Új Mt: át kell nézni a szerződéseket


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Július 1-jétől minden munkaszerződést, kollektív szerződést, egyéb megállapodást, szabályzatot összhangba kell hozni az új törvénnyel. A felülvizsgálatot minél előbb célszerű elvégezni: egyrészt az új törvénnyel ellentétes egyezségek semmisek, másrészt könnyen megeshet, hogy a munkáltató jobban jár az új szabályozással, amit érvényesíteni is akar – hívja fel a figyelmet blogbejegyzésében dr. Kártyás Gábor munkajogász.


Az utolsó előtti pillanatban, június 28-án végre kihirdették a munka törvénykönyve hatályba lépéséről szóló törvény (Mth.). Ez a jogszabály határozza meg, hogy a július 1-jén már fennálló munkaviszonyokban mikor kell a régi és mikor az új Munka Törvénykönyve szabályait alkalmazni. Az már csak hab a tortán, hogy – sajnos, napjainkban nem kivételes módon – az Mth. módosítja is az új munkajogi kódexet. Tekintsük át, melyek lesznek a hatálybalépés legfontosabb szabályai!

Többet szeretne tudni? Rodin-konferenciák az új Munka Törvénykönyvéről:

Az összes Rodin-konferenciát itt találja.
Munkajogi e-kommentár Online kommentár az új Munka Törvénykönyvéhez – már előrendelhető.

A CompLex Kiadó friss kiadványai:

Elsőként hangsúlyozni kell, hogy az Mth. nem ad általános türelmi időt: az új Mt. szabályait július 1-jétől kötelező alkalmazni, és csak pár szabály lép hatályba később. Ezért július 1-jétől minden munkaszerződést, kollektív szerződést, egyéb megállapodást, szabályzatot összhangba kell hozni az új törvénnyel. Ezt a felülvizsgálatot minél előbb célszerű elvégezni, éspedig két okból. Egyrészt, ha valamely szabályzatban, vagy megállapodásban foglalt kikötés az új törvénnyel ellentétes, az semmis lesz, tehát az a konkrét rendelkezés a jövőben joghatást nem válthat ki. Másrészt, könnyen megeshet, hogy a június 30-án hatályos megállapodás vagy egyoldalú munkáltatói intézkedés a munkavállalóra kedvezőbb rendelkezést tartalmaz, mint a július 1-jén hatályba lépő új törvény. Így amíg e nyilatkozatokat nem módosítják, vagy hatályon kívül nem helyezik, a munkáltató azokhoz kötve van, hiába foglalkoztathatna rugalmasabban a törvény szerint. Például, bár július 1. után a törvény szerint nem kell végkielégítést fizetni, ha a felmondás indoka a munkavállaló nem megfelelő munkavégzése, a munkáltató ekkor sem tekinthet el a végkielégítéstől, ha kollektív szerződése szerint a munkáltatói felmondás esetén a felmondás indokára tekintet nélkül jár ez a juttatás.

A következő átmeneti időszakban többször kérdéses lehet, hogy még a régi, vagy már az új törvényt alkalmazzuk. E kérdéseket részletesen rendezi az Mth., így mindenképpen célszerű áttanulmányozni. Egy-két alapelvet azonban érdemes itt kiemelni. Az egyoldalú nyilatkozatokra általában a nyilatkozat megtételekor hatályos törvényt kell alkalmazni, annak nincs jelentősége, hogy az adott nyilatkozat mikor fejti ki a joghatását. Például, ha a felmondást még 2012. július 1-je előtt közlik, úgy a munkaviszony megszüntetésére még az 1992. évi Mt. lesz alkalmazandó, a jogellenes munkaviszony megszüntetés következményeivel bezárólag. Hasonlóan, valamely munkavállalói kötelezettségszegésre reagáló intézkedésnél a kötelezettségszegés időpontja határozza meg az alkalmazandó jogot. Például, ha a munkavállaló még júniusban igazolatlanul elmulaszt egy műszakot, emiatt egyéb hátrányos jogkövetkezmény akkor is a régi Mt. alapján alkalmazható, ha a fegyelmi eljárásra már július 1-je után kerül sor. A kártérítési felelősségre is a károkozó magatartás (esemény), ha ennek időpontja nem állapítható meg, a kár bekövetkezésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadók.

A versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezések maradnak alkalmazandók. Ha tehát a felek között még július 1-je előtt létrejött ilyen megállapodás, arra annak fennállása alatt végig az 1992. évi Mt.-t kell alkalmazni. Hasonlóan fontos, hogy bár az új törvénnyel a tanulmányi munkaidő-kedvezmények megszűnnek, ám még a július 1-jét megelőzően megkezdett tanulmányokra a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb a jogszabály vagy az oktatási intézmény által előírt képzési idő tartamára továbbra is járnak ezek a kedvezmények.

Elég nehezen alkalmazható az átmeneti törvény azon szabálya, amely szerint a már hatályos munkaszerződésben kikötött változó munkavégzési hely helyett július 1-jétől azt a helyet kell munkahelynek tekinteni, ahol a munkavállaló szokásosan végzi a munkát. Ha a munkahely „tényleg változó” volt, úgy ezt igen nehéz lehet meghatározni. Ilyen esetben érdemes a feleknek közös megegyezéssel módosítani a munkaszerződést, és egyértelműen megjelölni, mit tekintenek munkahelynek július 1-je után.

Miközben az új Mt. jelentősen szűkíti a munkajogi védelemben részesülő munkavállalói képviselők körét, jó hír az érdekképviseletben dolgozóknak, hogy e szigorúbb szabályokat csak „felmenő rendszerben” kell alkalmazni. Így a 2012. július 1-jét megelőzően megválasztott üzemi tanács tagját 2012. december 31. napjáig ugyanúgy megilleti a munkajogi védelem, mint az üzemi tanács elnökét. A szakszervezeti tisztségviselők esetében pedig a 2012. június 30. napján a régi Mt. szerint védelemben részesülőket az új törvény hatálya alatt is megilleti majd a védelem, mégpedig mindaddig, amíg mandátumukat nem veszítik el, vagy munkaviszonyuk meg nem szűnik.

Három olyan fontos témakör van, amely tekintetében 2012-ben még az 1992. évi Mt. szabályait kell alkalmazni. Ezek a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, a távolléti díj számítása és a szabadság. E kérdéseket a következő bejegyzésben tekintem át.

dr. Kártyás Gábor blogja az új Munka Törvénykönyvéről a HR Portálon olvasható.


Kapcsolódó cikkek

2023. június 9.

Június 15-én indul a regisztráció az idei Nyári diákmunka programra

A kormány a háború és az elhibázott szankciók okozta súlyos gazdasági helyzetben is mindent megtesz a családok, a nyugdíjasok, a munkahelyek védelme érdekében. A kormány 2010 óta a teljes foglalkoztatottság elérésén és a munkaalapú gazdaság kiépítésén dolgozik. 2010-hez képest ma 1 millióval dolgoznak többen, a foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,7 milliót – közölte Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) közleményében.

2023. június 9.

Magán-munkaközvetítés elméleti és gyakorlati vonatkozásai a hazai munkaerőpiaci igényekkel összefüggésben

Az elmúlt időszakban hazánk számos régiójában több külföldi vállalkozás Magyarországra történő települését jelentették be, melyek jelentős munkaerő iránti keresletet generálnak. Ennek kiszolgálása bizonyos volumenig problémáktól mentesen megoldható a hazai munkaerőpiacról saját toborzással is, ugyanakkor találkozhatunk nagyságrendekkel, ami szükségessé teszi professzionális piaci szereplő bevonását. A jelen cikkünkben a magán-munkaerő közvetítés keretrendszerét és annak legfontosabb jogi aspektusait ismertetjük.

2023. június 8.

Jogviszonytól is függ, hogyan alakul a nyáron munkát vállaló diák nettó jövedelme

A jövő héten beköszönt a nyári szünidő, ami a diákmunka kezdetét is jelenti a tanulók tízezrei számára. A részben anyagi megfontolásból, részben szakmai gyakorlat szerzése céljából végzett munkából származó jövedelem után a diákok többsége nem fizet SZJA-t a 25 év alatti fiatalok kedvezményének köszönhetően. Ugyanakkor nem árt figyelni, hogy milyen jogviszonyban történik a foglalkoztatás, mert az eltérő formákhoz tartozó különféle adózási kötelezettségek jelentős hatással vannak a nettó jövedelem alakulására. A főbb lehetőségeket járja körül a Moore Hungary alábbi elemzése.