Nem számlázott szállítások, elkésett számlák könyvelése  


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Mi a helyes könyvelés abban az esetben, amikor nem érkezik meg egy számla, és az üzleti évet már zárni kell, a beszámolót össze kell állítani? A Számviteli tanácsadó legfrissebb számában konkrét eseteket mutat be.

Ha nem érkezett meg időben a számla, abban az esetben nem számlázott szállítást kell könyvelni a Nem számlázott szállítások számlára. A nem számlázott szállítás értékét a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell meghatározni. Ha ismert a szerződéses ár, abban az esetben az lesz az eszköz értéke. Ha nem ismert, akkor az eszköz értékét piaci információk alapján kell megállapítani.

A példában szereplő Kiskereskedő Kft. egyszerűsített éves beszámolót készít, forgalmi költség eljárású eredménykimutatást állít össze, számviteli politikájában a mérlegkészítési időpont a tárgyévet követő február hónap utolsó napja. A Kiskereskedő Kft. a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet, leltározási és leltárkészítési szabályzatának megfelelően minden üzleti év végén, a mérlegfordulónapon a készleteinek a mennyiségéről leltárfelvétellel győződik meg.

 1. változat

A Kiskereskedő Kft. kiemelt gazdasági eseményei és információi a 2018-as üzleti év zárásához, a beszámoló készítéséhez:

 1. A Kiskereskedő Kft. 2019. február 28-áig nem kapta meg egyik beszállítójától a Nagykereskedő Kft.-től az egyik szállítói számlát. A Nagykereskedő Kft. árukat szállított, amelyeket a szállítólevéllel igazoltan a Kiskereskedő Kft. 2018. december 19-én vett át. A beszerzett árukészlet csak egyféle áruból állt.
 2. A Kiskereskedő Kft. az átvett áru teljes mennyiségét még 2018 decemberében, a karácsonyt megelőzően értékesítette. Az értékesítéskor az értékesítés árbevételét, fizetendő áfa összegét lekönyvelte.
 3. A Nagykereskedő Kft. 20 000 000 Ft + 5 400 000 Ft áfa összegben állította ki a számlát, amelyet a Kiskereskedő Kft. csak 2019. június 12-én kapott meg.
 4. A Kiskereskedő Kft. a megállapodásos árnál magasabb összegű számlát befogadta és ki is egyenlítette.
 5. Mivel a Nagykereskedő Kft. számláját a Kiskereskedő Kft. nem kapta meg időben, amiatt számla, bizonylat hiányában a 2018-as év beszámolójának összeállításakor a nem számlázott szállítást le kellett könyvelnie 2018. december 19-ei dátummal.
 6. A könyvelő kérte a Kiskereskedő Kft. ügyvezetőjének nyilatkozatát arról, hogy milyen árban állapodtak meg a Nagykereskedő Kft.-vel az áru megrendelésénél. A nyilatkozattal igazolt megállapodásos ár 16 000 000 Ft + 4 320 000 Ft áfa, összesen 20 320 000 Ft volt.
 7. A nem számlázott szállítás számlázott ára és a megállapodásos ára közötti különbözet a Kiskereskedő Kft. számviteli politikája szerint nem jelentős összegű.

Feladat:

Könyveljük le a nem számlázott szállítással kapcsolatos gazdasági eseményeket a Kiskereskedő Kft.-nél!

Megoldás:

A Kiskereskedő Kft. nem számlázott szállítással kapcsolatos gazdasági eseményeinek a könyvelése:

 1. Beérkezett, nem számlázott áruk könyvelése megállapodásos ár alapján 2018. december 19-ei dátummal:

T 261. Áruk beszerzési áron 16 000 000 Ft

K 4549. Nem számlázott szállítások 16 000 000 Ft

 1. Nem számlázott áru elszámolása eladott áruk beszerzési értékeként 2018. december 31-éig (több tételben, az egyes értékesítésekkel egyidőben):

T 814. Eladott áruk beszerzési értéke 16 000 000 Ft

K 261. Áruk beszerzési áron 16 000 000 Ft

 1. Nem számlázott szállítás visszakönyvelése a szállítói számla alapján 2019. június 12-én:

A nem számlázott árukat 2018. december 31-éig eladták, emiatt a számla alapján megállapított nem jelentős összegű 4 000 000 Ft különbözetet az egyéb ráfordításokba kellett könyvelni.

T 4549. Nem számlázott szállítások 16 000 000 Ft

T 86. Egyéb ráfordítások 4 000 000 Ft

T 466. Előzetesen felszámított áfa 5 400 000 Ft

K 4541. Belföldi anyag- és áruszállító 25 400 000 Ft

Megjegyzés:

Amennyiben a nem számlázott szállítás számlázott ára és a megállapodásos ára közötti különbözet a Kiskereskedő Kft. számviteli politikája szerint jelentős összegű lett volna, abban az esetben a különbözet összegét szintén az egyéb ráfordításokba kellett volna könyvelni, mivel nem maradt év végére árukészlet a nem számlázott szállításból.

