Cikkek

Lássa át az online számla-adatszolgáltatást! (x)

Szerző: Adó Online
Dátum: 2018. augusztus 8.
Címkék:
Rovat:

Az online számla-adatszolgáltatás jelentette kötelezettségek teljesítését segíti az Adó szaklap. A nyári dupla számból részletesen tájékozódhat a szolgáltató adóhatóság jelentette újdonságokról is.

Fogyatékosoknak járó kedvezmények 3.

Szerző: Dihen Lajosné
Dátum: 2015. április 28.
Rovat:

Cikksorozatunk újabb cikkében a tartós betegséggel, fogyatékossággal összefüggő emelt összegű családi pótlék szabályait tekintjük át.

Quaestor károsultak és kormányablakok

Szerző:
Dátum: 2015. május 5.
Rovat: Egyéb

A kormány rendeletet alkotott a  Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához a kárrendezés iránti kérelem kormányablakon keresztül történő benyújtásáról.

Fogyatékosoknak járó kedvezmények 4.

Szerző: Dihen Lajosné
Dátum: 2015. május 8.
Rovat:

A fogyatékos emberek a társadalom egyenrangú tagjai, akik azonban állapotuk miatt a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben részesüljenek. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása a társadalom kötelezettsége, amit jogszabályi szinten kell biztosítani. A cikksorozat a fogyatékossággal összefüggő előnyöket, kedvezményeket tekinti át. Bemutatja a fogyatékossághoz kapcsolódó munkajogi kedvezményeket, az eltérő családtámogatási ellátásokat és azok igénybevételének módját, a személyi jövedelemadó kedvezményeket, és egyéb kedvezményeket, ellátásokat. A fogyatékossággal összefüggésben el kell különíteni a fogyatékos személyek valamint a fogyatékos (tartósan beteg) gyermeket nevelők kedvezményeit. A cikksorozat újabb részében a magánszemélyt saját betegsége, fogyatékossága miatt megillető személyi jövedelemadó kedvezményről lesz szó. A cikk bemutatja, hogy ki, mikor, milyen betegségek esetén veheti igénybe az adókedvezményt, illetve hogyan, milyen igazolásokkal lehet azt érvényesíteni.

Nyugdíjügyintézés új szervezeti formában

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2015. június 2.
Rovat:

2015. április 1-től új elnevezéssel találkozhatunk a nyugdíjügyintézés során. Míg korábban az ilyen típusú ügyeket a megyei/fővárosi kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságánál intézhettük, áprilistól a megyei kormányhivatalok családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályait, a fővárosban a kormányhivatal nyugdíjbiztosítási főosztályát kereshetjük fel.

Tudnivalók a nyári diákmunkáról

Szerző: Ado Online
Dátum: 2015. június 30.
Rovat:

A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebb-hosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz – nem ritkán a tanulmányok folytatásához – szükséges anyagikat megszerezze. A nyári munkavégzés rövidebb időtartama és az élettapasztalat hiánya miatt azonban a diák munkavállalók jobban ki vannak téve ama veszélynek, hogy munkáltatójuk a munkaviszony létesítésével kapcsolatos életkori szabályokat megsérti, vagy a tapasztalatlan munkavállalókat ilyen-olyan formában megrövidíti. A munkaügyi ellenőrzések általános tapasztalatai szerint szerencsére viszonylag csekély az életkori korlátozásokkal kapcsolatos szabálytalanságok száma (az úgynevezett jogellenes gyermekmunka). Annál gyakoribb viszont az egyébként legálisan foglalkoztatható fiatal munkavállalók munkaszerződés és/vagy adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatása. A fiatal munkavállalók számára ugyanis rendszerint nem fontos, hogy írásba foglalt munkaszerződéssel rendelkezzenek, a munkaviszonyuk be legyen jelentve, hiszen elsődleges céljuk a jövedelem megszerzése. Pedig az írásbeli munkaszerződés és a munkaviszony bejelentése – amellett, hogy kötelező – sok problémát előzhet meg – olvasható a Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának tájékoztatójában.

Sokkal kényelmesebb lett a nyugdíjügyintézés

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2015. szeptember 1.
Rovat:

2015. júliusától jelentősen kibővül a kormányablakoknál intézhető ügyek, köztük a nyugdíjügyek köre. A nyugellátások megállapításával, folyósításával, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában szereplő adatokba való betekintéssel kapcsolatos ügyekben is fordulhatunk a kormányablakokhoz.

Tervezze meg a nyugdíjba menetelt!

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2015. szeptember 15.
Rovat:

A nyugdíjbavonulás kiemelkedő jelentőségű és fontosságú valamennyiünk életében. Jól érzékelhető ez a tény abból is, hogy az érintett személyek a nyugdíjigény benyújtásakor, de már ennek előkészülete során is nagy számban keresik fel a nyugdíj ügyfélszolgálatokat személyes konzultációra.

Tervezze meg a nyugdíjba menetelt!

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2015. szeptember 21.
Rovat:

A nyugdíjbavonulás kiemelkedő jelentőségű és fontosságú valamennyiünk életében. Jól érzékelhető ez a tény abból is, hogy az érintett személyek a nyugdíjigény benyújtásakor, de már ennek előkészülete során is nagy számban keresik fel a nyugdíj ügyfélszolgálatokat személyes konzultációra.