Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

A 200 fő munkavállalót foglalkoztató Rt.-nél a kötelező 5%-os foglalkoztatási előíráson felül, 25-30 személy esetében a felülvizsgáló orvosi bizottság megállapította a 40%-os, illetőleg az azt meghaladó munkaképesség -csökkenést. Az üzemorvos nem javasolja a munkaképesség-csökkenéssel rendelkező dolgozók eredeti munkakörben történő továbbfoglalkoztatását, csak abban az esetben, ha az Rt. rehabilitációs intézkedéseket vezet be, mivel akkor jelentős visszaesés következhet be a teljesítményekben, és csökkenhet a termelékenység. Ezáltal az Rt. egyébként minimális nyereségű gazdálkodása szükségszerűen veszteségessé válik.
Az Rt. munkaterületet, gépeket biztosított egy megalakult Bt. számára, a csökkent munkaképességű dolgozók továbbfoglalkoztatása érdekében, és a dolgozók az Mt. 85/A §-a alapján átkerültek a Bt.-be az Rt. kezességvállalása mellett. A Bt. kisebb létszáma, mobilitása a munkavállalók körében, valamint a megváltozott munkaképességű dolgozók aránya biztosítja a társaság működési feltételeit. Így lehetővé válik az üzemorvos által javasolt rehabilitációs intézkedések bevezetése. Az Rt. és a Bt. szerződésekkel gazdasági együttműködést valósít meg, amely folyamatos megrendeléseket is biztosít a Bt. számára.

Kérdések a fentiekkel összefüggésben:
1. A jogszabály (8/1983. (VI. 29.)) rendelet az Rt. elsődleges kötelezettségévé teszi a munkavállalók továbbfoglalkoztatását, de felmerül a kérdés, hogy köteles-e ezt oly módon megvalósítani, hogy ezáltal adott esetben veszteségessé váljon, veszélyeztetve valamennyi dolgozója munkahelyét?
2. A Bt. a vázolt feltételek mellett – figyelembe véve a fenti rendelet 28. §-át – jogosult lesz-e a normatív állami támogatás visszaigénylésére, azzal a céllal, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását biztosítsa?