A cégátvilágításról kicsit másképp (1.)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A stratégia szó eredeti, ógörög jelentése hadművészet, amelynek alapja az, hogy a hadviselés során szerzett tapasztalatokra építve meghatározhatóak az adott ország céljai és az ezek eléréséhez szükséges eszközök. Nem véletlen, hogy a kifejezést- és a mögöttes tartalmat – más területek, így az üzleti világ is átvette.


Egy vállalkozás piaci helyzetének megtartása, erősítése – de már maga a piacra jutás is – harc a versenytársakkal, amelyhez ki kell tűzni a célokat, és az odavezető út lépéseit, eszközeit.

Nem csak egy leltár a célokról

A stratégia az a koncepció, amely rögzíti e célokat és meghatározza az ezek megvalósulásához szükséges erőforrásokat, fejlesztéseket és irányt mutat abban, hogyan válasszon a cég a piaci lehetőségek közül, miként aknázza ki azokat, miként alkalmazkodjon és befolyásolja környezetét.

A társaság eredményessége attól függ, hogy a külső, piaci környezettel milyen mértékben képes együttműködni – és ennek feltétele, vezérfonala a jól felépített stratégia!

Egy vállalkozás alapvető célja a vállalkozás, és ez minden esetben igaz. Felmerülhet a kérdés, hogy ha minden vállalkozásnak ugyanaz a célja, akkor miért nem lehet „konyhakész”, minden cégnek jó stratégiát vásárolni.

Nos, bár az alapcél azonos, de az már cégenként különbözik, hogy ezt milyen módon, milyen keretek között kívánják tulajdonosai elérni: hiszen eltérő a vállalkozások „küldetése”, céljai, feltételrendszere. Így az a stratégia, amely az egyik vállalkozásnál jól bevált, nem feltétlenül vinne sikerre egy másikat.

Tekintve, hogy a cég céljai tulajdonosainak céljaival – mely piaci igényeket és mely fogyasztói csoport igényeit kiszolgálva kívánnak működni – azonosak, ezért megkerülhetetlen a tulajdonosok személyisége és értékrendje, ezek figyelembevétele és összehangolása a külső és belső feltételekkel a stratégiában.

 

Az egyediség és az ehhez választott stratégia együttese az, ami győztessé tesz, az, ami beépül a cég vérkeringésébe, része a mindennapjainak, ott van minden vezetői döntésben, abban, ahogyan a recepción fogadják az érkezőket, és tetten érhető abban is, ahogyan az ügyfélszolgálat bánik a vásárlókkal (igen, a panaszkodókkal is, sőt, főként velük).

Nem utolsó sorban pedig testet ölt a vállalkozás termékeiben, szolgáltatásaiban: a cég egyedisége az, ami egyedi értéket teremt, és nem fordítva!

Sok vállalkozó nem ismeri fel, hogy lehetne különleges is, pedig a lehetőség ott van az orra előtt!

Az is előfordul, hogy a cég maga áll a saját útjában: egész egyszerűen képtelenek kialakítani stratégiájukat, működésük kereteit úgy, hogy az egyszerre feleljen meg a tevékenységüket érintő jogszabályoknak, ugyanakkor a vállalkozás egyedisége is teret nyerjen. Ekkor pedig hiába az amúgy kiváló termék, szolgáltatás.

Muszáj különlegesnek lennünk?

Természetesen nem csupán a „csúcs-kreatívak” meglepő ötletei hozhatnak a vállalkozásnak tetemes bevételt, tulajdonosaiknak tisztes megélhetést, sok számjegyű osztalékot.

Viszont a cégben rejlő valamennyi lehetőség csak akkor aknázható ki, ha stratégiája épít a tulajdonosai személyiségének és üzleti elképzeléseinek sajátosságaira, és ezt tükrözi vissza a vállalkozás – úgy is, mint „márka”.

Szeretném ezt egy gazdasági témájú írásban meglepő történettel is megvilágítani.

„Gillian Lyne neve lehet, nem mindenkinek tűnik ismerősnek, de – mondjuk – „Az operaház fantomja” című musical-ról már sokan hallottak. Ahogyan sokak számára cseng ismerősen Sir Ken Robinson  – brit szerző, előadó, nemzetközi tanácsadó az oktatás, mint tudomány területén – neve is.  Azt, hogy a felsoroltaknak mi közük egymáshoz, azt Sir Robinson nagysikerű TED-előadásán osztotta meg hallgatóságával, és ezt most dióhéjban megosztom e keretek közt önökkel is.

