Számlázás


Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Partnerünkkel növények beszerzésére szerződtünk havi időszakos elszámolással. Partnerünk kézi számlatömböt használ. Kérdésem, hogy a számla kiállításakor a számlán tételesen kell szerepeltetni a termékeket, vagy amennyiben készül a számlához egy melléklet (a szállítólevelek csatolása mellett), amelyen tételesen szerepel a termék megnevezése, mennyisége, annak áfa kulcsa, az értékesített termék adó nélküli egységára és a nettó érték, úgy elfogadható-e, ha a számlán csak egy összevont sor szerepel pl. egynyári növények, és a számla hivatkozik a mellékletre.

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Beszállító partnerünk a korábbi időszakban leszállított termékekről szerződésünkkel ellentétben nem havi elszámolású, hanem a több hónap alatt beszállított termékekről gyűjtőszámlát állított ki.
A gyűjtőszámla teljesítési időpontja a legutolsó alkalommal beszállított szállítólevél átvételi időpontja.

Példa:
Szállítási időpontok: 2016.09.08.,2016.10.04.,2016.11.04,2016.11.21.,2016.11.30.,2017.01.12.
Számla időpontok: -teljesítés kelte: 2017.01.12
-számla kelte: 2017.02.13.
-esedékesség: 2017.02.28.

Kérdésünk: adójogi szempontból helyesen járunk-e el, ha ilyen számlát/számlákat befogadunk? Egy esetleges adóellenőrzés során érheti-e elmarasztalás cégünket?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Van olyan szobaárunk, ami úgynevezett NEM VISSZATÉRÍTENDŐ szobaár.
Ez azt jelenti, hogy a vendég sokkal olcsóbban jut a szobához viszont ELŐRE ki kell fizetni és nem tudja lemondani, módosítani.

A kérdés arra vonatkozik, hogy ha megterheltük a kártyáját és nálunk van a szállás költsége, akkor:

– mikor kell kiállítani a számlát és azon milyen dátum szerepeljen a teljesítésnél?
(hiszen akár jövő márciusra is tud foglalni)

– mi történik, ha a kinyomtatott számla után a vendég kitalálja, hogy ő más nevére, cégnek… kéri a számlát?
Köszönettel

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

1. Társaságunknál eszközök értékesítése zajlik. Jelen eszközértékesítés esetében a szerződés szerint a vevő a teljes vételárat, 15 napot belül megfizeti az eladó részére kiállított számla alapján. Az eszközt a teljes vételár megfizetése után szállíthatja el a vevő és a tulajdonjog is a teljes vételár kifizetésével száll a vevőre. Mivel a teljes vételár megfizetésre kerül, ezért egy számlát szeretnénk az ügylet során kiállítani. Számlát állítottunk ki a szerződés kelétével (2015.10.01), fizetési határidő a számla keltétől számított 15. nap (2015.10.16), a számla teljesítése a hónap utolsó napja (2015.10.31), mivel a megállapodás szerint legkésőbb október végéig el kell szállítania a vevőnek az eszközt. A számla megjegyzés rovatában feltüntettük, hogy az eszköz szállítása 2015.10.01-2015.10.31 között történik. Ezzel a számlázást szeretnénk egyszerűsíteni, hogy ne kelljen egy előlegbekérő, egy előlegszámla, és egy végszámla kiállítását is elvégeznünk.
Az adótörvényeknek megfelelő az ilyen típusú számlázás? Ha igen, akkor hónapok közötti elcsúszás esetén, tehát az eszközt e példánál maradva november végéig kell elszállítania a vevőnek, a számla teljesítés dátuma mire tehető?

2. Vagy helyes-e a számlázási módszer, hogy a vevő a szerződés szerint előre megfizeti a teljes vételárat, ezt a szerződésben rögzítjük. A kifizetés dátumával kiállítjuk a számlát. Például a vevő kifizeti a vételárat 10.15-én. A számla kelte, teljesítés napja, fizetési határidő ugyan az 10.15-e. A megjegyzés rovatba, mivel konkrét teljesítési napot nem tudunk, azt írjuk az elszállítás 2015.10.01-2015.10.31 között történik, és az ügylet további pénzügyi teljesítést nem igényel. Tehát ebben az esetben sem állítanánk ki előleg és végszámlát, hanem egy számlát állítanánk ki az ügyletről. Ebben az esetben is kérdeznénk, hogy ha novemberben szállítanák el az eszközt, akkor is alkalmazható lenne ez a módszer?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

” A ” Kft könyvviteli feladatok elvégzésére megbízza ” B” mérlegképes könyvelőt. „B” mérlegképes könyvelő ” C” egyéni vállalkozó alkalmazottja. „A” Kft árbevétele meghaladja a 10 millió Ft-ot. „C” egyéni vállalkozó nem rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel.”C” egyéni vállalkozó állíthat-e számlát ki az elvégzett könyvviteli szolgáltatásról?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Gazdaságunk a vadásztársaságokkal megkötött szerződés értelmében vadkár átalányt számol fel évente, amelyben előre megállapodtak.
A vadkár átalány számlázásakor áfát kell-e felszámítani?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Saját gyártású terméket értékesítünk a következő feltételekkel:
-Szállítási keretszerződést kötöttünk a Megrendelővel
-Jellemzően egy napon belül több szállítás is történik
-Elszámolás alapja: az elszállított anyagmennyiség alapja a kiállított mérlegjegy (szállítólevél is egyben)
-Elszámolási időszak: számla kiállítására Szállító naponként jogosult (napi elszámolás)
-Számlázható összeg: a Megrendelő által igazolt szállítólevél példányai szerint összegzett mennyiségi adatok alapján kalkulált összeg
-Fizetési határidő: Megrendelő a termék ellenértékét, a Szállító mellékletekkel ellátott számlája alapján, a kiállítástól számított 30 napon belül egyenlíti ki

A kérdésünk a kimenő számla áfa teljesítésére vonatkozik.
A leírtak alapján Társaságunknak alkalmaznia kell az Áfa tv. 58. §-át, azaz a naponta kiállított számlán a fizetési határidővel megegyező áfa teljesítési dátumot kell feltüntetni?
Vagy helyes, ha napi egy számlát állítunk ki, és áfa teljesítési dátumnak a számviteli teljesítést tüntetjük fel?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Kérem, véleményezzék az alábbi számlázási módszert törvényesség szempontjából. Egy vállalkozás telephelyén kétfajta terméket állítanak elő és értékesítenek. Nevezzük őket A-nak és B-nek terméknek. Az „A” értékesítése (mind a készpénzes, mind az átutalásos) egy számlázó programon keresztül valósul meg. A „B” termék átutalásos értékesítése szintén az előbb említett programon keresztül történik. De „B” termék készpénzes értékesítése „bizonyos okok miatt” kézzel kiállított készpénzes számlatömbből valósul meg. A vevő megkapja a kézi számla első példányát, majd még aznap a második példányról rögzítésre kerül az értékesítés a fent említett számlázó programba. Az így kiállított számlában hivatkoznak a kézi számla sorszámára, és a gépi számla elő példánya mellé lefűzésre kerül a kézi számla másod példánya. A pénztárjelentés a gépi másodpéldánnyal van lefűzve. A számlázó programban alszámokkal jól elkülönített a kétfajta termék és azon belül az átutalásos és a készpénzes számlák sorszámai.