A hét kérdése: rendkívüli munkaidő


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Kollektív Szerződés alapján a dolgozók éves munkaidőkeretben dolgoznak. Rendkívüli munkaidőként max. 300 óra rendelhető el (KSz alapján) . Megállapodhat-e a dolgozóval a munkáltató egyénileg pld. 400 óra rendkívüli munkaidőben. Ez a megállapodás (amennyiben lehetséges) megtehető-e év közben, amikor a munkáltató azt látja, hogy a KSz-ben foglalt korlátot nem tudja betartani? Mely jogszabályi hivatkozások egymásra épülése teszi a fentieket lehetővé (amennyiben lehetséges)?


A rendkívüli munkavégzés ellenértéke a felek megállapodása alapján valóban nem építhető be az alapbérbe, de a rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék fizethető átalány formában is [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 145. §]. Ehhez tehát nem kollektív szerződés szükséges, hanem a munkáltató és a munkavállaló megállapodása. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a felek felemelhetik az adott hónapban beosztható munkaidő mértékét, hanem azt, hogy a munkavállaló – a tényleges teljesítéstől függetlenül – egy bizonyos átalány összeget minden hónapban megkap a rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék jogcímén. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék fizethető átalány formájában, de az erre az időszakra járó alapbér nem. Azt minden esetben tételesen el kell számolni [Mt. 139. § (1) bekezdés].

A munkaügyi compliance audit

A kötet a vállalatok adminisztratív funkcióinak munkajogi, menedzsment, szakmai, és más vonatkozó piaci előírások alapján történő vizsgálatához nyújt segítséget.

Megrendelés >>

A kérdésben idézett Mt. 156. § (1) bekezdés a) pontja arra utal, hogy a havibéres munkavállaló egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén minden hónapban az alapbérére jogosult, függetlenül attól, hogy az adott hónapra hány órára volt beosztva. Így például, ha a kéthavi munkaidőkeret első hónapjában 200 órát, a másodikban 120 órát teljesít, akkor is mindkét hónapra az alapbére illeti meg. A ténylegesen teljesített és az egyes hónapokra kifizetett óraszám közötti különbség a munkaidőkeret zárásakor számolandó el [Mt. 156. § (2-4) bekezdés].

Válaszadó: Dr. Kártyás Gábor

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerint kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb évi háromszáz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el [Mt. 135. § (3) bek.].

Munkaügyi és tb-nyilvántartás, adatszolgáltatás 2014

Bizonytalan az új szabályok alkalmazásában? Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak Farkasné Gondos Krisztina OEP osztályvezetőnek, dr. Kártyás Gábor munkajogásznak és dr. Kovács Ferenc adószakértőnek – jöjjön el 2014. március 20-án szakmai konferenciánkra

Ízelítő a tematikából:

  • A bejelentési szabályok módosulásai
  • A bevallások változásai, különös tekintettel a járulékbevallásokra
  • Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség
  • A munkaidő-nyilvántartás törvényi követelményei
  • A szabadság és egyéb távollétek kezelése a nyilvántartásban

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és jelentkezés itt

A munkaszerződés főszabály szerint ugyan eltérhet a munkaviszonyra vonatkozó szabálytól – így a kollektív szerződéstől is –, de csak a munkavállaló javára. A törvény azonban azt is hozzáteszi, hogy az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni (Mt. 43. §).

A rendkívüli munkavégzés éves keretét felemelő munkaszerződés ugyan a munkavállaló hátrányára térne el a törvénytől, ám ha ezzel összefüggésben a munkavállaló más előnyt kap – például magasabb túlórapótlékot, több szabadidőt a túlóra után, stb. – ez összességében a munkavállaló javára szolgáló eltérés lehet.

Az új Ptk.: amit egy munkajogásznak tudnia kell – szakmai előadássorozat

Az egyes előadásokra külön-külön is jelentkezhet! A teljes előadássorozat ára magában foglalja az áprilisban megjelenő új Kommentár a Munka törvénykönyvéhez című kiadványt.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és a teljes előadássorozatra jelentkezés itt

Ezzel a megoldással elvileg lehetséges lenne az évi 300 óra feletti túlóra elrendelése.

Egyelőre nem tudjuk, hogy a bírói gyakorlat mennyiben lesz elfogadó a fentiekhez hasonló eltérések kapcsán, illetve az ilyen eltérések pontosan mikor jogszerűek.

Mivel a törvény a kollektív szerződés számára is kógens felső határt szab a rendkívüli munkaidő éves mértékére, véleményem szerint ezt munkaszerződésben sem lehet átlépni, még az ezzel összefüggésben adott egyéb előny mellett sem.

Válaszadó: Dr. Kártyás Gábor. További kérdéseket és válaszokat itt talál.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 19.

A joggal való visszaélés új szabályozása a Munka törvénykönyvében

A joggal való visszaélés tilalma a munkajog egyik fontos alapelve, amely megsértése jelentős érdeksérelmet okozhat a munkaviszony alanyai számára. Az Mt. 2023. január 1-jei módosítása pontosította a bizonyítási teher kérdéskörét, ami így jóval egyértelműbbé vált.

2023. szeptember 15.

A kollektív szerződéskötési szabadság alkotmányos keretei

A kollektív autonómia alkotmányos keretei, az abból folyó jogosultságok értelmezése, valamint a jogrendszerbe történő „implementálása” tekintetében jelentős különbségek lelhetők fel a nemzeti sajátosságoknak megfelelően is, de a gazdasági munkajog és a „közszféra munkajoga” tekintetében is. A tanulmány e tekintetben az állami szférára fókuszál: a közszférában dolgozók ugyanis minden jogállamban bizonyos fokú korlátozásokkal gyakorolhatják a kollektív jogokat a gazdasági versenyszféra munkajogához képest.

2023. szeptember 13.

A női vezetés és a digitális tudás is hiányzik az igazgatótanácsokból

Miközben a vállalatok hosszú távú eredményességének kulcsa a digitalizáció és a fenntartható működés, addig a döntéshozásért felelős igazgatósági tagoknak alig töredéke rendelkezik ilyen irányú tapasztalattal – mutat rá az EY európai pénzügyi szolgáltató cégeket elemző nemzetközi kutatása. A bankoknak, vagyonkezelőknek és biztosítóknak mihamarabb meg kell emelniük a női vezetők arányát is, hogy megfeleljenek az uniós elvárásoknak.