1933-ban – Gillian 7 éves volt ekkor -, behívták az édesanyját az iskolába.

Tanára szerint a kislány folyamatosan izgett-mozgott, ezzel zavarta a többieket órán, nem tudtak tőle figyelni. Az iskolában azt tanácsolták az aggódó anyának, vigye el orvoshoz a gyermeket, mert tanulási zavarai vannak.

Erre édesanyja elvitte őt egy pszichológushoz. Az orvosok többsége – és ez még most is így van – gyógyszert írt volna fel neki, feltehetőleg valamilyen nyugtatót, és ha akkoriban ismerték volna ezt a kifejezést, akkor megállapította volna azt is, hogy a kislány hiperaktivitásban szenved.

A szóban forgó pszichológus azonban – szerencsére – másként gondolkodott, mint kollégái általában.

Leültette Gilliant egy székre, figyelmesen hallgatta édesanyját, miközben Gillian hátra tett kézzel, bánatosan ült.
Majd mikor a nő végére ért a mondandójának, az orvos odafordult a gyerekhez és azt mondta: “Most szeretnék édesanyáddal négyszemközt beszélni, addig maradj itt nyugton.”

Bekapcsolta a rádiót, és a felnőttek kimentek a rendelő elé, majd megkérte az asszonyt, hogy figyelje, mi fog történni a szobában.

Amint úgy érezte egyedül van és nem figyeli őt senki, Gillian elkezdett a zenére ritmusosan mozogni. “Asszonyom! – mondta az orvos – Az ön lánya nem beteg! Ő táncos! Vigye el tánciskolába!” Anyja szerencsére megfogadta a tanácsot, és Gilliant beíratta a tánciskolába, amitől a kislány teljesen kivirult! Hirtelen olyanok közé került, akik ugyanolyanok voltak, mint ő: mozogniuk kellett ahhoz, hogy gondolkozni tudjanak.

Gillian Lynne ma sikeres koreográfus, tánciskolát vezet, tagja a Londoni Királyi Balettnek, és Andrew Lloyd Webberrel együtt olyan musical-ek fémjelzik nevét, mint a Macskák, vagy Az operaház fantomja.”

A történetnek sokféle tanulsága lehet – és van -, ezek közül én most csak azt emelném ki, hogy ha a vállalkozás nem működik olyan sikeresen, mint ahogyan azt tulajdonosai remélték, szeretnék, akkor lehet, valójában nincs is komoly, legalábbis nem orvosolhatatlan, baj. Csak a cég – adott esetben a tulajdonosa – nem az, amit gondolnak róla, hanem „táncos”. Kell valaki, aki segít ezt felismerni.

Ha ez sikerül, akkor különös körforgás elindítója lesz: a tulajdonosok egyéniségének egyedisége – úgy is fogalmazhatnék, hogy személyes brandje – építi a cég brandjét, és ez fordítva is igaz.

Azt gondolom, kevés olyan vállalkozó akad, aki a népszerűbb versenytársát figyelve még nem tette fel magának a kérdést: vajon mit „esznek rajta” a vevők?

Nos, célravezetőbb a fenti kérdést azt firtatva feltennie a cége növekedésében bízó vállalkozónak, hogy a vásárlók mit „ehetnének” rajta.

A választ nem mindig sikerül egyedül megtalálni, szükség lehet szakértőre, sőt többre is.

Egy alapos cégátvilágítás szerintem nem merül ki abban, hogy – mondjuk -, lehet-e, és ha igen, mi módon, faragni a költségekből, és nem is az esetleges kontírozási hibák utáni vadászatról szól.

Egy „megérte az árát” típusú átvilágítás segít megtalálni a cég saját útját és el is indulni azon!

Minden vállalkozónak volt egy álma, egy célja – és remélhetőleg emlékszik még arra, mi volt az, ha sok év telt is el azóta -, ami miatt belekezdett az egészbe, megalapította a vállalkozását.

