Hiba a bérlapon


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 155. § (2) bekezdése alapján a munkáltató köteles a kifizetett munkabér elszámolásáról írásbeli tájékoztatást adni a munkavállaló számára, ez a tájékoztatás a „bérlap”, „bérpapír”. Ennek célja, hogy a munkavállaló ellenőrizni tudja, a munkáltatótól megkapott összeg hogyan került kiszámításra. Előfordulhat azonban, hogy az elszámolásba hiba csúszik, ilyenkor a munkáltató feladata a tévedést korrigálni.

Amennyiben a munkáltató akár a munkavállaló jelzésére, akár saját ellenőrzése során észleli, hogy az elszámolás téves, köteles azt javítani. A javítás egyrészt jelenti a bérlap módosítását, másrészt magában foglalja a kifizetésnek az immár helyes számításnak megfelelő, összegszerű rendezését. Mielőtt azonban a korrigálásnak a munkáltató nekiállna, azt szükséges megvizsgálni, a tévedésnek mi volt az oka, és az mikor következett be.

Abban az esetben ugyanis, ha a módosításra az elszámolás megtörténtét bekövetkező ok miatt van szükség, a munkáltatóra sokkal kedvezőbb szabályok vonatkoznak. Ez viszonylag szűk kört jelent. Az elszámolás után bekövetkező ok lehet például, ha a tárgyhónap végén a munkavállaló nem jelentkezik munkavégzésre, beteget jelent, ám távolmaradását később nem tudja igazolni. Így a munkáltató tévesen számfejt neki betegszabadságot. Minden más esetben, például ha a tévedésre adminisztratív hiba miatt kerül sor, a főszabály alkalmazandó.

Az elszámolás után bekövetkező ok esetén a munkáltató kötelezettsége a tájékoztatás, azaz a bérpapír megfelelő módosítása, amiről legkésőbb a következő havi munkabér-elszámolással egyidejűleg kell a munkavállalót tájékoztatni [Mt. 155. § (4) bekezdés]. Amennyiben a módosítás azt eredményezi, hogy a munkáltató tartozik a munkavállaló felé, a különbözetet legkésőbb a következő havi munkabérrel egyidejűleg ki kell fizetni [Mt. 155. § (4) bekezdés]. Ilyen esetben elegendő kizárólag a különbözetet megfizetni, a késedelem miatt nem kell kamatot felszámítani. Ha az elszámolás módosítása eredményeként a munkavállaló tartozik a munkáltató felé, a munkáltató a többletet az előlegnyújtásból eredő követelés szabályai szerint levonhatja a munkavállalótól [Mt. 155. § (4) bekezdés]. E szerint tehát a munkáltató korlát nélkül jogosult a munkabérből való levonásra, nem kell figyelembe vennie a levonásmentes munkabérrészt sem [Mt. 161. § (2) bekezdés b) pont].

Ha a tévedés oka nem az elszámolás után bekövetkező ok, a bérfizetés rendezése bonyolultabb. Az elszámolásról való tájékoztatást természetesen ekkor is korrigálni kell. Amennyiben a tévedés során a munkáltató kevesebbet fizetett a munkavállaló részére, a különbözetet meg kell fizetni, ebben az esetben azonban késedelmi kamattal együtt. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdés].

Ha a tévedés eredményeként a munkavállaló jogalap nélkül kifizetett munkabérhez jut, azt a munkáltató hatvan napon belül követelheti vissza. Hatvan napon túl a visszakövetelésnek már csak akkor van helye, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő [Mt. 164. §]. Az alaptalanságot fel kellett ismernie például a munkavállalónak, ha a kifizetett összeg olyan nagy arányban tér el a szokásostól, hogy az gyanúra ad okot. Maga idézi elő a munkavállaló az alaptalanságot például téves adatszolgáltatással, ha a valóságban le nem dolgozott rendkívüli munkaórákat tüntet fel a jelenléti íven. Ezekben az esetekben a visszakövetelés az elévülési időn, azaz három éven belül érvényesíthető [Mt. 286. § (1) bekezdés].

A többletet a munkáltatónak lehetősége van írásbeli fizetési felszólítással visszakövetelni, a kötelező legkisebb munkabér háromszorosának megfelelő összeg erejéig [Mt. 285. § (2) bekezdés]. A felszólítás ellen a munkavállaló keresettel fordulhat a bírósághoz a felszólítás közlésétől számított harminc napon belül [Mt. 287. § (1) bekezdés d) pont].

Amennyiben ezt nem teszi meg, a felszólítást a bíróság végrehajtási záradékkal látja el [a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 23. § (1) bekezdés a) pont]. Ha a munkáltató nem él fizetési felszólítással, követelését a bírósághoz fordulva kényszerítheti ki.

A bírósági út vagy a végrehajtás természetesen kikerülhető a felek együttműködése esetén: ha a munkavállaló hozzájárul, a munkáltató levonhatja a kifizetett többletet a munkavállaló munkabéréből, ekkor azonban ügyelni kell arra, hogy a levonás nem terjedhet ki a levonásmentes munkabérrészre [Mt. 161. § (2) bekezdés a) pont]. Ez alapján levonás csak a nettó munkabér 33 %-át terhelheti, kivételesen 50 %-át [Vht. 61. § (2) bekezdés]. Levonásmentes továbbá az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege [Vht. 62. § (1) bekezdés], ezen összeget tehát akkor is köteles kifizetni a munkáltató, ha még áll fenn követelése.


Kapcsolódó cikkek

2023. március 24.

17 százalékkal emelik az alapbért az Audinál

Megállapodott az Audi Hungaria Zrt. és az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) az idei bérekről, miután a szakszervezet a pénteken megtartott bizalmi gyűlésén elfogadta a vállalat újabb ajánlatát – közölte a győri székhelyű járműgyártó vállalat.

2023. március 24.

Inflációkövető béremelést követelnek a postás szakszervezetek

A Postás Szakszervezet és a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége szervezésében 19 vármegyéből 19 kézbesítő adott át petíciót a vállalat vezérigazgatójának, amelyben érdemi tárgyalást, elfogadható béremelési ajánlatot sürgetnek; a benyújtott petíciót a Magyar Posta vezérigazgatója átvette – közölte a Postás Szakszervezet.

2023. március 24.

Egyszerre nőtt a foglalkoztatottak és munkanélküliek száma

2023 februárjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 691 ezer volt, 26 ezerrel több, mint egy éve. A 2022. december és 2023. február közötti háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak létszáma az egy évvel korábbinál 15 ezerrel több, 4 millió 690 ezer volt – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).