Vevőkövetelések: amikor nem pénzzel számolunk

Szerző: Ado Online
Dátum: 2012. május 24.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A gazdasági válság következményeként sok vállalkozás pénzügyi nehézségekkel küzd. A recesszió rákényszeríti a gazdasági társaságok egy részét arra, hogy egyes esetekben a pénztől eltérő fizetési módot válasszanak a tartozásaik rendezésére.


Követelések engedményezése

Az engedményezés során a jogosult a követelésének tulajdonjogát – egy azonnali adásvételi ügylet keretében – szerződéssel másra ruházza át, amelyben az engedményező a régi, az engedményes pedig az új jogosult. A Polgári Törvénykönyv az engedményezésre nem ír elő kötelező formát, így a szerződés érvényesen létrejöhet elvileg akár szóban, akár írásban, sőt akár ráutaló magatartással is. Célszerű azonban minden esetben írásban megkötni az engedményezésről szóló szerződést annak érdekében, hogy elkerüljük a követelés teljesítése körül kialakuló utólagos félreértéseket és problémákat. Az engedményezés esetén nem szükséges a kötelezett beleegyezése. Természetesen minden esetben kötelező értesíteni a kötelezettet az engedményezés tényéről annak érdekében, hogy tudja, kinek teljesítsen. Fontos megemlíteni, hogy az üzletszerűen végzett követelésvásárlás mint önálló tevékenység a hitelintézeti törvény alapján pénzügyi szolgáltatásnak minősül, amely engedélyköteles.

Kompenzáció

Kompenzációról akkor beszélhetünk, ha a kötelezett tartozik a jogosultnak, ugyanakkor a jogosultnak is áll fenn tartozása a kötelezettel szemben. Ilyen esetben az egymással szemben fennálló tartozásokat kompenzálják, és azok kölcsönösen megszűnnek. Amennyiben a tartozások nem egyenlő összegűek, akkor a különbözet megmarad, amelyet a kötelezettnek továbbra is teljesítenie kell.

Barter ügylet

A barter ügyletben mindkét fél eladó és vevő is egyben. Meg kell különböztetni azonban a csereszerződést, illetve a barterszerződést. A barterszerződés olyan elszámolási módszer, amelyben az egyik fél szolgáltatásának ellenértéke a másik fél által nyújtott szolgáltatás. A csereszerződés esetében a szerződő felek dolgok tulajdonának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget.

Váltókövetelések

A váltókövetelések pénzkövetelést kifejező, elsődlegesen rövid lejáratú, speciális értékpapírok. Ez a megközelítés alapvetően pénzügyi szemléletű definiálás, számviteli értelemben ugyanis a váltókövetelések nem az értékpapírok csoportjába kerülnek, hanem a követelések között tartjuk nyilván őket. Alapesetben a váltó kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a váltón feltüntetett időpontban a váltó névértékét (a kiváltott tartozást és futamidőre időarányosan járó kamat összegét) megfizeti a váltó tulajdonosának.

Követelések elengedése
Az elengedett követelések a szokásos üzleti folyamatoktól eltérő kiváltó okok következtében jelenhetnek meg. Ebből következően a számviteli szabályozás a szokásos üzleti tevékenység során bekövetkezett eseményektől elkülönítve, a rendkívüli tételek között – rendkívüli ráfordításként – értelmezi az elengedett követeléseket.

A vevőkövetelések speciális rendezési lehetőségeiről részletesen, példákkal illusztrálva ír Kántor Béla a Számviteli Tanácsadó 2012/5. számában megjelent cikkében. A Számviteli Tanácsadó szaklapról és az előfizetési lehetőségekről bővebb információk itt.


Kapcsolódó cikkek:


November 10-e a számvitel és a könyvelők világnapja
2019. november 12.

525 évvel ezelőtt, 1494. november 10-én jelent meg Velencében Luca Pacioli forradalmi műve, a ‘Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita’, magyarul ‘Az aritmetika, a geometria, az arányok és árnyalatok összefoglaló tárgyalása’. A 615 oldalas könyv matematikatörténeti szempontból is kiemelkedő, de legalább ennyire fontos, hogy egy bőséges fejezetben ismertette a szerző a kettős könyvvitel rendszerét. Ez az átlátható rendszer jelentősen hozzájárult a kereskedelem és az ipar fejlődéséhez.

A könyvelési stratégia – létezik ilyesmi egyáltalán?
2019. november 6.

A számviteli törvény kötelező jelleggel írja elő a hatálya alá tartozó gazdálkodók számára a számviteli politika összeállítását. Ha muszáj, hát muszáj – elkészítjük. Nem biztos, hogy a vállalkozóknak az jut eszébe e feladatról, hogy az stratégiájuk része…

Bevallások a civil térben
2019. október 17.

A nonprofit szervezetek világát könyveléstechnikai és adózási szempontból bemutató cikksorozatot indít az Adó Online. Első írásunk a közhasznúsági beszámoló készítésének apró trükkjeit mutatja be.  

Számvitel-kommunikáció – az üzleti stratégia új útja?
2019. szeptember 25.

A vállalkozások vezetői tisztában vannak azzal, mennyire fontos a kommunikáció az üzleti életben (is). Azonban az, hogy a számvitelnek is „kifejezőképesnek” kell lennie, biztosan sokak számára hangzik meglepően.