iparűzési adó alapja

Helyi adók 

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

0 hozzászólások

A 2015. évi CLXXVIII. törvény az iparűzési adó rendeletbe beiktatta, hogy a nettó árbevételből levonható a népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerinti alkoholos ital utáni népegészségügyi termékadó összege:
“16. § (1) A Htv. 52. §-a 22. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
“a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt – az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott – jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó, népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerinti alkoholos ital utáni népegészségügyi termékadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó, népegészségügyi termékadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével, a b)-h) alpontokban foglalt eltérésekkel,”

Kérjük állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy a 2015. évi iparűzési adó bevallásban már alkalmazható-e ezen rendelkezés, azaz levonhatjuk-e a 2015. évi iparűzési adó alap számításánál a 2015. évben a nettó árbevételt növelő alkoholos ital utáni népegészségügyi termékadó összegét?

Helyi adók 

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

0 hozzászólások

Mezőgazdasági egyéni vállalkozó esetében iparűzési adó alapja-e a területalapú támogatás, vagy a munkaügyi támogatások?