Vevőkövetelések: amikor nem pénzzel számolunk

Szerző: Ado Online
Dátum: 2012. május 24.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A gazdasági válság következményeként sok vállalkozás pénzügyi nehézségekkel küzd. A recesszió rákényszeríti a gazdasági társaságok egy részét arra, hogy egyes esetekben a pénztől eltérő fizetési módot válasszanak a tartozásaik rendezésére.


Követelések engedményezése

Az engedményezés során a jogosult a követelésének tulajdonjogát – egy azonnali adásvételi ügylet keretében – szerződéssel másra ruházza át, amelyben az engedményező a régi, az engedményes pedig az új jogosult. A Polgári Törvénykönyv az engedményezésre nem ír elő kötelező formát, így a szerződés érvényesen létrejöhet elvileg akár szóban, akár írásban, sőt akár ráutaló magatartással is. Célszerű azonban minden esetben írásban megkötni az engedményezésről szóló szerződést annak érdekében, hogy elkerüljük a követelés teljesítése körül kialakuló utólagos félreértéseket és problémákat. Az engedményezés esetén nem szükséges a kötelezett beleegyezése. Természetesen minden esetben kötelező értesíteni a kötelezettet az engedményezés tényéről annak érdekében, hogy tudja, kinek teljesítsen. Fontos megemlíteni, hogy az üzletszerűen végzett követelésvásárlás mint önálló tevékenység a hitelintézeti törvény alapján pénzügyi szolgáltatásnak minősül, amely engedélyköteles.

Kompenzáció

Kompenzációról akkor beszélhetünk, ha a kötelezett tartozik a jogosultnak, ugyanakkor a jogosultnak is áll fenn tartozása a kötelezettel szemben. Ilyen esetben az egymással szemben fennálló tartozásokat kompenzálják, és azok kölcsönösen megszűnnek. Amennyiben a tartozások nem egyenlő összegűek, akkor a különbözet megmarad, amelyet a kötelezettnek továbbra is teljesítenie kell.

Barter ügylet

A barter ügyletben mindkét fél eladó és vevő is egyben. Meg kell különböztetni azonban a csereszerződést, illetve a barterszerződést. A barterszerződés olyan elszámolási módszer, amelyben az egyik fél szolgáltatásának ellenértéke a másik fél által nyújtott szolgáltatás. A csereszerződés esetében a szerződő felek dolgok tulajdonának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget.

Váltókövetelések

A váltókövetelések pénzkövetelést kifejező, elsődlegesen rövid lejáratú, speciális értékpapírok. Ez a megközelítés alapvetően pénzügyi szemléletű definiálás, számviteli értelemben ugyanis a váltókövetelések nem az értékpapírok csoportjába kerülnek, hanem a követelések között tartjuk nyilván őket. Alapesetben a váltó kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a váltón feltüntetett időpontban a váltó névértékét (a kiváltott tartozást és futamidőre időarányosan járó kamat összegét) megfizeti a váltó tulajdonosának.

Követelések elengedése
Az elengedett követelések a szokásos üzleti folyamatoktól eltérő kiváltó okok következtében jelenhetnek meg. Ebből következően a számviteli szabályozás a szokásos üzleti tevékenység során bekövetkezett eseményektől elkülönítve, a rendkívüli tételek között – rendkívüli ráfordításként – értelmezi az elengedett követeléseket.

A vevőkövetelések speciális rendezési lehetőségeiről részletesen, példákkal illusztrálva ír Kántor Béla a Számviteli Tanácsadó 2012/5. számában megjelent cikkében. A Számviteli Tanácsadó szaklapról és az előfizetési lehetőségekről bővebb információk itt.


Kapcsolódó cikkek:


Számvitel 2020 – feladatok és lehetőségek
2020. február 5.

A számviteli törvény 2020-tól hatályos módosítása hoz néhány jelentősnek mondható változást. Az új előírások elsődleges célja továbbra is, hogy közelítsék a magyar számviteli szabályokat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokhoz.

IAS 19 – Munkaviszony megszűnése utáni juttatások
2019. november 28.

Cikkünkben az IAS 19 Munkavállalói juttatások standard kevésbé ismert munkaviszony megszűnése utáni juttatások értelmezésével és számviteli kezelésével foglalkozó témáját vázoljuk fel.