Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 3. számú mellékletének I. rész 5. pontja az alábbiakat fogalmazza meg. “Amennyiben az adóalany termékértékesítésének és szolgáltatásnyújtásának tárgyévi ellenértéke valamely ügylet tekintetében – különösen meghiúsult ügyletek vagy utólagos árengedmények következtében – utólag és jelentős mértékben változik, az adóalany köteles a tárgyévi levonási hányadot újraszámítani, és a tárgyévben levonásba helyezett adó összegét módosítani.”

1. Több olyan gazdasági társaság ügyfelem van, akik építőanyag- kereskedelmet folytatnak. Ezen gazdasági társaságok az építőanyagokat gyártó gazdasági társaságoktól szerződésben rögzített – nem konkrét termékhez, anyaghoz, nem konkrét számlához kapcsolódóan, hanem mennyiséghez, értékhez kötődő – utólag adott, nem számlázott árengedményben részesülnek. Ezen utólag adott, nem számlázott árengedmény összege éves szinten árbevételük jelentős részét képezi, a számviteli politikájukban rögzítettek szerint. A fentiekben körülírt árengedmény-nyújtási tényállásra az előzetesen felszámított általános forgalmi adó arányosítás szabályait alkalmazni szükséges-e?

2. Kereskedelmi tevékenységet folytató ügyfeleim a szállítóikkal olyan tartalmú szerződést kötöttek, amely szerint meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén adott – legfeljebb a késedelmi kamattal arányos, nem számlázott árengedményt, skontót kapnak. (A szakirodalmi álláspontok szerint ezen engedményfajta az értékesítés ellenértéke kifizetésének esedékességével függ össze. Ha a vevő a megállapodás szerinti időponton belül fizet, engedményt kap a vételárból. Az ilyen engedmény kvázi fordított kamat, amely nem a termék vagy szolgáltatás értékéhez, hanem az ellenérték pénzügyi realizálásához kapcsolódik.) A fentiekben körülírt árengedmény nyújtási tényállásra az előzetesen felszámított általános forgalmi adó arányosítás szabályait alkalmazni szükséges-e?