 

Igaz, szerepe lehetett a döntésben némi kényszernek is – a ’90-es években sok apró cég jött azért létre, mert tulajdonosaik a munkanélküliségtől menekültek a vállalkozói létbe-, de akkor is volt (kellett lennie) egy ötletnek, egy szikrának, ami miatt ez a megoldás jobbnak tűnt, bármely más alternatívánál, mondjuk egy „biztos állás” kivárásánál.

Én arról a cégátvilágításról beszélek, amelyben az első lépés ennek a régi szikrának a megtalálása és újracsiholása.

Ugyanis a vállalkozás folyamatait a cég létrejöttének és tulajdonosai céljainak kell meghatározniuk, és ehhez kell megtalálni a megfelelő – és természetesen törvényes – lehetőségeket, ezeket kell „belegyúrni” a társaságra szabott stratégiába.

A számvitel is számít

E munkának csak része, és nem kizárólagos célja a társaság számviteli rendszerének vizsgálata. Úgy is mondhatnánk, gomb a kabáton, amit okosabb a kész felöltőhöz választani, mint fordítva.

Másként fogalmazva, a számvitel – bár fontossága vitathatatlan -, csak az út, de nem a cél.

Biztosan furcsán hangzik ez egy „számvitelestől”, főként egy könyvelőket is célzó írásban.

Nem is szándékozom csorbítani a könyvvitel jelentőségét – cégátvilágítások során magam is csapatban dolgozom -, és tapasztalataim szerint mindig az a módszer vezetett sikerre, és nem utolsó sorban elégedett ügyfélhez, ha üzleti tanácsadó, marketinges is együttműködött a számviteli tanácsadóval, adószakértővel.

Ha az előbbiek megtalálták a választ arra, hogy mit is szeretnének tulajdonosai a vállalkozásukon keresztül elérni (a „pénzt sokat és gyorsan”, méltányolható szempont, de célmeghatározásként önmagában kevés), akkor az üzleti – és marketing-stratégiához megkeressük a lehetséges jogi kereteket, ideértve a számviteli rendszert is.

Bár – fenti összefüggésben – a számvitel „csak” szem a láncban, de a vállalkozás könyvelője nagyon sokat tehet a társaság, illetve tulajdonosai céljaiért azzal, ha ezekhez igazítja a társaság számviteli rendszerét, élve a törvény kínálta választásokkal.

E keretek közt én csak a vállalkozások „számviteli lehetőségeivel” foglalkozom, a cégátvilágítást abból a szempontból szokatlanul értelmezve, hogy nem arra szándékozom felkészíteni az érintetteket, mire számíthatnak, milyen dokumentumokat kell átadniuk, hogyan „vizsgázhatnak jól”, ha „külsős” szakértő vizsgálja a cég gazdasági folyamatait.  

Szándékom az, hogy felhívjam a vállalkozók figyelmét arra, hogy a számvitelre egy összetett rendszer részeként tekintsenek, és tudják, tevékenységük szervezése során a „papírmunkát” is érdemes górcső alá venniük: kiderülhet, hogy az eddigi szabályos megoldások helyett választhatóak más – szintén szabályos-, de a cég körülményeihez jobban illeszkedő eljárások. 

Cikkem jövő heti folytatásában ezért esettanulmányok segítségével vizsgáljuk meg, milyen hatással bírnak egy vállalkozás kötelezettségeire, vagyoni és pénzügyi helyzetére számviteli döntései.


Kapcsolódó cikkek

2023. november 29.

Újkatás vállalkozó számlázhat-e adószámos magánszemélynek (bérbeadó, szállásadó)?

Egy újkatás egyéni vállalkozónak lehet-e bevétele adószámos magánszemélytől? Legyen szó egy airbnb-ző szállásadóról, lakást kiadó bérbeadóról vagy akár őstermelőről. Bár már több, mint egy éve szigorították a KATA feltételeit, még mindig vannak félreértések. Íme a teljeskörű és érthető válasz a Tudatosadózótól, majd ráadásként egy állásfoglalás a NAV-tól. Van egy varázsmondat, amit a bölcs újkatás minden számlájára ráírt, 100%-os védőpajzsot húzva az újkatája köré. 

2023. november 6.

Az online számlaadat-szolgáltatás aktualitásai

Az Adó szaklap írása bemutatja az Online Számla rendszer nyugtaüzeneteit, tájékoztató üzeneteit és hibaüzeneteit, valamint felhívja a figyelmet az újdonságokra és az ellenőrzési tapasztalatokra.