Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Az alábbiakban idézem korábbi kérdésünket és e-mailen 2004. 07.15-én küldött válaszukat.

„Az áfa törvény 2004. május elsejétől hatályos 6. § (2) c. pontja az építőipari szolgáltatás besorolását megváltoztatta, és építési szerződés alapján termékértékesítésnek minősítette. Kérem, szíveskedjenek közölni, hogy a korábbi SZJ 4521 és SZJ 4522 azonosítók helyett a továbbiakban építési-szerelési tevékenység teljesítésekor a kiállítandó számlákon milyen VTSZ számot kell alkalmaznunk.

Az áfa törvény 6. § (2) bek. c) pontját érintő 2004. május 1-jétől hatályba lépő módosítás szűkítette a korábbi szabályozást, mely szerint termékértékesítésnek minősült minden vállalkozási szerződés alapján átadott termék még akkor is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat részben vagy egészben a megrendelő bocsátotta rendelkezésre. Az új szabályozás 6. § (2) bek. c) pontja szerint csak az építési szerződés alapján a történő termékátadás minősül termékértékesítésnek még akkor is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat részben vagy egészben a megrendelő bocsátja rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződések egyik altipusa az építési szerződés, a változás csupán annyi, hogy 2004. május 1-jétől csak az építési szerződés alapján elkészült és átadott termékek minősülnek termékértékesítésnek.
Amennyiben az építési szerződés nem termék létrehozására irányul, hanem valamilyen egyéb építési-szerelési munka valósul meg, akkor az mint szolgáltatás teljesül. Ilyenkor nem az áfa törvény 6. § (2) bekezdése szerinti termékértékesítés valósul meg.
Ha azonban az építési-szerelési tevékenység új termék létrehozására irányul, akkor az áfa törvény szóbanforgó rendelkezése szerint termékértékesítés valósul meg. Az átadott termék vámtarifaszáma (vtsz.) a Kereskedelmi vámtarifa besorolásból tudható meg. Meg kell azonban említeni, hogy termékátadásról kiállítandó bizonylaton csak abban az esetben szükséges a vtsz. feltüntése, ha az adott termékre az áfa törvény vtsz. besorolással hivatkozik. (Ilyenek például a kedvezményes adókulccsal -15% – adózó termékek, vagy azon termékek, amelyek beszerzéséhez kapcsolódóan előzetesen felszámított adót nem lehet levonni (áfa tv. 33. § (2) bek.).”

A választ ezúton is köszönjük, kérdésünk lényege azonban megválaszolatlan maradt.
1. Az építési-szerelési tevékenységhez (2004.05.01. előtt SZJ 4521 – SZJ
4522) nem találunk VTSZ számokat a Kereskedelmi Vámtarifa besorolások
között. Kérjük ehhez szíves segítségüket, mert a partner kérésére az azonosító számokat a számlákon fel kell tüntetnünk.
2. Kérdésünk még, hogy 2004.05.01-i hatállyal érvényét veszítette e az építményjegyzék? Helyette történt-e meg az építési tevékenység VTSZ besorolása?
3. További kérdésünk, hogy EU tagállmok felé történő számlázáskor egyes építési-szerelési munkaműveletek esetében termék vagy szolgáltatás azonosító alkalmazása a helyes a számlákon?
Ez utóbbi kérdés tisztázása azért nagyon fontos, mert amennyiben termék azonosítót használunk, akkor negyedévenként el kell készíteni és az APEH részére meg kell küldeni a 0460. számú összesítő nyilatkozatot.