Minimálbér és a garantált bérminimum összege és szabályai 2022-ben


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A minimálbér és a garantált bérminimum összegének évről évre történő felülvizsgálata és változása kardinális kérdés a munkavállalók számára, de fontos indikátora a termékek és szolgáltatások árának is. A 2022-es évre vonatkozó minimálbér és garantált bérminimum bruttó értéke a tavalyi évhez képest 19,5%-kal nőtt, ami az elmúlt évek tükrében igen jelentősnek tekinthető.

A minimálbér vagy másnéven kötelező legkisebb munkabér beszédes elnevezése azt a bért jelenti, amelyet a munkavállalónak – teljes munkaidő esetén – a munkavégzéséért mindenképpen meg kell kapnia. A minimálbér összege nem lehet vita vagy egyezkedés tárgya, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a felek a munkaszerződésben nem állapodhatnak meg érvényesen a legkisebb munkabér összegénél alacsonyabb mértékű alapbérben.

A garantált bérminimum is egyfajta minimálbérként fogható fel, amelyet a legalább középfokú iskolai végzettséget, valamint középfokú szakképzettséget igénylő munkakörök esetén kell figyelembe venni.

A munkakör ellátásához szükséges képzettséget munkajogviszonyra vonatkozó szabály, a felek megállapodása, vagy adott esetben a munkáltató saját belső szabályzata határozhatja meg. A magasabb minimum összeg akkor jár, ha a munkavállaló rendelkezik (legalább) középfokú iskolai végzettséggel és olyan munkakört tölt be, amelyhez az adott képzettség szükséges. Ha a munkakör betöltésének nem feltétele a meghatározott szintű végzettség, akkor annak megléte esetén sem jogosult a munkavállaló a garantált bérminimumra.

minimálbérA minimálbér és a garantált bérminimum mértékének megállapítása a Kormány feladata, amit minden évben meg is tesz, kormányrendelet formájában. A minimálbér és a garantált bérminimum mértékének a Kormány általi meghatározása sokak által vitatott beavatkozás, azonban elsődleges célja mégis a dolgozók megélhetésének egy minimális szinten való biztosítása. Az idei évben a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a minimálbér mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére havibér alkalmazása esetén 200 000 forintban, hetibér alkalmazása esetén 45 980 forintban, napibér alkalmazása esetén 9200 forintban, órabér alkalmazása esetén 1150 forintban határozta meg. A garantált bérminimum összege ettől magasabb, havibér alkalmazása esetén 260 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 59 780 forint, napibér alkalmazása esetén 11 960 forint, órabér alkalmazása esetén 1495 forint [Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés].

Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének kötelező legkisebb összege 200 000 forint, a garantált bérminimum összege pedig 260 000 forint [Rendelet 2. § (3) bekezdés].

A minimálbér, valamint a garantált bérminimum kapcsán rögzített mértékek abban az esetben irányadók, ha a munkavállaló általános teljes napi munkaidőben, vagyis főszabály szerint nyolc órában dolgozik. Ha a munkavállaló foglalkoztatására hosszabb vagy rövidebb teljes munkaidőben kerül sor, akkor a rá vonatkozó órabértételt arányosan csökkentett vagy növelt mértékben kell figyelembe venni [Mt. 92. § (2) és (4) bekezdés, Rendelet 2. § (4) bekezdés]. Ez azt jelenti, hogy ha a munkavállaló hosszabb teljes munkaidőre szerződött (pl. készenléti jellegű munkakörben) és 10 órát dolgozik, akkor sem jár neki magasabb minimálbér, hiszen foglalkoztatására teljes napi munkaidőben kerül sor, a ténylegesen ledolgozott órák számától függetlenül. Ugyanez igaz a rövidebb teljes napi munkaidőben dolgozókra is azzal, hogy esetükben a minimálbér vagy garantált bérminimum összegét arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni. Havibér alkalmazása esetén a tehát a teljes munkaidőben dolgozó munkavállalók minimálbére 200 000 forint, akkor is, ha egyébként munkaszerződésük szerint napi 10 vagy napi 6 órában, teljes munkaidőben dolgoznak.

A felek az Mt. 92. § (5) bekezdése alapján az adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél rövidebb napi munkaidőben (részmunkaidő) is megállapodhatnak. Részmunkaidő esetén a minimálbér és a garantált bérminimum mértékét a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni [Rendelet 2. § (5) bekezdés]. Ez a gyakorlatban azt a helyzetet idézheti elő, hogy egy rövidebb teljes napi munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló ténylegesen annyit dolgozik, mint a részmunkaidőben foglalkoztatott, azonban a minimálbér/garantált bérminimum teljes napi munkaidőre vonatkozó mértéke jár neki. Ezzel szemben a részmunkaidőben dolgozó munkavállaló részére a minimálbér arányosan csökkentett része jár (pl. 4 órás rövidebb teljes munkaidőben munkavállalónak a 200 ezer forint minimálbér jár, míg a szintén 4 órában dolgozó részmunkaidős dolgozónak csak ennek a fele).

Az Mt. 145. § (1) bekezdésének szabálya a minimálbérbe foglalt bérpótlékok kapcsán kérdéseket vet fel a jogintézménnyel és a jogalkotó által elérni kívánt céllal összefüggésben. A hivatkozott rendelkezés kimondja, hogy a felek megállapodhatnak olyan alapbérben, amely a vasárnapi vagy munkaszüneti napi (rendes) munkaidőben való munkavégzés pótlékát, a műszakpótlékot és az éjszakai pótlékot is magában foglalja (a 2022-es viszonylatban nézve ez azt jelenti, hogy a munkavállaló részére járó 200 000 forintos minimálbér a felsorolt összes bérpótlékot is magában foglalja). Alkalmazásához a felek kifejezett megállapodása szükséges, ami a munkavállaló hozzájárulását is feltételezi, azonban tipikusan olyan munkavállalói réteget érint a kérdés, ahol a dolgozók alkupozíciója jelentősen rosszabb a bértárgyalások során. Érdemes ezen túlmenően azt is vizsgálni, hogy maga a minimálbér és garantált bérminimum intézménye nem veszti-e el elvi jelentőségét, ha egyébként az Mt. teret enged a bérpótléknak a minimálbérbe foglalásához.


Kapcsolódó cikkek

2023. november 28.

A távolléti díj szabályai és számítása

Bizonyos esetekben előfordul, hogy a munkavállaló munkavégzés hiányában is díjazásban részesül. Az ilyen jellegű kifizetést nevezzük távolléti díjnak. A távolléti díj kiszámítása a munkavállaló számára fizetett bér pontos megállapítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, de a végkielégítés és a kártérítés maximális összegének mértéke is ennek ismeretében határozható meg.

2023. november 27.

Munkavállalási célú tartózkodási engedély és annak ügyvédi kihívásai

Magyarországon egy évben több mint 130 ezer tartózkodási engedélyt ad ki az idegenrendészeti hatóság. Ennek körülbelül a kétharmadát a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek teszik ki. (kb. 85 ezer). Könnyen belátható, hogy ez az engedély típus nem csak a munkavállaló harmadik országbeliek és az őket foglalkoztató cégek életét befolyásolja közvetlenül, de hatalmas nemzetgazdasági jelentősége is van.

2023. november 27.

Minimálbér 2024: íme, minden részlet

Áttekintjük, hogy a december 1-től hatályos 2024-es minimálbér és garantált bérminimum milyen jövedelmeket, kedvezményeket és közterheket pontosan melyik időponttól és miként érint.