kapcsolt vállalkozás

Társasági adó

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

A kft tulajdonosa X (férj) és Y (feleség) 50-50 százalékos arányban. Z magánszemély az ügyvezető.

B kft ügyvezetője X -aki az A kft-ben tulajdonos-, B kft-ben nem szerepel tulajdonosként.

A és B kft kapcsolt vállalkozásnak minősül X magánszemélyen keresztül?

Társasági adó

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Cégünk tulajdonosai: beltag 5%-kal “X” KFT , 95%-ban kültag “Y” (külföldi vállalkozás). “X” Kft ben 100%-ban “A” külföldi természetes személy a tulajdonos, aki cégünknél is egyedüli képviseleti joggal rendelkező cégvezető.Egyedüli, 100 % szavazati joggal rendelkezik. “A” külföldi természetes személy 100 % ban tulajdonosa egy küldföldi cégnek, “Z”-nek is.
A kérdésem az lenne, hogy a mi cégünk és “Z” cég kapcsolt vállalkozásnak számít -e? (Tevékenységi körünk ugyanaz, a piac nem – nem tudom, van-e szerepe)

Az ebből adódó másik kérdésem,hogy ha kapcsolt vállalkozásnak számít a két cég, akkor a “Z” adatait is figyelembe kell vennünk annak megállapításához, hogy kis- illetve középvállalkozásnak számítunk-e?

Társasági adó

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Cégünk tulajdonosai: beltag 5%-kal “X” KFT , 95%-ban kültag “Y” (külföldi vállalkozás). “X” Kft ben 100%-ban “A” külföldi természetes személy a tulajdonos, aki cégünknél is egyedüli képviseleti joggal rendelkező cégvezető. “A” külföldi természetes személy 100 % ban tulajdonosa egy küldföldi cégnek, “Z”-nek is.
A kérdésem az lenne, hogy a mi cégünk és “Z” cég kapcsolt vállalkozásnak számít -e? (Tevékenységi körünk ugyanaz, a piac nem – nem tudom, van-e szerepe)
Az ebből adódó másik kérdésem,hogy ha kapcsolt vállalkozásnak számít a két cég, akkor a “Z” adatait is figyelembe kell vennünk annak megállapításához, hogy kis- illetve középvállalkozásnak számítunk-e?

Társasági adó

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Kapcsolt vállalkozásnak tekinthető-e a következő két cég?:

“A” cég: többségi tulajdonosa egy szerb-magyar állampolgár, állandó lakhelye Magyarország, belföldi illetőségűnek számít

“B” cég: szerb székhelyű, nincs magyarországi telephelye, többségi tulajdonosa az “A” cég többségi tulajdonosának testvére. Ő is kettős szerb-magyar állampolgár, szerbiai állandó lakhellyel , Magyarországon nincs jövedelme.

Adózás rendje

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

XY magánszemély “A” társaságnak 55,54%-ban tulajdonosa és “B” társaságban 12,7% tulajdonrésze van.
XY magánszemély testvére a “B” társaságban 25% tulajdonrésszel bír.

Kapcsolt vállalkozások-e “A” és “B” társaságok?

Adózás rendje

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Az X kft.-nek A személy 60%-os és házastársa, B személy 40%-os tulajdonosa.

Az Y kft.-nek C személy 60%-os és lánya, D személy 40%-os tulajdonosa.

Az A és C személy testvérek.

A Y kft. könyvviteli szolgáltatást végez X kft. részére.

A két kft. kapcsolt vállalkozásnak minősül-e?
Be kell jelenteni a NAV felé?

Társasági adó

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Érdeklődök, hogy a Társasági Adó 4.§. 23/c pont szerint kapcsoltnak számít-e az alábbi két vállalkozás:
„A” vállalkozásban a férjnek van 95% részesedése, a feleségnek 5%.
„B” vállalkozás egyszemélyes kft, 100%-ban a feleségé.
Semmiféle szerződéses kapcsolat a két vállalkozás között nincs.
Sajnos nem értem pontosan, hogy mit jelent a törvény azon fordulata, hogy a közeli hozzátartozókat harmadik személynek kell tekinteni. Lehetséges-e emiatt, hogy bár „B” vállalkozásban a férjnek nincs részesedése, de mivel közeli hozzátartozója feleségének, mégiscsak kapcsoltnak tekintendő a két vállalkozás? És amennyiben így most nem kapcsoltak, változtatna-e ezen, ha valamilyen szerződéses kapcsolatban állnának a cégeik?

Adózás rendje

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Adott egy “A” és egy “B” Kft. A kft tulajdonosa “X” és “Y” mindkét cégben 50-50%-ban tulajdonosok. Az “X” és “Y” nem házastársak csak egy háztartásban élnek, közös a lakcímük. Élettársi szerződést sem kötöttek.

