Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy kft. – Tulajdonos Kft. – rendelkezik 100 egységnyi építési telekkel, amelyre, a Tulajdonos Kft. nevére szólóan az illetékes építésügyi hatóság 300 egységnyi – több szintes – kiskereskedelmi egység létesítését engedélyezte. Az ingatlan plaza jellegű, az építési engedély szerint az épületben kiskereskedelmi egységek kerülnek megépítésre. A Tulajdonos Kft. a plaza jellegű ingatlanban levő kiskereskedelmi üzleteket az alábbiak szerint értékesíti:
1. A Tulajdonos Kft. a 100 egységnyi telek egy részét értékesítette vevők részére – amely az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre is került – és a vevő gazdasági társaságok – mint építetők – vállalkozási szerződés keretében megbízták a Tulajdonos Kft.-t az ingatlan építőipari kivitelezésével. Az egyes ingatlanok bekerülési értéke több tízmillió forint, de egyenként nem érik el a 120 MFt összeget. A szerződések tanúsága szerint pl. Tulajdonos Kft. értékesít ,,A”” Kft. vevő részére 20 négyzetméter telket, aki építési-vállalkozási szerződéssel megbízza a Tulajdonos Kft-t, hogy az ingatlan 2. emeletén építsen meg részére 50 négyzetméter alapterületű kiskereskedelmi egységet, a vállalási ár nettó 25 MFt.
2. Tulajdonos Kft., mint építető, építőipari-vállalkozási szerződést köt ,,B”” Kft-vel a pláza jellegű ingatlan építőipari kivitelezésére, a szerződött nettó kivitelezési ár 1.500 MFt. Az építető az építési-szerelési-kivitelezési szerződésben nem nyilatkozott a kivitelező felé, arról, hogy az építmény számviteli törvény szerinti bekerülési értéke a szerződéskötéskor eléri a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvényben meghatározott értéket. (Az 1.500 MFt nettó összegű kivitelezési érték magába foglalja az 1. pontban leírt kiskereskedelmi egységek nettó bekerülési értékét is.)
A fenti tényállás alapján kinek és mely összeg – érték – után keletkezik kulturális járulékfizetési kötelezettsége:
1. a Tulajdonos Kft-nek az ingatlan bekerülési értéke, 1.500 MFt után, vagy
2. a Tulajdonos Kft-nek az ingatlan bekerülési érték mínusz Tulajdonos Kft. által értékesített telek hányadok alapján létrehozott, kivitelezett ingatlanok értéke. (Fenti példa alapján 1.500 MFt – 25 MFt= 1.475 MFt)