Bejegyzések a ‘kölcsönzésre irányuló munkaszerződés’ címkével ellátva

Kölcsönzésre irányuló munkajogviszony és megszüntetésének speciális szabályai

A kölcsönbeadó és a kölcsönbevevő közötti jogviszony polgári jogi jogviszony, ebből fakadóan erre a megállapodásra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni, míg a munkavállaló és a kölcsönbeadó közötti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyve rögzíti a szabályokat. Jelen cikkünkben ez utóbbit vesszük górcső alá.