstv.) előírt összeférhetetlenségi és alkalmassági feltételeknek, míg a szervezet által végelszámolási feladatok ellátására kijelölt személynek a vezető tisztségviselőre vonatkozó rendelkezéseknek kell megfelelnie.

A jogviszony megfelelő elbírálása és biztosítottság szempontjából gyakorlatilag úgy kell kezelni, mint a vezető tisztségviselőt, tehát érdemes jól átgondolni a végelszámoló személyét és a feladat ellátására irányuló jogviszonyt. Járulékfizetés szempontjából fontos megjegyezni, hogy az ügyvezetés nem igényel szakképzettséget, ezért a vezető tisztségviselői feladat ellátásáért elegendő a minimálbér összegével (2019-ben havi bruttó 149 000 forint) kalkulálni.

A végelszámoló lehetséges jogviszonyai

Természetes személy végelszámoló lehet:

 1. munkaviszonyban (akár részmunkaidőben), mely alapján mindenképp biztosítottnak minősül, ingyen semmi esetre sem láthatja el feladatát. Munkabér után az adó és járulékfizetés a következőképpen alakul:

Munkabérből vonni kell:

 • 15 % személyi jövedelemadót,
 • 10% nyugdíjjárulékot,
 • 8,5 % egészségbiztosítási járulékot;

Munkáltatót 17,5 % szocho és 1,5 % szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli.

Ha a végelszámoló saját jogú, Mt. szerint foglalkoztatott nyugdíjas, munkabéréből kizárólag 15 % szja-t kell vonni, egyéb fizetési kötelezettség nem keletkezik.

 1. megbízási jogviszonyban, mely esetben attól függően, hogy tulajdonos e a társaságban vagy nem, kétféle jogviszony jöhet létre:
 • ha a végelszámoló nem tag a társaságban, megbízottként akkor jön létre biztosítási jogviszony, ha a megbízási díjból származó járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér 30 %-át, illetőleg naptári napokra annak a harmincad részét.
 1. ha létrejön a biztosítás:
 • a megbízott díjából vonni kell:
    • 15 % személyi jövedelemadót,
    • 10 % nyugdíjjárulékot,
    • 4 % természetbeni egészségbiztosítási járulékot,
    • 3 % pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (kivéve, ha a megbízott öregségi nyugdíjas)
 • a megbízónak 17,5 % szocho és 1,5 % szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége van;
 • NAV felé bejelentési kötelezettség keletkezik a T1041-es nyomtatványon.
 1. ha nem jön létre a biztosítás:
 • díjából csak 15 % személyi jövedelemadót kell vonni;
 • megbízót 17,5 % szocho és 1,5 % szakképzési hozzájárulás fizetés terheli;
 • NAV felé nem keletkezik bejelentési kötelezettség a T1041-es nyomtatványon.

Előfordulhat, hogy például a végelszámoló nem tagja a társaságnak, és ingyen vállalja a megbízatást, vagy olyan összegért, ami alapján nem minősül biztosítottnak. Ebben az esetben, ha a végelszámolónak nincs máshol biztosítási jogviszonya, továbbá egészségügyi szolgáltatásra egyéb alapon nem jogosult, és minimum egy éve rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor fizetnie kell maga után a havi 7 500 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot.

 • ha a végelszámoló tag a társaságban, társas vállalkozóvá minősül, mely jogállása, már meglévő biztosítási jogviszonya függvényében lehet:
 1. főállású: az előírt járulékokat minden esetben meg kell fizetni, melyek:
    • 10 % nyugdíjjárulék, amelynek alapja havonta legalább a minimálbér/garantált bérminimum;
    • 8,5 % egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék, amelynek alapja havonta legalább a minimálbér/garantált bérminimum 150 %-a,
    • 17,5 % százalék szocho, és 1,5 % szakképzési hozzájárulás, amelynek a minimális alapja legalább a minimálbér/garantált bérminimum 112,5 %-a;

Végelszámolás ideje alatt kivéttel jellemzően nem számolunk, hiszen a folyamat a cég megszűnésére irányul, ezért általában elmondható, hogy bevétellel nem rendelkezik – erről is szól a megszűnés. Amennyiben a társas vállalkozónak minősülő végelszámoló mégis vesz fel jövedelmet, a fentieken túl 15 % szja is levonásra kerül a kivétjéből.