A két céget kapcsoltnak kell-e tekinteni?

Társasági adó

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Van egy “A” Kft, amiben a férj és a felesége 50-50%-ban tulajdonosok.
Van egy “B” Kft, amiben a férj és egy harmadik személy (aki nem közeli hozzátartozója sem a férjnek, sem a feleségnek) 50-50%-ban tulajdonosok.

“A” Kft és “B” Kft kapcsolt vállalkozásnak minősül-e?
Ha a férj egyéni vállalkozása alvállalkozója lenne az “A” Kft-nek, akkor lehet-e szó kapcsolt vállalkozásról, kell-e társasági adó alapot növelőként szerepeltetni az egyéni vállalkozás által számlázott tételeket?
A szavazati arányok megegyeznek a tulajdoni arányokkal.

Társasági adó

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Társasági adó szempontjából kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a támogató és a támogatott, ha a támogató Kft-ben “A” személy 90%-ban tulajdonos, “B” személy 10%-ban tulajdonos és az “A” személynek “B” személy az apja, a támogatott Sportegyesületben 1/6-od részben alapító tag “A” személy házastársa, a Sportegyesületben a többi tag idegen, független tag? Ezt a kérdést azért tettem fel, mert a társasági adó törvény szerint látványcsapatsport támogatása esetén a támogató csak olyan adózó lehet, amely nem minősül kapcsolat vállalkozásnak a támogatottal.

Társasági adó

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Társasági adó szempontjából kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a támogató és a támogatott, ha a támogató Kft-ben “A” személy 90%-ban tulajdonos, “B” személy 10%-ban tulajdonos és az “A” személynek “B” személy az apja, a támogatott Sportegyesületben 1/6-od részben alapító tag “A” személy házastársa, a Sportegyesületben a többi tag idegen, független tag?

Társasági adó

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Ha „A” egyszemélyes Kft-ben a fiútestvér 100%-os szavazati joggal rendelkezik, a „B” társaságban a lánytestvér férje 74%-os, a lánytestvér gyereke 26%-os szavazati joggal rendelkezik, akkor az „A” és „B” vállalkozás kapcsolt vállalkozás?

Társasági adó

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Kapcsolt vállalkozásnak minősül, ha a feleség Kft-je számlát ad a férj egyéni vállalkozásának vagy fordítva? Vagy csak az eva szempontjából az?

Adózás rendje

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy bt. beltagja és kültagja is 50-50% részesedéssel rendelkezik. (A szavazati jog nincs külön meghatározva a társasági szerződésben.)
A beltag édesapja (aki alanyi mentes egyéni vállalkozó) alvállalkozója a bt-nek. Kapcsolt vállalkozása-e a bt-nek az egyéni vállalkozó? Van-e bejelentési kötelezettség az APEH felé?

Adózás rendje

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a Tao. törvény szerint?
X cég Kft. evás – tulajdonrész 80%
Y cég Kft-ben ugyanannak a személynek 20%-os üzletrésze van, és ennyi a szavazati joga is.
A két cég üzleti kapcsolatban áll.
Kapcsolt vállalkozás-e a két cég, tehát van-e az evás cégnek adóalap növelő kötelezettsége?

EVA

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Van egy egyéni vállalkozó ügyfelünk, aki időnként egy kft. felé számlát bocsát ki. Ez a cég az egyéni vállalkozóval kapcsolt vállalkozásnak minősül-e az eva szempontjából, vagyis kell-e az eva alapot növelni az ettől a cégtől kapott árbevétellel?

A cégben az egyéni vállalkozónak egyáltalán nincs részesedése, szavazata, de a vállalkozó felesége közvetve, egy másik cégen keresztül többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik (50%-nal nagyobb a tulajdonrésze, szavazata). Pontosabban: a feleségnek „A” cégben van 53,3% tulajdona és szavazata, „A” cégnek a „B” cégben 83,27% tulajdona és szavazata. Ebből jutottunk arra, hogy feleségnek „B” cégben, ahova a férje számláz, többségi irányítása van.

A Társasági adó törvény 4. § 23. szerint a befolyás meghatározásához a közeli hozzátartozók szavazati jogát együttesen kell figyelembe venni. Az világos, hogy ha férjnek és feleségnek is van szavazati joga, akkor azt össze kell adni és ha együtt több mint 50% akkor az többségi irányítás a férjnek és a feleségnek is.

Mi van akkor, ha a férjnek egyáltalán semmi köze nincs a feleség cégéhez, sem tulajdona, sem szavazata, akkor ezért a „semmiért” a feleség több mint 50%-ával az egyéni vállalkozó férj is kapcsolt vállalkozás, vagy a „semmi” az nem értelmezhető és akkor nem kapcsoltak?