Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Sertéstartó cégeknek a sertés értékesítésük során (az állat elszállítása előtt) a hatósági állatorvostól igazolást kell kérniük az állatok elszállíthatóságáról.
Az állategészségügyi és ellenőrző állomások, a nevében eljáró állatorvosok ezen tevékenysége közhatalmi tevékenység (áfa tv. 4/A. §. 2. bekezdés), így a szolgáltatás díja áfa körön kívüli.

A sertéstartók az állatorvosnak (állategészségügyi állomásnak) a díjat közvetlenül kifizetik.
A sertés értékesítés Beszerző és Értékesítő Szövetkezetnek történik és a szövetkezet, a sertéstartónak megtéríti a felmerült (fentiekben leírt) hatósági díj – megállapodás szerinti részét (vagy megállapodástól függően egészét). A Szövetkezetnek, pedig a Húsipari cég téríti meg ezt az ”összegszerűen egyező” hatósági díjat.

Kérdés:

Helyesen jár-e el a Sertéstartó, a Szövetkezet akkor, ha a hatósági díj egy részének vagy egészének számlázását adókörön kívüli megjelöléssel, vagyis 0 Ft áfával számlázza tovább?

Álláspontunkat az alábbiakra alapozzuk:
Az Itv. 67. §. (1)-(2) bekezdései alapján, az egyes államigazgatási eljárásokért, illetőleg egyes intézmények igazgatási jellegű szolgáltatásának igénybevételéért, továbbá egyes bírósági eljárási cselekményekért (szolgáltatásokért) díjat kell fizetni. Azt, hogy mely eljárásért vagy szolgáltatásért kell díjat fizetni, továbbá a díj mértékét az érdekelt miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben, rendeletben szabályozza. A lakosság széles körét érintő díjfizetési kötelezettséget csak törvény állapíthat meg.

Az egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló 46/1999. (V.19.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet), az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 3. pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „a pénzügyminiszterrel egyetértésben” került kiadásra.

Az FVM rendelet 1. §. (1.) bekezdése szerint: a rendelet hatálya az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, az állomás vezetője által állategészségügyi feladat elvégzésére feljogosított állatorvos, valamint az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenőrző Intézet (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) által a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint a természetes személyek (a továbbiakban együtt: ügyfél) kérelmére végzett hatósági ellenőrzésekre (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatások) terjed ki.

A fenti rendelkezésekre figyelemmel, az Állomás részére kifizetett hatósági ellenőrzés díja, mint közhatalmi tevékenység, nem minősül gazdasági tevékenységnek, következésképpen kívül esik az áfa tv. hatályán, azaz azt áfa nem terheli.