Nyugdíjharc: Anglia vs. Csehország

Szerző: Bardócz Iván
Dátum: 2014. március 5.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról és az uniós nyugdíjbiztosításról szóló bevezető cikkhez kapcsolódva most a kiválasztott országok állami öregségi nyugdíjbiztosítási rendszereinek bemutatásával foglalkozunk abc sorrendben haladva, így Ausztria és Belgium után Csehországgal és az Egyesült Királysággal.


A leírások a lehető legnagyobb körültekintéssel készülnek, azonban mivel a társadalombiztosítás egy igen gyorsan változó és összetett terület, konkrét jogosultsági kérdés esetén mindig az adott nemzeti nyugdíjbiztosítási szervhez érdemes fordulni – ezek nevét és elérhetőségét a leírásokban minden esetben közzétesszük.

“Az egyes országok nyugdíjbiztosítási szektorainak bemutatásánál vizsgáljuk: a korhatárt, a korhatár előtti ellátások lehetőségét,  a minimum jogosultsági időszak hosszát, a teljes nyugdíjra jogosultságot, az ellátást meghatározó elemeket, a nem járulékfizetéssel töltött időszakok figyelembe vételét (ún. egyenértékű idők), a minimum és maximum nyugdíjat, a nyugdíj melletti munkavégzés lehetőségét és a megállapított ellátásból történő adózás, járulékfizetés kérdését.” Cikkünk első két részét itt és itt olvashatja.

Csehország

Alkalmazandó jogszabály(ok): a 155/1995 törvény az alap nyugdíjbiztosításról és a 426/2011 törvény a nyugdíj-megtakarításokról.

A nyugdíjrendszer az aktív személyekre (keresőtevékenységet végző személyekre – ideértve az önálló vállalkozókat is), valamint az azonosként kezelt személyekre (diákok, munkanélküli személyek, gyermekneveléssel vagy maguk ellátására képtelenek ápolásával foglalkozó személyekre, katonákra, stb.) terjed ki.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt ebben a tagállamban is fokozatosan emelik, a pontos meghatározása a nemtől, születési évtől és nők esetében a gyermekek számától függ. Példaként bemutatjuk a következőket: 1952-ben született férfi korhatára 62 év 10 hónap, 1952-ben született nő esetében pedig 61 év 8 hónap, 1 gyermekkel 60 év 4 hónap, 2 gyermekkel 59 év, 3 gyermekkel 57 év 8 hónap és 4 gyermekkel 56 év 4 hónap.

A férfiak korhatárát fokozatosan emelik minden évben 2 hónappal. A nők korhatárát évente 4 hónappal növelik (6 hónappal 2018-tól) amíg a férfiakét el nem éri. Ezután az emelkedés szintén 2 hónap lesz évente, cél az egységes 67 év.

Azok a személyek, akik betöltik a 65. életévüket és nem szereznek öregségi nyugdíjra jogosultságot, ha bármilyen kategóriájú rokkanttá válnak és az ehhez szükséges biztosítási időt megszerzik vagy rokkantságuk munkahelyi baleset következménye, öregségi nyugdíjat igényelhetnek.

A jogosultsághoz szükséges minimum időszak 30 év, ha az igénylő 2014-ben éri el a korhatárát. Ezt a követelményt is emelik fokozatosan, 35 év a végcél.

Ha az igénylő az azonos évben született férfi korhatárt legalább 5 évvel meghaladta, a küszöb 20 év.

Korhatár előtti nyugdíjazás a korhatár előtt maximum 3 évvel lehetséges azok számára, akik 2014-ben legalább 30 év biztosítási idővel rendelkeznek. Az igénybevételéért csökkentik az ellátás összegét annak tükrében, hogy mennyivel a korhatár előtt veszi igénybe az adott személy. Ez a csökkentés a korhatár elérése után is megmarad.

Munkaügyi és tb-nyilvántartás, adatszolgáltatás 2014

Bizonytalan az új szabályok alkalmazásában? Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak Farkasné Gondos Krisztina OEP osztályvezetőnek, dr. Kártyás Gábor munkajogásznak és dr. Kovács Ferenc adószakértőnek – jöjjön el 2014. március 20-án szakmai konferenciánkra

Ízelítő a tematikából:

  • A bejelentési szabályok módosulásai
  • A bevallások változásai, különös tekintettel a járulékbevallásokra
  • Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség
  • A munkaidő-nyilvántartás törvényi követelményei
  • A szabadság és egyéb távollétek kezelése a nyilvántartásban

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és jelentkezés itt

Ha valaki eléri a 30 évnyi biztosítási időt egyenértékű idők nélkül, és 2014 után tölti be a korhatárát, szintén igényelhet öregségi nyugdíjat.

A teljes nyugdíjra jogosultsághoz nem határoz meg minimum biztosítási időszakot a cseh nyugdíjrendszer.