 1. változat

Feltételezzük, hogy a nem számlázott szállítás számlázott ára és a megállapodásos ára közötti különbözet a Kiskereskedő Kft. számviteli politikája szerint jelentős összegű. Továbbá azt is feltételezzük, hogy 2018. december 31-éig, a mérlegfordulónapig a nem számlázott árukészletnek csak a felét adták el. A 2018. december 31-én megmaradó készletből 2019. június 12-éig nem értékesítettek.

Feladat:

Mennyiben más a számviteli megoldás ebben a változatban?

Könyveljük le a nem számlázott szállítással kapcsolatos gazdasági eseményeket a Kiskereskedő Kft.-nél!

Megoldás:

A Kiskereskedő Kft. nem számlázott szállítással kapcsolatos gazdasági eseményeinek a könyvelése:

 1. Beérkezett, nem számlázott áru könyvelése megállapodásos ár alapján 2018. december 19-ei dátummal:

T 261. Áruk beszerzési áron 16 000 000 Ft

K 4549. Nem számlázott szállítások 16 000 000 Ft

 1. Nem számlázott áru felének az elszámolása eladott áruk beszerzési értékeként 2018. december 31-éig (több tételben, az egyes értékesítésekkel egyidőben):

T 814. Eladott áruk beszerzési értéke 8 000 000 Ft

K 261. Áruk beszerzési áron 8 000 000 Ft

 1. Nem számlázott szállítás visszakönyvelése a szállítói számla alapján 2019. június 12-én:

A nem számlázott áruknak csak a felét adták el 2018. december 31-éig. Emiatt a számla alapján megállapított jelentős összegű 4 000 000 Ft különbözet felét, 2 000 000 Ft-ot a megmaradt árukészlet értékét növelő tételként, a másik felét, szintén 2 000 000 Ft-ot az egyéb ráfordításokba kellett könyvelni.

T 4549. Nem számlázott szállítások 16 000 000 Ft

T 86. Egyéb ráfordítások 2 000 000 Ft

T 261. Áruk beszerzési áron 2 000 000 Ft

T 466. Előzetesen felszámított áfa 5 400 000 Ft

K 4541. Belföldi anyag- és áruszállító 25 400 000 Ft

Tomcsányi Erzsébet cikke, amely a Számviteli tanácsadó legfrissebb, 201964-es számában jelent meg, még két változatot vesz sorra. Az elsőben a nem számlázott szállítás számlázott ára és a megállapodásos ára közötti különbözet a számviteli politika szerint jelentős összegű. A másodikban a szállító késik a számlával, de az még a mérlegkészítés időpontja előtt megérkezik.

A Számviteli tanácsadó legfrissebb számát itt rendelheti meg.Kapcsolódó cikkek

2021. augusztus 31.

A munkavállalók ösztönzésének egyik eszköze: a munkavállalói részvénytulajdonosi program

A Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program egy eszköz arra, hogy a gazdálkodó olyan juttatási rendszert alakítson ki, amely amellett, hogy érdekeltté teszi a programban résztvevő munkavállalókat a vállalkozás eredményes működésében, a munkabéren felüli juttatásra ad lehetőséget az általános szabályoktól eltérő, kedvező adózás mellett. Részlet a Számviteli tanácsadó írásáából.

2021. augusztus 25.

Számviteli alapelvek

Gyakran kerülnek számviteli szakemberek szembe azzal a nehézséggel, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) nem írja le pontosan egy adott tétel elszámolásának vagy lekönyvelésének módját. Ez azonban nem okoz(hat) problémát, hiszen minden gazdasági esemény könyvelése levezethető a számviteli alapelvekből. Gyakran mondjuk az Szt.-re, hogy az egy ún. „kerettörvény”. Ez azt jelenti, hogy az adott gazdálkodónak kell megtöltenie a saját tevékenységének és céljainak legjobban megfelelő tartalommal, eljárásokkal. Ahhoz azonban, hogy milyen szabályok szerint alakítsa ki a gazdálkodó a saját elszámolási és számviteli rendjét, szükség van elvi jellegű keretekre. Ezek az alapelvek.

2021. augusztus 13.

A projektelszámolás számvitele

A projektelszámolás kérdésköre az elmúlt időszak talán legjelentősebb számviteli törvényi módosításának tekinthető. A 2020-ban kötött szerződések tekintetében már kötelező az új szabályozás alkalmazása a gazdaság szereplői számára, vélhetően ezért is érkezett a Könyvvizsgálói Kamarához számos megkeresés a gyakorlati alkalmazások vonatkozásában.