Cikkek

Túl a kétszázadik adótörténeti íráson

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. október 5.
Címkék: ,
Rovat:

Az Adó Online-on heti rendszerességgel 2014 tavaszától jelennek meg a szerző adótörténeti írásai. A 100. és 150. írásokat követően is összefoglaltuk a megelőző írások témaköreit. Ismét kerek számhoz érkeztünk, a múlt héten jelent meg a 200. adótörténeti írás. Ez ismét alkalmat ad egy kis összefoglalóra, számvetésre.

A vámos és a farizeus

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. szeptember 7.
Címkék: , , ,
Rovat:

Az Újszövetségben jó néhány alkalommal van szó az adózásról, illetve a vámosról, mint bűnös emberről. Jézus példabeszédeinek is gyakran témái, de inkább eszközei az adók, illetve a vámos személye. Lukács evangéliumában található a vámos és a farizeus története, amelynek több tanulsága is van.

Adótörténet: József megfejti a fáraó álmát

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2018. augusztus 31.
Címkék: , ,
Rovat:

Az álmok nem hazudnak! A Bibliában gyakran van jelentőségük az álmoknak, illetve azok megfejtésének. Az egyik legismertebb bibliai történet, amikor József Egyiptomban megfejti a fáraó álmát. Arról már jóval kevesebb az ismeret, hogy ennek az álomfejtésnek és következményeinek fontos adótörténeti jelentősége is van. Sőt, a történetnek igazolt történelmi alapjai is vannak!

A reformáció gazdasági következményei

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2017. november 10.
Rovat:

A reformátorok gazdasági kérdésekkel nemigen foglalkoztak, és ha mégis, akkor teológiai oldalról közelítették meg a kérdéskört. Ez jellemezte Husz János, Luther vagy Kálvin hozzáállását is. Mégis, a teológiai értelmezéseknek is olyan gazdasági következményei lettek, amely felér a reformáció vallási, egyházi, társadalmi következményeivel is. A reformációról szóló sorozatunk befejező, negyedik részét olvashatják.

Luther 95 pontjának gazdasági-, adótörténeti jelentősége

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2017. október 27.
Rovat:

Luther 500 éve, 1517. október 31-én szögezte ki 95 pontját a wittenbergi vártemplom kapujára. Ezzel olyan folyamatot indított el, amelynek eredményeképpen egyházszakadások sora következett be, de ennek is köszönhetjük egy új erkölcsi rend kialakulását, amely elindította a kapitalista gazdasági fejlődést. A következmények sokkal messzebb hatottak, mint azt Luther gondolta vagy gondolhatta volna.

Adópénz a hal szájából

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2017. szeptember 22.
Rovat:

Az Újszövetség több története, példabeszéde is az adózással, adó- és vámszedőkkel kapcsolatos. Ezek a történetek soha nem elítélő jelleggel szólnak az adózásról, az adószedőkről, sokkal inkább kiállnak a kötelezettségek teljesítése mellett, az adószedőnek pedig megbocsátják bűnös tevékenységét. Sajátosan emelkedik ki e történetek közül Péter apostol adófizetése, melyet egy csoda révén tud teljesíteni.

150 adótörténeti írás az ado.hu-n

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2017. július 21.
Rovat:

Jó három évvel ezelőtt indítottunk adótörténeti sorozatot az ado.hu-n. Az előző adótörténeti írás volt a 150., amely az adóhatóság 30 éves történetéről adott egy születésnapi keresztmetszetet. Egy évvel ezelőtt az első száz írásról adtunk egy áttekintést, most a 101-150. írásokat mutatjuk be.

Megtartották a vámos települések találkozóját

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2017. június 19.
Rovat:

A hét végén, június 16-18-án tartotta 10 éves, jubileumi találkozóját a Vámos Települések Szövetsége. Az esemény főnapja, 17-e, szombat volt. A rendezvényre nagy erőkkel vonult ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is.

Vallás, egyház, adózás – bevezető egy sorozathoz

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2017. január 13.
Rovat:

Adótörténeti sorozatunkban eddig többnyire kerültük a vallásokkal, egyházakkal kapcsolatos témákat. Ennek jó oka volt. A terület olyannyira gazdag adótörténeti érdekességekben, hogy indokoltnak láttuk egy önálló sorozat keretében bemutatni a legfontosabbakat. A vallási ismeretekkel, világnézeti kérdésekkel csak a legszűkebben foglalkozunk, és írásainkkal senki hitvallását befolyásolni, sérteni nem szándékozunk.

Trianon az adózásba is beleavatkozott

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2016. október 28.
Rovat:

A vesztes I. világháború, az őszirózsás forradalom, majd az elbukott Tanácsköztársaság után olyan mélypontra került Magyarország, mint soha korábban államisága folyamán. A helyzet a török hódoltsági időknél is súlyosabb volt. Idegen megszálló erők, magukat fölkent önkéntes rendcsinálók fosztogatták, terrorizálták a lakosságot. Az országnak nem volt bel- és külföldön is elismert kormányzata. És erre a helyzetre szakadt rá Trianon átka.