Az ellátást meghatározó elemek Csehország esetén a megszerzett jövedelem mértéke és a biztosítási időszak hossza.

Minimum összeg: alapösszeg : átalány (9 százaléka a havi átlagjövedelemnek) CZK 2.340 (€90)/hó és százalékos összeg: teljes biztosítási évenként 1,5 százaléka a számítási alapnak, de legalább CZK 770 (€30)/hó.

Maximum összeg nincs.

Keresőtevékenységgel egy tekintet alá eső időszakok (ún. egyenértékű időszakok): 2010 előtt nappali tagozaton végzett középiskola vagy egyetem (max. 6 év 18 éves kor után), munkanélküli ellátás időszaka (55 év felett legfeljebb 3 év, 55 év alatt maximum 1 év), csökkent munkaképességű személy foglalkoztatási átképzése, katonai vagy polgári szolgálat időszaka, gyermeknevelési idő 4 éves korig, rokkant személy ápolása, valamint a harmadik fokozatú rokkantsági nyugdíj időszaka a nyugdíjkorhatár betöltéséig.

Lehetséges-e munkát végezni a nyugdíj mellett? Öregségi nyugdíj esetén munkavégzés korlátlanul lehetséges, azonban korhatár előtti nyugdíj igénybe vétele mellett nem megengedett a keresőtevékenység.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? Az ellátás adózik, és járulék nem terheli.

További információk a cseh társadalombiztosítási szerv honlapján találhatók: Česká Správa Sociálního Zabezpečení

Egyesült Királyság

Alkalmazandó jogszabály(ok): Társadalombiztosítási járulékokról és ellátásokról szóló törvény (1992) és rendeletei , valamint a Nyugdíjtörvények (1995, 2004 és 2011).

Járulékfizetésen alapuló állami nyugdíjrendszer (azok számára, akik elérték a nyugdíjkorhatárt), amely egy átalány összegű alap állami nyugdíjból (basic State Pension), egy keresetalapú kiegészítő második állami nyugdíjból (State Earnings-Related Pension Scheme (SERPS) és State Second Pension, amely a SERPS-et újította meg 2002. áprilistól) és egy keresetalapú emelt szintű öregségi ellátásból áll (Graduated Retirement Benefit).

Történetileg ez a rendszer úgy jött létre, hogy a basic State Pension mellé kereset-alapú nyugdíjat alakítottak ki, először 1961-ben az emelt szintűt, Graduated Retirement Benefit, amelyet 1975-ben kivezettek, és helyén 1978-tól megjelent a SERPS. Ahogy az előző bekezdésben is olvashattuk, e helyére pedig 2002-ben lépett a State Second Pension.  Annak ellenére, hogy ezek közül néhányba – a megszűnése okán – a befizetés már nem lehetséges, az egyes rész-rendszerekbe befizetett járulékok nem vesztek el, a nyugellátás végösszegét együttesen alkotják.

Adókból finanszírozott „Pension Credit” igényelhető továbbá azon személyek számára, akik elérték a nyugdíjkorhatárt és alacsony bevétellel rendelkeznek.

A nyugdíjrendszer kiterjed a keresőtevékenységet végzőkre heti GBP 109 (Lower Earnings Limit) bevétel felett, az önálló vállalkozókra évi GBP 5725 összeg felett. Megjegyzendő, hogy az önálló vállalkozók az Állami második nyugdíj alól (State Second Pension) kivételt képeznek.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt férfiakra nézve 65 évben, a nőkre 60 évben (2010. április 5-ig) határozta meg a jogalkotó. 2010. április 6-tól a nők nyugdíjkorhatára fokozatosan 65 évre emelkedik 2018. novemberre. 2018 decemberétől pedig a nyugdíjkorhatár mindkét nemre nézve 66 évre növekszik 2020 októberével bezárólag.

Jogosultsághoz szükséges minimum időszak az Állami alapnyugdíj esetén: Aki 2010. április 6-án vagy ezután éri el a korhatárt, általánosságban legalább 1 év járulékfizetés vagy azzal egyenértékű idő a követelmény. Aki 2010. április 5-én vagy ezelőtt érte el a korhatárt, legalább 10 (nő) -11 (férfi) évi járulékfizetési vagy azzal egyenértékű idő.

Emeltszintű öregségi nyugdíj (Graduated Retirement Benefit): megfelelő “emelt” (kereset-függő) járulék fizetése 1961. április és 1975. április között annak érdekében, hogy legalább 1 “egységnyi” ilyen nyugdíjat megszerezzen (1 egység jár minden GBP7,50 (férfi) vagy GBP9 (nő) járulék után).

