Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Az 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról 2. § b) pontja szerint környezetvédelmi termékdíjat fizet az Európai Közösségen belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója.
A 3. § (1) bekezdés szerint a fizetési kötelezettség az első belföldi értékesítéskor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik. A 3. § (4) bekezdés alapján a kötelezett levonhatja az adó-megállapítási időszak alatt megfizetett termékdíj összegét, illetve visszaigényelheti a tárgyidőszakot megelőzően megfizetett termékdíjat azon termék után, amelyet az adó-megállapítási időszakban igazoltan külföldre szállított.

Társaságunk akkumulátorokat és hűtőberendezéseket vesz az Európai Közösség területéről, majd beépíti saját termékeibe, s a Közösség területén értékesíti.
Értelmezésünk szerint termékdíjat kell fizetni a tárgyidőszakban beszerzett termékek után, viszont levonható, illetőleg visszaigényelhető a korábbi időszakokban megfizetett termékdíj azon termékek után, melyeket igazoltan külföldre szállított. Helyesen járunk-e el, s mi ennek a megfelelő számviteli elszámolása? A fizetendő termékdíjat a számviteli törvény 81.§ (4) bekezdése értelmében az egyéb ráfordítások között kell elszámolni a fenti esetben?

A csomagolás környezetvédelmi termékdíját mely esetekben kell megfizetni, s van-e lehetőség a kötelezettség csökkentésére, mint például az akkumulátoroknál, illetőleg hogyan történik a számviteli elszámolása? A csomagolóanyagok, csomagolások belföldről és a Közösség területéről egyaránt származnak.