Cikkek

Álláskeresési támogatások

Szerző: Bardócz Iván
Dátum: 2015. május 11.
Rovat:

A munkanélküliséggel összefüggő problémák kezelésének alapvetően két fő irányát szokták megkülönböztetni, az egyik a foglalkoztatás (a munkába állás) elősegítése (aktív foglalkoztatáspolitika), a másik pedig a munkanélküli személy egzisztenciájának a védelme (passzív eszköz). A foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség elleni küzdelem azon eszközeit és módszereit foglalja magában, amelyek új munkahelyek megteremtését tekintik célkitűzésüknek, és a végső eredményüket a teljes foglalkoztatás megteremtésével érik el. Ehhez társulnak a különféle képzési programok, amelyek a munkanélkülivé válás elkerülését, illetve a már munkanélküli személy munkaerő-piaci visszailleszkedését igyekeznek elősegíteni. A munkanélküliség kezelésének ún. passzív eszközrendszere ugyanakkor magára a munkanélküli személyre irányul. Őt segíti abban, hogy a munkanélkülivé válásával elveszített munkajövedelmét részben vagy egészben pótolja. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) alapján az álláskereső részére – a törvényben meghatározott feltételek szerint – álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár (Flt. 24. §), amelyek passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök.

Az ártatlanság vélelme a munkahelyen

Szerző: dr. Kártyás Gábor
Dátum: 2015. június 2.
Rovat:

Lehet-e szankciót kiszabni a munkavállalóval szemben azért, mert büntetőeljárás alatt áll? Kétrészes cikkünkben áttekintjük, alkalmazhat-e valamilyen intézkedést a munkáltató, még mielőtt a büntetőbíróság jogerős ítéletet hozna.

Magáncsőd: a bírósági adósságrendezés menete

Szerző: dr. Dénesné dr. Orcsik Judit
Dátum: 2015. október 20.
Rovat:

Sorozatunk újabb részében megismerheti az adósságtörlesztési eljárás és az adósságtörlesztési terv részleteit, kiderül, hogy mekkora összegek maradhatnak az adósnál, mit és miként kell értékesíteni az adós vagyonából, valamint az is, miért nem érdemes megszegni az adósságrendezési tervet.

Bírósági adósságrendezés és adósságtörlesztés

Szerző: dr. Dénesné dr. Orcsik Judit
Dátum: 2015. október 28.
Rovat:

A magáncsődről szóló cikksorozatunk negyedik részében azzal az esettel foglalkozunk, amikor az adós és adóstárs nem fizeti meg teljes egészében a hitelezői követeléseket. Ekkor a bíróság adósságtörlesztési eljárást rendel el.

Semmis a jóerkölcsbe ütköző munkaszerződés

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2016. december 28.
Rovat:

A semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség. Ezért ha a munkáltató a határozott időre kötött munkaszerződés jó erkölcsbe ütközését állítva azt a határozatlan időre szóló jogviszony indokával számolja fel és alkalmazza annak jogkövetkezményeit, a jogviszony jogellenes megszüntetésének kimondása iránt indított perben bizonyíthatja azon körülményeket, amelyet a semmisség megállapítására indították – a Kúria eseti döntése.

Féléves zárás – áttekintés a szabadság után

Szerző: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
Dátum: 2017. augusztus 14.
Rovat:

Gyorsan eltelt a szabadság, de még gyorsabban visszacsöppentünk a feladatok listájába. Egy hét után el is halványul a pihenés emléke. Ismerős az érzés? Segítek összeszedni a teendőket a féléves záráshoz, és látni fogja milyen gyorsan és hatékonyan túl leszünk az egyeztetésen.

Féléves zárás – zárlati célprogramok

Szerző: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
Dátum: 2018. június 13.
Címkék:
Rovat:

A könyvelő irodák által készített havi adatszolgáltatások között kiemelt szerepe van a féléves zárásnak, mert az I. félév eredménye sok vállalkozásnál már jó iránymutatást ad arról, hogy milyen éves eredményre számíthatunk, esetleg erre figyelemmel tervezhetőek meg egyes korrekciós lépések. Az ügyfelek egy jelentős része ezért a szokásos havi zárlatoknál nagyobb figyelmet fordít a féléves zárásra.

Túlóra, ingyen – Hol lesz fokozott ellenőrzés?

Szerző: Adó Online
Dátum: 2008. június 5.
Rovat:

Már érződik a feketegazdaság elleni lépések hatása és gyorsabb a bírságok behajtása is – véli Papp István, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnöke. Külön felhívta a figyelmet a nemzetközi szolgáltatóközpontok “”ünnepkezelési”” szokásaira. A főszezon előtt álló építőiparban és agráriumban bizton számíthatnak az ellenőrök fokozott figyelmére.