SERPS (State Earnings-Related Pension Scheme): többlet keresettel kell rendelkeznie, azaz 1978. április és 2002. április 5. között legalább 1 teljes adóévben több, mint az éves alacsonyabb kereseti határ (Lower Earnings Limit (LEL)). Ezt követően State second pension – 2002 áprilisa után legalább 1 évre teljesíteni kell az alábbi feltételek egyikét: keresete eléri vagy meghaladja az éves LEL-t; 12 év alatti gyermeket gondoz, aki után gyermekellátásban részesül; beteg/rokkant személyt gondoz minimum heti 20 órában és jogosult gondozói biztosítási jóváírásra (Carer’s Credit); hivatásos nevelőszülőként dolgozik, és jogosult gondozói biztosítási jóváírásra (Carer’s Credit); bizonyos hosszútávú munkaképtelenségi ellátásban részesül. Ebből a felsorolásból is tetten érhető, a State Second Pension azt az újítást hozta, hogy már nem csak a keresőtevékenységgel fedezett időszakokat veszi figyelembe, hanem azokat is, amelyek bizonyos társadalombiztosítási ellátásokkal fedezettek az életpálya során.

Korhatár előtti nyugdíjazásra ebben a tagállamban nincs lehetőség.

A teljes nyugdíjra jogosultság 2010. április 6-án vagy ezután elért nyugdíjkorhatár esetén 30 évi járulékfizetés/ezzel egyenértékű időszak (mindkét nemre nézve). 2010. április 5-én vagy ez előtt elért nyugdíjkorhatár esetén 44 évi (férfi) és 39 évi (nő) járulékfizetés/ezzel egyenértékű időszak az előírt.

Az ellátás összegét meghatározó elemek: az Állami alapnyugdíj összege a jogosultsági évek számától függ. A SERPS összegét a keresetek szintje határozza meg (1978 és 2002. április között), ezt követően az Állami második nyugdíjnál (State Second Pension) a keresetek szintje és a járulékfizetéssel töltött évek száma releváns.

Emeltszintű öregségi ellátás mértéke függ a járulékok összegétől 1961 és 1975 között.

Minimum összeg: Állami alapnyugdíj: Aki eléri a nyugdíjkorhatárt 2010. április 5-én vagy ezt megelőzően, a teljes állami alapnyugdíj min. 25 százaléka, ha legalább 10-11 évi járulékfizetéssel rendelkezik. Aki a nyugdíjkorhatárt 2010. április 6-án vagy ezután éri el, 1/30-ad arányú teljes nyugdíj minden járulékfizetéssel töltött/ezzel egyenértékű év után.

Az új Ptk.: amit egy munkajogásznak tudnia kell – szakmai előadássorozat

Az egyes előadásokra külön-külön is jelentkezhet! A teljes előadássorozat ára magában foglalja az áprilisban megjelenő új Kommentár a Munka törvénykönyvéhez című kiadványt.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és a teljes előadássorozatra jelentkezés itt

Emeltszintű Öregségi nyugdíj: saját járulékfizetéssel rendelkező személyre: heti GBP 0,1279.

A maximum összeget Állami alapnyugdíj esetén a teljes (100 százalék) nyugdíj heti GBP 110,15. Kiegészítő állami nyugdíj (SERPS, State Second Pension): heti GBP 163. Emeltszintű Öregségi Nyugdíj esetén az ellátás maximuma pedig heti GBP 11.

Keresőtevékenységgel egy tekintet alá eső időszakok (ún. egyenértékű időszakok): Állami alapnyugdíj: Aki elérte a nyugdíjkorhatárt 2010. április 5-én vagy ezt megelőzően, a teljes állami alapnyugdíjhoz szükséges évek számát csökkentették az (1978 utáni) gyermekneveléssel vagy beteg, rokkant személyekkel otthon töltött évek számával, azonban az évkövetelmény nem csökkenthetett ilyen módon sem 20 év alá. Aki a nyugdíjkorhatárt 2010. április 6-án vagy ezután éri el, egyenértékű időnek számít a gyermekek utáni ellátás (Child Benefit) időtartama a gyermek 12 éves koráig.

Továbbá mindkét csoportra járulékfizetési időszaknak számít a rokkantság, a munkanélküliség időszaka, az ápolási díj (Carer’s Allowance), támogatás az előző adóévi alacsony jövedelem miatt (Working Tax Credit), anyasági ellátás (Statutory Maternity Pay), örökbefogadási ellátás (Statutory Adoption Pay) időtartama.

State Second Pension esetén bizonyos ápolási, hosszútávú betegség vagy rokkantság időszaka meghatározott feltételek teljesítése esetén.
 

Lehetséges-e munkát végezni a nyugdíj mellett? Lehetséges, a fenti nyugdíjakat nem érinti, ha a korhatár betöltését követően a személy munkaviszonyt létesít/fenntartja azt, vagy önálló vállalkozói tevékenységet végez.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? Az ellátás az általános személyi jövedelemadó szabályainak megfelelően adózik, járuléklevonás nem terheli.

További információk az Egyesült Királyság nyugdíjbiztosítási honlapján találhatók: The Pension Service


Kapcsolódó cikkek: