Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Társaságunk tulajdonában van egy ingatlan, amelyet hasznosítani szeretnénk. A hasznosításhoz szükséges az ingatlan felújítása. Társaságunk fő tevékenysége tárgyi adómentes, de végzünk áfa-köteles tevékenységeket is. Ilyenek például: ingatlan-bérbeadás (áfás számlázást választottunk), számítógép-bérbeadás stb.
Terveink szerint az ingatlanon történő beruházáshoz az építőanyagokat mi vásárolnánk meg, a beruházás lebonyolításával pedig egyik kapcsolt vállalkozásunkat bíznánk meg, aki az elvégzett munka ellenértékéről áfával növelt számlát bocsátana ki részünkre.
A beruházással kapcsolatban egyéb költségünk (bér, bérjárulék, anyagjellegű költségek stb.) nem merül fel, mert a munkatársaink közül senki sem foglalkozna ezzel a beruházással.

1. Amennyiben az ingatlant teljes egészében bérbeadjuk és nem használjuk tárgyi adómentes tevékenységünkhöz, akkor a beruházás során felmerülő előzetesen felszámított áfát teljes egészében levonásba helyezhetjük-e úgy, hogy az ingatlan-beruházással kapcsolatban felmerülő költségszámlákat külön erre a célra létrehozott költséghelyre könyveljük?
A többször módosított 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról 38. § (1) bekezdése szerint az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásában egymástól elkülönítetten kimutatni, amely tételes elkülönítést jelent. A külön költséghely létrehozásával eleget teszünk-e a tételes elkülönítésnek? Szükségessé válik-e a tárgyi adómentes tevékenységhez felhasznált eszközök és szolgáltatások előzetesen felszámított le nem vonható áfá-jának külön főkönyvi számlán történő tételes könyvelése? Jelenleg a le nem vonható áfa arra a költségnemre kerül könyvelésre, amelyre a számla nettó összege kerül.

2. Abban az esetben, ha például az ingatlan 90 százalékát bérbeadjuk és 10 százalékát tárgyi adómentes tevékenységünkhöz hasznosítjuk (például irattárat rendezünk be, vagy irodát nyitunk), visszaigényelhetjük-e az áfát a beruházás összegének 90 százaléka után, úgy, hogy az ingatlan- beruházással kapcsolatban felmerülő költségszámlákat külön erre a célra létrehozott költséghelyre könyveljük és az előzetesen felszámított áfa 90 százalékát visszaigényelhetjük, vagy a törvény 3. számú melléklete I. részében leírtak szerinti arányosítást kell elvégeznünk?