Bejegyzések megajándékozott felelőssége címkével


2020. szeptember 24. Adó

Kúria ítélete: a megajándékozott mögöttes felelőssége

A mögöttes felelősség szabályai alapján, amennyiben adózóval szemben indult végrehajtás eredménytelen, az adóhivatalnak meg kell vizsgálnia, hogy e felelősség alapján van-e a társaság mögött olyan magánszemély vagy jogi személy, aki a tartozás megfizetésére kötelezhető lenne. Ezzel biztosított az, hogy az adóhatóság a tartozás behajthatóságát növelje, ezt azonban csak a jogszabályok és rendelkezéseinek maradéktalan betartásával teheti meg. Jelen cikkben egy bírósági jogesetet mutatok be, mely azt bizonyítja, hogy az adóhatóságnak az eljárása során mely elveket kell szem előtt tartani.