Új EU-s irányelv a cégek pénzügyi kimutatásairól

Szerző: Ado Online
Dátum: 2014. február 7.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-án elfogadta a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról szóló 2013/34/EU irányelvet (a továbbiakban: irányelv), amely egyrészt a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítását tartalmazza, valamint  a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezését.


Az irányelv meghatározza a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások mérethatárait, valamint megengedi, hogy a tagállamok a kisvállalkozások kategóriájánál a mérlegfőösszegre és a nettó árbevételre vonatkozóan még a megadottnál is magasabb határértékeket határozzanak meg. A határértékek csökkentését az irányelv nem teszi lehetővé.

Az irányelv hatálya kiterjed

  • a részvénytársaságokra és a korlátolt felelősségű társaságokra,
  • azokra a közkereseti társaságokra és betéti társaságokra, amelyeknél minden teljes felelősséggel tartozó tag részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű tár­saság,
  • a személyegyesítő társaságokra, akkor is, ha a nem részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság formájában működő tagok ténylegesen mégis korlátozott felelősséget viselnek.

Az irányelv I. és II. melléklete tagállamonként fel­sorolja az irányelv hatálya alá tartozó cégformákat. A nonprofit vállalkozások nem tartoznak az irányelv hatálya alá.

Számviteli változások 2014
  • Először alkalmazzuk a mikrogazdálkodói beszámolót
  • A hibajavításokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
  • Milyen változásokat kell figyelembe vennünk a 2014-es üzleti évben?
  • Milyen hatása van  az új Ptk. hatályba lépésének  a számvitelre?

Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak dr. Andor Ágnesnek és Tomcsányi Erzsébetnek, jöjjön el 2014. február 25-én szakmai konferenciánkra!

A továbbképzésen való részvétel mérlegképes könyvelőknek, vállalkozási szakterületen, számviteli témakörben 8 kreditpontot ér.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és jelentkezés itt

Az irányelvben felsorolt pénzügyi beszámolási alapelvek lényegében nem térnek el a jelenlegi számviteli alapelvektől.

Az irányelv részletesen foglalkozik a mérleg és eredménykimutatás tartalmával, és bemutatja ezek felépítését is. Az irányelv kiemelten foglalkozik a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött kiegészítő megjegyzésekkel, azok megjelenítésével, tartalmával.

Az irányelv a tagállamokra bízza, hogy menetesítik-e a mikrovállalkozásokat a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött kiegészítő megjegyzések készítése alól, de a mentesség esetére is megadja azt a minimálisan közlendő adatkört, amit a „mérleg alatt” a mikrovállalkozásnak is be kell mutatnia.

A vezetés beszámolójában – amelynek készítése alól a kisvállalkozásokat és a mikrovállalkozásokat mentesíthetik a tagállamok – a vezetésnek „valós áttekintést kell adnia a vállalkozás üzemmenetének alakulásáról és teljesítményéről, illetve helyzetéről, azon főbb kockázatok és bizonytalanságok ismertetésével együtt, amelyekkel a társaságnak szembe kell néznie.”

Azok a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók, amelyek átruházható értékpapírjait valamely tagállam tőzsdéjére bevezették, a vezetés beszámolójának elkülönített részeként egy úgynevezett vállalatirányítási nyilatkozatot is kötelesek összeállítani.

A tagállamoknak 2015. július 20-áig kell jogszabályaikat úgy módosítani – és a módosításokat hatályba léptetni –, hogy az irányelvnek megfeleljenek.

Az új uniós számviteli irányelvről részletesen dr. Ladó Judit ír a Számviteli Tanácsadó 2013/12. számában megjelent cikkében.


Kapcsolódó cikkek:


Az iratőrzési kötelezettség
2021. március 4.

A digitalizálás mindennapjaink része, a papír alapú iratok mellett egyre inkább megjelennek az elektronikus iratok is. Ez a folyamat nem hagyja érintetlenül az adózás területét sem, ezért érdemes áttekinteni, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok milyen előírásokat tartalmaznak az adózással összefüggő iratok, bizonylatok őrzésével kapcsolatban. Cikkünkben elsődlegesen azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy az iratokat mennyi ideig, hol és milyen formában kell megőrizni, kit terhel ez a kötelezettség és milyen jogkövetkezményekkel jár a kötelezettség megsértése.

Közeledik a transzferár-nyilvántartás határideje
2021. március 2.

Idén legkésőbb május végéig kell eleget tenniük a transzferár dokumentáció készítési kötelezettségüknek azoknak a vállalatoknak, akik a naptári évvel megegyező üzleti évvel rendelkeznek.

NAV OSA 3.0: Kezdődik az utolsó szankciómentes hónap (x)
2021. március 1.

2021. március 31-ig tart a szankciómentes időszak, ha az áfaalanyok nem vagy nem megfelelően teljesítik a kötelező online adatszolgáltatást. A megfelelő programválasztás további lehetőségeket is kínál a vállalkozások számára.