Az alkotmányos adózástól az adózási alkotmányig – 5. rész

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2016. szeptember 16.
Rovat:

Az adózás alkotmányossági kérdéseit tárgyaló sorozatunk előző részeiben bemutattuk, hogy hogyan alakult az adózás a magyar történelemben, milyen alkotmányossági háttere volt magát a történelmet is meghatározó adótörvényeknek. Sorozatunk záró részében egy új jelenségről, az adózási alkotmányról szólunk. Maga a fogalom sem túl régi, hazai megjelenése, majd alkalmazása alig egy évtizedre nyúlik vissza.

Egyiptom megismerkedik az áfával

Szerző: Ado Online
Dátum: 2016. augusztus 30.
Rovat:

A gazdasági reformok részeként Egyiptom bevezeti az áfát a 2016-2017-es pénzügyi évtől – írja az Index. 

Az alkotmányos adózástól az adózási alkotmányig – 1. rész

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2016. augusztus 12.
Rovat:

A hatalom birtokosai minél több adót szeretnének beszedni a hatalomgyakorlás érdekében, az adózók érdeke viszont ezzel ellentétes, minél kevesebbet szeretnének megszerzett jövedelmükből, vagyonukból adóként elveszíteni. Az adózók többsége számára csekély vigasz, hogy a befizetett adókat (azok egy részét) a hatalom a köz javára fordítja vissza. A kétfajta érdek gyakran megjelent, megjelenik a legmagasabb szintű jogszabályokban is. Az, hogy miként, az az érdekérvényesítési lehetőségeken is múlik.

Az I. világháború vége, őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2016. augusztus 5.
Rovat:

Az I. világháború ideje alatt meghozott adóintézkedések ésszerű folytatásai voltak az 1909 után halogatott Wekerle-féle adóreformnak, és természetes következményei voltak a háború fokozódó anyagi igényeinek. Az 1916 végétől bekövetkező politikai változások, az egyre kilátástalanabb háborús helyzet az 1910-es évek végére politikai válságot eredményezett, amelynek a gazdasági összeomlás is elkerülhetetlen következménye volt.

Hogyan adózott Robinson Crusoe?

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2016. július 15.
Rovat:

Az adózás biztosítja az állam működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Robinson szigetén– állam hiányában – nem volt adózás, így Robinson nem adózott. A magányos szigetlakó megteremtője, Daniel Defoe viszont adózott, sőt adót is szedett. Defoe élete igen eseménydús volt, legalább annyira regényes, mint legnépszerűbb hőséé.

100. adótörténeti írás az ado.hu-n

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2016. június 10.
Rovat:

Az elmúlt jó két évben heti rendszerességgel jelentek meg az ado.hu-n adótörténeti írások. A múlt héten jelent meg a 100., amely egy XVIII. századi adótörténeti személyiséget – Robert Burns skót költőt – összekapcsolja egy néhány évvel ezelőtti magyar parlamenti eseménnyel. A kerek szám okot ad arra, hogy egy kicsit megálljunk, és röviden számot vessünk az eddigi írásokról.

A dualizmus korának pénzügyminiszterei értettek a pénzügyekhez is

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2016. május 6.
Rovat:

A dualizmus korának pénzügyminiszterei között kiemelkedik Lónyay Menyhért, Széll Kálmán és Wekerle Sándor tevékenysége. Mindhárman voltak miniszterelnökök is pénzügyminiszteri funkciójuk után, illetve mellette. Tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a magyar államháztartás stabilizálásához, képesek voltak a kiadásokhoz közelíteni a bevételeket, úgy, hogy közben a gazdasági fejlődés is biztosított volt.

Az első magyar adóreform

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2015. december 11.
Rovat:

Kossuth már 1848 nyarán javaslatot tett az országgyűlésnek egy olyan adórendszer megvalósítására, amely a kor polgári társadalmának megfelelő volt, de egyelőre csak jó tanácsokat kapott cserébe, elfogadást nem. Az európai forradalmi lendület megtorpanása miatt a császári erők nagyobb erővel fordultak Magyarország ellen, a forradalom szabadságharcba csapott át. Ilyen előzmények után került sor az első magyar adóreformra.

A vámok és az adózási kérdések a reformkori országgyűléseken – 2. rész

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2015. november 20.
Rovat:

Előző írásunkban áttekintettük a reformkori országgyűlések vámügyekkel kapcsolatos eseményeit. Megállapíthattuk, hogy kevés közvetlen érdemi eredményt értek el a diétákon, de a közvetett eredmények végül is szükségszerűen vezettek az 1848 márciusi eseményekhez. Az adózással kapcsolatban valamivel több eredmény született, ugyanis itt kevésbé kellett tartani a bécsi udvar ellenállásától, e területen viszont egyelőre a magyar nemesség volt a fejlődés legfőbb gátja.

Adótörténet: a gazdasági átalakulás szabályrendszere

Szerző: dr. Juhász István
Dátum: 2015. augusztus 14.
Rovat:

A reformkori országgyűléseken számos törvényt alkottak. Hosszú távú hatásait tekintve kiemelkednek ezek között a gazdaság átalakulására vonatkozó szabályok. A törvények nem szüntették meg a feudalizmust, de megteremtették annak lehetőségét, hogy a kapitalista termelés módszereit bevezessék.