Lakóingatlan bérbeadása


Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy társaság a telephelyén (mely nem minősül az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóingatlannak) saját rezsis beruházást, bővítést hajt végre, mely bővítésre az építési engedély, mint lakóingatlan, telephely bővítésre szól. A társaság által végzett tevékenységek adókötelesek.
A beruházás során a meglévő épületre műszakilag elkülönítve, külön bejárattal és fogyasztásmérőkkel emeletet épít rá. Az így létrejövő épületrészt bérbe kívánja adni a társaság. A társaság az építés közben bejelentette, hogy a lakóingatlanok és egyéb ingatlanok tekintetében él az adókötelessé tétellel (88. §). Az épületet még nem használják, nem aktiválták, jogerős használatbavételi engedélyt még nem adtak ki. A beruházás folyamatban van.

Az ÁFA-tv. 124. § (1) bekezdés h) és i) pontjai, továbbá (2) bekezdés c) pontja a lakóingatlan létesítése esetén levonási tilalmat állít fel. A 125. § (2) bekezdés d) és e) pontjai a foszabálykénti levonási tilalom alól felmentést adnak bérbeadás esetére, amennyiben igazoltan – túlnyomórészt, legalább 90 %-ban – megvalósul a bérbeadás (126. § (2) bekezdés).

Kérdések:
1. Az adókötelessé tétel választása esetén a 88. § (1) bekezdés szerinti előzetes bejelentés úgy értelmezendő, hogy a bérbeadási tevékenység megkezdése elott kell bejelenteni a választását az adózónak? Jelen esetben a bejelentés a beruházás közben, de a rendeltetésszerű használatbavétel és a bérbeadás megkezdése előtt megtörtént.
2. A beruházás során kapott részszámlák – melyek a fordított adózás szabályai szerint készültek, a tv. 10. § d) pontja és a 142. (1) bekezdés a) pontja alapján levonásba helyezhető-e az építés ideje alatt a számlák ÁFA-tartalma, vagy csak a használatbavétellel egyidejűleg?
3. Amennyiben a társaság később felhagy a bérbeadással, nem kívánja, vagy nem tudja ily módon hasznosítani és a főtevékenységéhez használja a bovítményt, az arányosítás szabályai szerint (134-136. §-ok) el kell-e végeznie az utólagos kiigazítást a 20 éves figyelési időszak hátralévo időtartamán belül? Tekintettel arra, hogy lakóingatlan beszerzése, létesítése eseten főszabályként levonási tilalom áll fenn
4. A lakóingatlan használatbavételét követően, annak átminősítése esetén (üzletté, irodává) hogyan alakul az adófizetési kötelezettség és az adólevonás, lévén, hogy a vonatkozó adóhatósági álláspont szerint új ingatlannak tekintendő az átminősített lakóingatlan?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy cég lakóingatlan-bérbeadásra a tárgyévre bejelentette az általános szabályok szerinti adózási mód választását. Ha a következő évben is ugyanezt az adózási módszer választja, be kell-e jelentenie ismét változásbejelentési lapon?