Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Építési beruházás egyidőben, több helyrajzi számon lévő ingatlanon:

  1. ) Kisfalu külterület 01/02. hrsz. („kivett logisztikai terület„) alatt:

Üzem építés, az Építési hatósági engedélyben szó szerint:

     Kisfalu külterület 01/02. hrsz-ú ingatlanra „Összeszerelő üzem” tárgyú építési engedélyezési tervdokumentáció alapján   

     az építési engedélyt megadom.”

2.)  Kisfalu külterület 01/03. hrsz. („kivett közforgalom elől elzárt magánút”)

Beruházás: Aszfaltút építés.

3.) 2. pontban kitett magánút és a közút csatlakozásának kiépítése 5521 út 3+126 km-szelvényében

További információ:

A magánút a közforgalmú utat köti össze az üzemcsarnok telephellyel.

Az üzemcsarnok építési engedélyében szerepel a Kormányhivatal Útügyi osztálya által közút csatlakozás tárgyában kiadott szakhatósági hozzájárulást.

(Az út építéséhez külön engedélyt (építési hatóságként eljáró közlekedési hatóságtól) nem kellett kérni, mivel közforgalom elől elzárt magánút építéshez a jogszabály nem ír elő engedélyezési kötelezettséget.)

Fent kitett beruházások vonatkozásában egy, a 01/02. hrsz-ú ingatlan szóló az építési engedéllyel rendelkezünk.

Ugyanakkor két külön helyrajzi számon valamint egy – gyakorlatilag az állam tulajdonát képező – csak útszámmal és km szelvénnyel azonosított ingatlanon történik építés.

A használatba vételi engedély jogerőssé válásával az üzemcsarnok a tulajdoni lapon feltüntetésre kerül, ugyanakkor arról nincs információnk, hogy a külön helyrajzi számon lévő úttal kapcsolatban kerül-e bármilyen (pld. térképen történő bejegyzés) a Földhivatalban. (Tudomásunk szerint a NAV álláspontja szerint bármilyen földhivatali nyilvántartáson – nem csak a tulajdoni lapon – történő átvezetés kimeríti az ÁFA tv. 10.§ (d) bek. szerinti „ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadás” fogalmát.)

Kérdés:

Mely ingatlanok építése vonatkozásában kell alkalmazni az ÁFA tv. 142.§ (2) és vagy (1) bek. szerinti fordított adózást?

Lényeges-e, hogy az építési engedély csak egy ingatlanra, az üzemépítésére került kiadásra?

A külön helyrajzi számon, de egy időben megvalósuló beruházások egy beruházásnak minősülnek vagy sem az áfa tv. vonatkozásában?

Számvitelileg külön kell-e nyilvántartásba venni az eltérő helyrajzi számon illetve egyéb módon azonosított (km-szelvény) ingatlanokon elkészült felépítményeket?