Nem számlázott szállítások, elkésett számlák könyvelése  

Szerző: Adó Online
Dátum: 2019. május 15.
Címkék: , ,
Rovat:
Mi a helyes könyvelés abban az esetben, amikor nem érkezik meg egy számla, és az üzleti évet már zárni kell, a beszámolót össze kell állítani? A Számviteli tanácsadó legfrissebb számában konkrét eseteket mutat be.

Ha nem érkezett meg időben a számla, abban az esetben nem számlázott szállítást kell könyvelni a Nem számlázott szállítások számlára. A nem számlázott szállítás értékét a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell meghatározni. Ha ismert a szerződéses ár, abban az esetben az lesz az eszköz értéke. Ha nem ismert, akkor az eszköz értékét piaci információk alapján kell megállapítani.

A példában szereplő Kiskereskedő Kft. egyszerűsített éves beszámolót készít, forgalmi költség eljárású eredménykimutatást állít össze, számviteli politikájában a mérlegkészítési időpont a tárgyévet követő február hónap utolsó napja. A Kiskereskedő Kft. a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet, leltározási és leltárkészítési szabályzatának megfelelően minden üzleti év végén, a mérlegfordulónapon a készleteinek a mennyiségéről leltárfelvétellel győződik meg.

 1. változat

A Kiskereskedő Kft. kiemelt gazdasági eseményei és információi a 2018-as üzleti év zárásához, a beszámoló készítéséhez:

 1. A Kiskereskedő Kft. 2019. február 28-áig nem kapta meg egyik beszállítójától a Nagykereskedő Kft.-től az egyik szállítói számlát. A Nagykereskedő Kft. árukat szállított, amelyeket a szállítólevéllel igazoltan a Kiskereskedő Kft. 2018. december 19-én vett át. A beszerzett árukészlet csak egyféle áruból állt.
 2. A Kiskereskedő Kft. az átvett áru teljes mennyiségét még 2018 decemberében, a karácsonyt megelőzően értékesítette. Az értékesítéskor az értékesítés árbevételét, fizetendő áfa összegét lekönyvelte.
 3. A Nagykereskedő Kft. 20 000 000 Ft + 5 400 000 Ft áfa összegben állította ki a számlát, amelyet a Kiskereskedő Kft. csak 2019. június 12-én kapott meg.
 4. A Kiskereskedő Kft. a megállapodásos árnál magasabb összegű számlát befogadta és ki is egyenlítette.
 5. Mivel a Nagykereskedő Kft. számláját a Kiskereskedő Kft. nem kapta meg időben, amiatt számla, bizonylat hiányában a 2018-as év beszámolójának összeállításakor a nem számlázott szállítást le kellett könyvelnie 2018. december 19-ei dátummal.
 6. A könyvelő kérte a Kiskereskedő Kft. ügyvezetőjének nyilatkozatát arról, hogy milyen árban állapodtak meg a Nagykereskedő Kft.-vel az áru megrendelésénél. A nyilatkozattal igazolt megállapodásos ár 16 000 000 Ft + 4 320 000 Ft áfa, összesen 20 320 000 Ft volt.
 7. A nem számlázott szállítás számlázott ára és a megállapodásos ára közötti különbözet a Kiskereskedő Kft. számviteli politikája szerint nem jelentős összegű.

Feladat:

Könyveljük le a nem számlázott szállítással kapcsolatos gazdasági eseményeket a Kiskereskedő Kft.-nél!

Megoldás:

A Kiskereskedő Kft. nem számlázott szállítással kapcsolatos gazdasági eseményeinek a könyvelése:

 1. Beérkezett, nem számlázott áruk könyvelése megállapodásos ár alapján 2018. december 19-ei dátummal:

T 261. Áruk beszerzési áron 16 000 000 Ft

K 4549. Nem számlázott szállítások 16 000 000 Ft

 1. Nem számlázott áru elszámolása eladott áruk beszerzési értékeként 2018. december 31-éig (több tételben, az egyes értékesítésekkel egyidőben):

T 814. Eladott áruk beszerzési értéke 16 000 000 Ft

K 261. Áruk beszerzési áron 16 000 000 Ft

 1. Nem számlázott szállítás visszakönyvelése a szállítói számla alapján 2019. június 12-én:

A nem számlázott árukat 2018. december 31-éig eladták, emiatt a számla alapján megállapított nem jelentős összegű 4 000 000 Ft különbözetet az egyéb ráfordításokba kellett könyvelni.

