Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

0 hozzászólások

Ügyfelünk, egy autósiskola vállalkozás gépjárművezető oktatást, vizsgára való felkészítés tevékenységet végez. Az iparűzési adó kötelezettség megállapításánál közvetített szolgáltatás címén adóalap csökkentő tételként kívánja elszámolni a megbízott gépjármű oktatók számlája szerinti díjat és a tanulók vizsgadíját.

A közlekedési hatóságnak képző szerv útján befizetendő vizsgadíjat a tanulók fizetik be a hatósághoz, a hatóság a vállalkozás részére állítja ki a vizsgadíjról szóló számlát. A vállalkozás értelmezése szerint a képző szerv a tanulók helyett jár el (84/2009.KHEM r.), ezért a hatóságnak a számlát nem a vállalkozás nevére kellene kiállítani.
A vállalkozás a tanulók által befizetett tandíjról pénztár bevételi bizonylatot állít ki.

A vállalkozás szerint az autósiskolák a fentiek szerint járnak el az iparűzési adó alap csökkentése során, ezért megkérdőjelezi a könyvelőiroda alábbi álláspontját.

Közvetített szolgáltatásnak három feltétele van az iparűzési adó alap csökkentésnél:
– a szolgáltatás változatlan formában kerül továbbértékesítésre,
– a továbbértékesítés lehetőségét a megrendelővel (tanulóval) kötött szerződés tartalmazza,
– a közvetítés tényét a tanulónak kiállított számla tartalmazza.

Az áfa törvény szerint a vállalkozás mentesülne a számlakibocsátási kötelezettség alól, mert az oktatás mentes az áfa alól.

A közvetített szolgáltatás összegét akkor lehet levonni az iparűzési adó alap számításnál:
Ha a tanuló csak az oktató díjáról kapja a számlát és ezt a számlán feltüntetik.
Ha a tanuló az oktató díját és egyéb jogcímen fizetett díjat elkülönítetten tartalmazza és a közvetítés tényét a számlán feltüntetik.
Ha a számla nem csak a vizsgadíjat tartalmazza, hanem más tevékenységet csak abban az esetben lehet közvetített szolgáltatás, ha a tanuló részére készült számla elkülönítetten tartalmazza a vizsgadíjat.
Ha a tanuló részére kibocsátott számla nem részletezi a fizetendő összeget, akkor nem közvetített szolgáltatás.
Ha az oktató több tanuló oktatását számlázza, akkor az is feltétele a közvetített szolgáltatásnak, hogy az oktatói díj, illetve annak arányos része a tanulóhoz összegszerűen is dokumentáltan hozzárendelhető legyen.
A közvetített szolgáltatásnál feltétel a változatlan formában történő értékesítés, de nem feltétel a változatlan ár.

Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a vállalkozás álláspontja szerint csökkenthető-e az iparűzési adó alapja, illetve mi a helyes eljárás?