Termőföld értékesítése.


Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

2016. évben termőföldet értékesítettem a helyi Önkormányzatnak.
Az adásvételi szerződésben az alábbiak szerepelnek:

A 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmazásáról 11. § (1). c) pontja szerint,
a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális földprogram és
településfejlesztés céljára szerezheti be.
Alulírott kijelentem, hogy mint tulajdonjogot szerző Önkormányzat közfoglalkoztatási cél megvalósulása érdekében hasznosítom a vétel tárgya ingatlant.

Kérdésem, hogy a fentiek alapján a termőföld értékesítése adómentes?
Amennyiben mentes, kötelező a 2016. évi adóbevallásban szerepeltetni?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Mint regisztrált őstermelő 2010 évben 3 ha termőföldet vásároltam.
2015. évben őstermelői tevékenységemet megszüntettem, s jelenleg mezőgazdasági egyéni vállalkozó
gazdálkodom. 2016. július hóban a 3 ha termőföldet értékesítettem.
A mezőgazdasági őstermelő a földterület vásárlási árát egy összegben termelési költségként
nem számolhatta el, és értékcsökkenési leírást sem érvényesíthette, de a Szja-tv 3 számú melléklet I. pontjának 20 alpontja alapján akkor van lehetőség költségként elszámolni amikor a termőföldet értékesítik.
Kérdésem: egyszeres könyvvitelben hogyan kerül könyvelésre a 2010 évben a termőföld vételára?-
vagy mint magánszemély a 2016 évi SZJA bevallásban ingatlan értékesítésként kell szerepeltetnie?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy nyugdíjas termőföldet értékesített. A föld a tulajdoni lap alapján 1995-ben került a nevére, földhöz juttatás címen. 2008-ban történt értékesítés esetén helyes-e az alábbi gondolatmenet?

A termőföldért kapott vételár 1.700.000 Ft volt. A szerzéskori érték a vételár 25%-a (földhözjuttatás esetén az Szja tv. 62. § (3)). Ez 425.000 Ft, ami a (4) bekezdés alapján csökkenthető 80%-kal, mert a szerzés évét követő 13. évben lett értékesítve.
A jövedelem a fennmaradó 20%, azaz 85.000 Ft.
Ekkor viszont belép a törvény 1. mellékletének 9.5 pontja – természetesen az értékesítéshez kapcsolódó egyéb feltételek fennállása esetén, – mely szerint ha az éves összes jövedelem nem haladja meg a 3,4 millió Ft-ot, akkor ez a jövedelem – mivel 200.000 Ft alatt van, – adómentes.
Jól gondoljuk-e, hogy a 85.000 Ft-ot kell jövedelmének tekinteni, és nem a 425.000 Ft-ot?

Kiegészítés:

Minden Ön által felvetett feltétel fennállása esetén gondolatmenetem megállja-e a helyét, és valóban nem kell adózni az eladott termőföld után?