T 4549. Nem számlázott szállítások 16 000 000 Ft

T 86. Egyéb ráfordítások 4 000 000 Ft

T 466. Előzetesen felszámított áfa 5 400 000 Ft

K 4541. Belföldi anyag- és áruszállító 25 400 000 Ft

Megjegyzés:

Amennyiben a nem számlázott szállítás számlázott ára és a megállapodásos ára közötti különbözet a Kiskereskedő Kft. számviteli politikája szerint jelentős összegű lett volna, abban az esetben a különbözet összegét szintén az egyéb ráfordításokba kellett volna könyvelni, mivel nem maradt év végére árukészlet a nem számlázott szállításból.

 1. változat

Feltételezzük, hogy a nem számlázott szállítás számlázott ára és a megállapodásos ára közötti különbözet a Kiskereskedő Kft. számviteli politikája szerint jelentős összegű. Továbbá azt is feltételezzük, hogy 2018. december 31-éig, a mérlegfordulónapig a nem számlázott árukészletnek csak a felét adták el. A 2018. december 31-én megmaradó készletből 2019. június 12-éig nem értékesítettek.

Feladat:

Mennyiben más a számviteli megoldás ebben a változatban?

Könyveljük le a nem számlázott szállítással kapcsolatos gazdasági eseményeket a Kiskereskedő Kft.-nél!

Megoldás:

A Kiskereskedő Kft. nem számlázott szállítással kapcsolatos gazdasági eseményeinek a könyvelése:

 1. Beérkezett, nem számlázott áru könyvelése megállapodásos ár alapján 2018. december 19-ei dátummal:

T 261. Áruk beszerzési áron 16 000 000 Ft

K 4549. Nem számlázott szállítások 16 000 000 Ft

 1. Nem számlázott áru felének az elszámolása eladott áruk beszerzési értékeként 2018. december 31-éig (több tételben, az egyes értékesítésekkel egyidőben):

T 814. Eladott áruk beszerzési értéke 8 000 000 Ft

K 261. Áruk beszerzési áron 8 000 000 Ft

 1. Nem számlázott szállítás visszakönyvelése a szállítói számla alapján 2019. június 12-én:

A nem számlázott áruknak csak a felét adták el 2018. december 31-éig. Emiatt a számla alapján megállapított jelentős összegű 4 000 000 Ft különbözet felét, 2 000 000 Ft-ot a megmaradt árukészlet értékét növelő tételként, a másik felét, szintén 2 000 000 Ft-ot az egyéb ráfordításokba kellett könyvelni.

T 4549. Nem számlázott szállítások 16 000 000 Ft

T 86. Egyéb ráfordítások 2 000 000 Ft

T 261. Áruk beszerzési áron 2 000 000 Ft

T 466. Előzetesen felszámított áfa 5 400 000 Ft

K 4541. Belföldi anyag- és áruszállító 25 400 000 Ft

Tomcsányi Erzsébet cikke, amely a Számviteli tanácsadó legfrissebb, 201964-es számában jelent meg, még két változatot vesz sorra. Az elsőben a nem számlázott szállítás számlázott ára és a megállapodásos ára közötti különbözet a számviteli politika szerint jelentős összegű. A másodikban a szállító késik a számlával, de az még a mérlegkészítés időpontja előtt megérkezik.

A Számviteli tanácsadó legfrissebb számát itt rendelheti meg.


Kapcsolódó cikkek:


Számlaadatexport funkcióval bővült az online számla rendszer
2019. július 8.

Új funkcióval, a számlaadatexporttal bővült június közepétől az online számla rendszer: a már jelentett kimenő és bejövő számlák adatait három nyelven, Excel-formátumban (xlsx) le lehet tölteni és menteni - hívja fel a figyelmet a NAV.

PTGSZLAH és az átutalásos számlák – tisztázzuk az előírásokat!
2019. június 24.

A jogszabályok bizonyos tevékenységi körök végzése esetén előírják a pénztárgép kötelező használatát. A pénztárgép használata helyett azonban lehetőség van arra, hogy a gépi nyugta helyett számlát állítsunk ki a vevőnek, ám ez esetben a számla minden adatáról adatszolgáltatást kell teljesíteni a NAV részére a következő hó 15-ig. Gyakran felmerül a kérdés, hogy az átutalásos számláknak is szerepelnie kell-e az adatszolgáltatásban? A válasz egyszerű, a magyarázat kicsit bonyolultabb. Nézzük!

A skontó számviteli- és adókezelése
2019. június 17.

A gazdasági életben a szerződéses felek gyakran alkalmaznak bizonyos, – feltételekhez kötött – árengedményeket. Az árengedményre jogosultságot szerezhet a vevő a beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás mennyiségére tekintettel (ezt hívjuk rabattnak), az engedmény lehet üzletpolitikai célú, illetve lehet annak „jutalmazása”, hogy a beszerző fél az eredeti esedékességhez képest a termék, vagy szolgáltatás ellenértékét korábbi időpontban téríti meg. Ez utóbbi árengedményt hívjuk skontónak.