 1. 36 órát elérő munkaviszony melletti: csak a kivét összege után kell megfizetni a járulékokat, tehát ha nem vesz fel jövedelmet, nem keletkezik fizetési kötelezettség;
 2. kiegészítő tevékenységű: havi 7 500 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet a vállalkozás, a vállalkozót pedig – ha vesz fel jövedelmet – 10 % nyugdíjjárulék terheli;
 3. közép- vagy felsőfokú nappali tagozaton tanulmányokat folytató: csak a kivét összege után kell megfizetni a járulékokat, tehát ha nem vesz fel jövedelmet, nem keletkezik fizetési kötelezettség;
 4. máshol főállású társas vállalkozó vagy főállású egyéni vállalkozó (kivéve, ha katás!): csak a kivét összege után kell megfizetni a járulékokat, tehát ha nem vesz fel jövedelmet, nem keletkezik fizetési kötelezettség.

Ha az ügyvezető lesz a végelszámoló

Amennyiben a legfőbb szerv az ügyvezetőt választja meg végelszámolónak, a végelszámolás kezdetét megelőző nappal az ügyvezető addigi jogviszonyát le kell zárni, és a változást be kell jelenteni a NAV felé a T1041-es nyomtatványon. Következő nappal pedig – a végelszámolás kezdő napjától – a végelszámolói feladatok tekintetében választott jogviszonyra be kell jelenteni a T1041-es nyomtatványon. Ezt a folyamatot akkor is meg kell tenni, ha ugyanaz a jogviszony jön létre, ami az ügyvezetésre tekintettel volt a végelszámolás kezdő napjáig.

Havi adó- és járulékbevallás (1908)

A végelszámolás alatt álló cégek a tevékenységüket lezáró adóbevallást – a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal – a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül kötelesek benyújtani az adóhatóság felé. A „bevallás típusa” mezőbe „V” betűjelet kell feltüntetni, a „bevallás fajtája” kódkockába:

 • „1” -es számot, ha az eljárást megelőző időszakra vonatkozó bevallást nyújtja be,
 • „2″-es számot az eljárás alatti időszakra benyújtott bevallásra, melyet az általános szabályok szerint kell teljesíteni;
 • „3”-as számú záró bevallást a végelszámolás befejezésekor, a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének (elfogadásának) napját követő munkanapon kötelesek benyújtani.

Egy cég végelszámolása akkor ér véget, amikor a társaságot a cégbíróság törli a cégjegyzékből. Abban az esetben, ha a megszüntetni kívánt társaság nem rendezi az adósságait, nem lehet a végelszámolást lefolytatni. Ekkor a megszüntetésnek egy módja marad, a felszámolás.

A cikk következő részében is a vezető tisztségviselő jogviszonyának helyes kezeléséről lesz szó, de két másik megszűnésre irányuló folyamat, a felszámolás és a kényszertörlési eljárás esetén.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 25.

A Booking-botrány mélyére ás a Gazdasági Versenyhivatal

Még korántsem került pont a Booking-ügy végére. A Gazdasági Versenyhivatal augusztus 24-én indította el gyorsított ágazati vizsgálatát az online szálláshelyfoglalás és a szálláshely-szolgáltatás hazai piacán. A vizsgálati jelentéstervezet elkészítésének eredeti határideje 2023. szeptember 24-én járt volna le, de a hatóság ezt egy hónappal meghosszabbította, mivel a piaci folyamatok teljes feltárásához és értékeléséhez további időre van szükség.

2023. szeptember 25.

A pénzügyi csaló és változatos módszerei

Pénzügyi informatikai rendszer karbantartására hivatkozva egy férfi egy önkormányzati gazdasági ellátó szervnél csalárd belépést követően 47 millió forintot utaltatott át saját magának. Más esetben egy iskolánál hivatkozitt államháztartási ellenőrzésre. A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy büntetett előéletű 34 éves férfival szemben, aki változatos módszerekkel csapott be másokat, és tett szert több tízmillió forintos haszonra – közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn.

2023. szeptember 25.

Júliusban a bruttó átlagkereset 559 100 forint volt, ez 2%-os reálbércsökkennést jelent

2023 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 559 100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 385 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 15,2, a nettó átlagkereset 15,1 százalékkal nőtt, a reálkereset pedig 2,0 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest – jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).