Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Az alábbiakban részletezett kérdésre szeretném kérni a válaszukat

8:2. § [Befolyás]

(1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

(2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és

  1. a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
  2. b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

(3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.

(4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.

(5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.

 

Kapcsolt vállalkozások-többségi befolyás

 

Többségi befolyás (Ptk.8:2. §)

 

  • Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyében a szavazatok több mint a felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

Meghatározó befolyás

 

  • a jogi személy tagja vagy részvényese és

jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy

  • jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati személyében, hogy együtt a szavazatok több mint a felével rendelkeznek.

 

Y társaság tulajdonosai

A társaság 40%

B társaság 25%

C társaság 25%

D társaság 10%

Az Y társaságot a (A és B TÁRSASÁGOK), csoport a megkötött szindikátusi szerződés alapján önállóan irányítják

az alábbi stratégiai döntésekben önállóan jogosult dönteni a csoport.

  1. üzleti terv elfogadása,
  2. ügyvezető kiválasztása,
  3. beruházási döntések,
  4. finanszírozási kérdések

Leírtak alapján az (A és B) társaság megállapodás alapján a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogokat.

hiszen együtt a szavazatok 65 %-val rendelkeznek.

Kérdésem:

 A leírtak alapján az Y társaság és a csoport / A és B társaság) kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a meghatározó befolyás miatt?