Kapcsolt vállalkozások meghatározása

EVA 

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

0 hozzászólások

Az alábbi kapcsolt vállalkozási viszony meghatározásában, ki kinek a kapcsolt vállalkozása?

M – magánszemély
A. Kft.tulajdonosa 100% M-magánszemély
B. Kft.tulajdonosa 100% M-magánszemély
C. Kft.tulajdonosa 100% M-magánszemély
D. Kft.tulajdonosa 100% M-magánszemély
E. Kft.tulajdonosa A.Kft 85%, B.Kft 15%-ban
R. Kft.tulajdonosa B.Kft. 70%-ban
Z. Kft.tulajdonosa B.Kft. 50%-ban
F. Kft.tulajdonosa M-magánszemély 12,5%
M-magánszemély testvére 37,5%
M-magánszemély édesanyja 25%
T-magánszemély 25%
EVÁ-s Bt. tulajdonosa M-magánsz.beltag40%
M-magánszemély gyermeke 20%
M-magánszemély gyermeke 20%
M-magénszemély gyermeke 20%

Számvitel 

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

0 hozzászólások

Az adótörvények alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e az alábbi társaságok, ha tulajdonosai minden esetben ugyanazok – 50-50% tulajdonosi aránnyal, illetve szavazati joggal.
A két magánszemély között semminemű rokoni kapcsolat nincs.

Példám a következő:

1. KÖNYVELŐ ZRT
Tulajdonosa: Kiss Béla 50%, Nagy Anita 50%.
Az igazgatóság elnöke Kiss Béla.
A Felügyelő Bizottság elnöke: Nagy Anita – aki egyben az igazgatóság tagja is.
A társaság vezérigazgatója 5 évre a közgyűlés által megválasztott magánszemély (szintén nincs semminemű rokoni kapcsolat).
A közgyűlés hatásköre az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a vezető állású dolgozók kinevezése, leváltása.
A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Szerintünk ebben az esetben egyik tulajdonosnak sincs többségi irányítást jelentő befolyása.

2. KÖNYVVIZSGÁLÓ Kft.
Tulajdonosai: Kiss Béla 50%, Nagy Anita 50%.
Az ügyvezető igazgató Kiss Béla, aki a társasági szerződés szerint a vezető tisztségviselők megválasztására jogosult.
Ebben az esetben Kiss Béla többségi irányítást jelentő befolyással rendelkezik.

3. TANÁCSADÓ Kft.
Tulajdonosai: Kiss Béla 50%, Nagy Anita 50%.
Az ügyvezető igazgató Nagy Anita, aki a társasági szerződés szerint a vezető tisztségviselők megválasztására jogosult.
Ebben az esetben Nagy Anita többségi irányítást jelentő befolyással rendelkezik.

4. SZÁMVITELI Kft.
Tulajdonosai: Kiss Béla 50%, Nagy Anita 50%.
Az ügyvezető igazgató Nagy Károly – akit a taggyűlés nevezett ki.
Itt nem beszélünk egyik tulajdonos jelentős befolyásáról.

5. PÉNZÜGYI Kft.
Tulajdonosai: Kiss Béla 50%, Nagy Anita 50%.
Az ügyvezető Szabó István, akit a taggyűlés választott meg.
Ebben az esetben sem beszélhetünk bármelyik tulajdonos jelentős befolyásáról.

Jól soroltuk-e be a társaságoknál a jelentős befolyással bíró magánszemélyeket?

Az fenti 5 társaság esetében melyik társaság melyik társaságnak a kapcsolt vállalkozása?

A szakirodalmakban csak olyan eseteket és példákat mutatnak be, ahol társaságok a tulajdonosok. (ld. SZAKMA 2006/4. száma) Az APEH-tól kért állásfoglalásban csak a törvényi hivatkozást sorolták fel.