Cikkek

A vámos és a farizeus

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. szeptember 7.
Címkék: , , ,
Rovat:

Az Újszövetségben jó néhány alkalommal van szó az adózásról, illetve a vámosról, mint bűnös emberről. Jézus példabeszédeinek is gyakran témái, de inkább eszközei az adók, illetve a vámos személye. Lukács evangéliumában található a vámos és a farizeus története, amelynek több tanulsága is van.

Adótörténet: József megfejti a fáraó álmát

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. augusztus 31.
Címkék: , ,
Rovat:

Az álmok nem hazudnak! A Bibliában gyakran van jelentőségük az álmoknak, illetve azok megfejtésének. Az egyik legismertebb bibliai történet, amikor József Egyiptomban megfejti a fáraó álmát. Arról már jóval kevesebb az ismeret, hogy ennek az álomfejtésnek és következményeinek fontos adótörténeti jelentősége is van. Sőt, a történetnek igazolt történelmi alapjai is vannak!

800 éves a Magna Charta I.

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2015. június 12.
Rovat:

Nyolcszáz évvel ezelőtt, 1215. június 15-én szentesítette királyi pecsétjével, és adta ki Földnélküli János angol király a Magna Charta néven ismert királyi oklevelet. Az okirat latin nyelven íródott, több példányban készült, szétküldték az angol grófságokba, máig fennmaradt négy eredeti példánya. A Magna Charta kiemelkedő történelmi jelentőségét nem lehet elvitatni, számos későbbi dokumentumhoz szolgált mintaként, vettek át belőle részeket. Meg lehet említeni az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatát, a francia forradalom során keletkezett Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát, de még az ENSZ Alapokmánya is tartalmaz a Magna Chartában megjelent téziseket. És persze számos adótörténeti vonatkozása is van a királyi hitlevélnek!

Önkéntes adóból fejlődtünk a reformkorban

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2015. június 26.
Rovat:

A reformkorban számos jelentős országos intézményt alapítottak, illetve a gazdasági életet segítő országos építkezések valósultak meg a felvilágosult arisztokrácia felajánlásaiból, önkéntes adójából. Voltak viszont olyan nemesek is, akik még a hídpénz megfizetését is megtagadták a Lánchídon: úgy vélték, az csorbítja előjogaikat. Folytatjuk Magyarország adótörténetét bemutató sorozatunkat.

Bezerédj István, az első önként adózó nemes

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2015. július 24.
Rovat:

Bezerédj István jelentős alakja volt a reformkornak. Számos fontos esemény, tett kapcsolódik nevéhez, köztük csak egyik az, hogy főnemesként önkéntes adófizetést vállalt. Kiemelkedő személyisége megérdemli azt, hogy megemlékezzünk róla, sorra vegyük életének fontosabb eseményeit, alkotásait, az adózás szempontjából legfontosabb kezdeményezéseit.

Hogyan adóztattak a fáraók?

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2015. július 31.
Rovat:

Az adózás kezdetei a korai társadalmak, államalakulatok kialakulásáig vezethetők vissza. Legkorábbi dokumentált ismereteink a folyóvölgyek mentén kialakult közösségekről, így Mezopotámiából és Egyiptomból vannak. Különösen érdekes a fáraók időszaka, mert mintegy négyezer éven keresztül fennmaradt a birodalom, számos írásos és építészeti emlék maradt az utókorra, és ezek között szép számmal vannak adótörténeti jelentőségűek is.

Adótörténet: a gazdasági átalakulás szabályrendszere

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2015. augusztus 14.
Rovat:

A reformkori országgyűléseken számos törvényt alkottak. Hosszú távú hatásait tekintve kiemelkednek ezek között a gazdaság átalakulására vonatkozó szabályok. A törvények nem szüntették meg a feudalizmust, de megteremtették annak lehetőségét, hogy a kapitalista termelés módszereit bevezessék.

Agresszív adótervezés: ütött az utolsó óra?

Szerző: BDO Magyarország
Dátum: 2015. október 6.
Rovat:

Közzétette a BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) végső ajánlását hétfőn az OECD. Az agresszív adótervezés és az adóelkerülés visszaszorítását célzó akcióterv adótörténeti jelentőségű, és már 2016-tól alapvető változásokat hoz a multinacionális cégek adótervezésében; a magyar leányvállalatoknak is el kell kezdeniük a felkészülést. A BDO Magyarország cikksorozatban mutatja be az ajánlást és a felkészülés lehetőségeit.

A vámok és az adózási kérdések a reformkori országgyűléseken – 2. rész

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2015. november 20.
Rovat:

Előző írásunkban áttekintettük a reformkori országgyűlések vámügyekkel kapcsolatos eseményeit. Megállapíthattuk, hogy kevés közvetlen érdemi eredményt értek el a diétákon, de a közvetett eredmények végül is szükségszerűen vezettek az 1848 márciusi eseményekhez. Az adózással kapcsolatban valamivel több eredmény született, ugyanis itt kevésbé kellett tartani a bécsi udvar ellenállásától, e területen viszont egyelőre a magyar nemesség volt a fejlődés legfőbb gátja.

Az első magyar adóreform

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2015. december 11.
Rovat:

Kossuth már 1848 nyarán javaslatot tett az országgyűlésnek egy olyan adórendszer megvalósítására, amely a kor polgári társadalmának megfelelő volt, de egyelőre csak jó tanácsokat kapott cserébe, elfogadást nem. Az európai forradalmi lendület megtorpanása miatt a császári erők nagyobb erővel fordultak Magyarország ellen, a forradalom szabadságharcba csapott át. Ilyen előzmények után került sor az első magyar adóreformra.