Cikkek

Mikortól lehet nyugdíjas a közalkalmazott?

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2015. december 2.
Rovat:

Mivel a nyugdíjba vonulás egyik kötelező előfeltétele a biztosítási jogviszony hiánya, azaz a keresőtevékenység befejezése a nyugdíj megállapítás időpontjára nem meglepő az az olvasói igény, hogy ezzel a kérdéssel egy kicsit bővebben foglalkozzunk a lehető legjobb felkészülés, előkészület érdekében.

Mikortól lehet nyugdíjas a közalkalmazott?

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2015. december 10.
Rovat:

Mivel a nyugdíjba vonulás egyik kötelező előfeltétele a biztosítási jogviszony hiánya, azaz a keresőtevékenység befejezése a nyugdíj megállapítás időpontjára nem meglepő az az olvasói igény, hogy ezzel a kérdéssel egy kicsit bővebben foglalkozzunk a lehető legjobb felkészülés, előkészület érdekében.

Mikor vonulhat nyugdíjba a közalkalmazott?

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2017. december 18.
Rovat:

Mivel a nyugdíjba vonulás egyik kötelező előfeltétele a biztosítási jogviszony hiánya, azaz a keresőtevékenység befejezése a nyugdíj-megállapítás időpontjára. Most ezzel a kérdéskörrel foglalkozunk bővebben a lehető legjobb felkészülés érdekében.

Nyugdíjba vonulás tanév végén

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2018. április 23.
Rovat:

Közalkalmazotti jogviszonyban álló olvasónk 1954. decemberében született, így 2018. júniusában a 63. életév betöltését követő 183. napon be fogja tölteni öregségi nyugdíjkorhatárát. Személyes körülményeiben nemrég olyan változás következett be, amely feltétlenül szükségessé teszi a lehető legközelebbi időpontban történő nyugdíjba vonulást. Mivel az idő elég rövid eddig az időpontig, tanácsot kér a megoldáshoz.

Rendkívüli lemondás

Szerző: dr. Kovács Szabolcs
Dátum: 2018. június 14.
Rovat:

A közalkalmazotti jogviszony azonnali hatállyal megszüntethető a közalkalmazott rendkívüli lemondásával, ha ezt a másik fél valamely kirívóan súlyos magatartása megalapozza. A rendkívüli lemondás azonban alapos indokoláshoz és szigorú törvényi határidőkhöz kötött.

Nem vagyoni kártérítés a munka világában – a hét jogesete

Szerző: dr. Kovács Szabolcs
Dátum: 2014. március 12.
Rovat:

Az első jogesetben a felperesek az alperes kórházzal álltak közalkalmazotti jogviszonyban. A felperesek 1993. június 11-én e jogviszonyuk rendkívüli lemondására irányuló jognyilatkozatot közöltek az alperessel, minthogy a munkaidejükben túlterheltek, az ügyeleteik száma a maximumot meghaladja és az általuk működtetett gázsterilizátor az egészségükre káros. Az alperes a rendkívüli lemondás indokait nem fogadta el, és a jogviszonyt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 35. §-a alapján (elbocsátás folytán) tekintette megszűntnek 1993. június 11. napjával.