A Wolters Kluwer A jövő jogásza 2020 felmérése a teljesítmény mozgatórugóit vizsgálta a jogi szektorban zajló változások fényében


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A technológia a sikeres teljesítmény motorja.

A technológia a sikeres teljesítmény motorja

(2020. június 10.) – A 2020-as globális világjárvány által okozott zavarnak messzemenő hatásai lesznek a jogi ágazatra, és felgyorsítja a szektor jelenleg is zajló átalakulását. A jogi szektor különféle gazdasági, demográfiai, szabályozási, technológiai és versenyképességi szükségletektől vezérelve már a válságot megelőzően is átalakulóban volt. Ezek a hatások a továbbiakban is jelentős változásokat eredményeznek az ágazaton belül, ráadásul a mostani, COVID-19 okozta válság is csak felerősíti őket.

A válság következtében kikristályosodott, hogy az üzletmenet-folytonosság szempontjából nélkülözhetetlenné váltak a jogi technológiai megoldások, amelyek bármikor, bárhonnan lehetővé teszik a munkavégzést. A jogi ágazat jövőjét tekintve azonban ismét azokra a kulcsfontosságú képességekre kerül a hangsúly, amelyek birtokában a szervezetek nemcsak túlélhetik a változásokat, de az új kihívásokkal szembenézve és az újonnan kínálkozó lehetőségeket kihasználva meg is erősödhetnek az új jogi környezetben.

A Wolters Kluwer független kutatást végzett A jövő jogásza 2020: a teljesítmény mozgatórugói címmel, hogy értékelje a jogi szektor jövőre való felkészültségét és ellenálló képességét. A felmérés az Egyesült Államok és kilenc európai ország 700 jogi szakemberének meglátásai alapján készült, és azt vizsgálja, milyen tendenciák zajlanak jelenleg az ágazat egészében, és mennyire jól felkészültek a jogi szervezetek a teljesítményük javítására.

„A krízis hatására reflektorfénybe kerül a jogi szakemberek teljesítménye, megnő az igény a hatékonyság növelésére, miközben ügyfeleiknek a legmagasabb minőséget és megtérülést kell biztosítaniuk” – nyilatkozta Martin O’Malley, a Wolters Kluwer Legal & Regulatory vezérigazgatója.

A jogi szervezeteknél górcső alá véve a teljesítményre ösztönzőleg ható jellemzőket, a felmérés több hiányosságot is feltárt az ismeretek, az elvárások, a prioritások és a képességek terén az ügyvédi irodákon és a vállalatok jogi osztályain belül, illetve egymáshoz képest. A jövő jogásza 2020: a teljesítmény mozgatórugói című kutatás valamennyi megállapítása megtalálható ebben a jelentésben, amely egyúttal a jogi ágazat meghatározó szereplőinek a COVID-19-járvánnyal és annak a jogi szektorra gyakorolt hatásával kapcsolatos meglátásait is ismerteti.

A felmérés főbb megállapításai

Főbb tendenciák és felkészültség

A jogászok jelentős nyomásra számítanak számos tendenciából eredően, amelyek a várakozásaik szerint hatással lesznek a szervezetükre a következő hároméves időszakban. A rangsor élén a technológia áll. Várhatóan az alábbi öt tendencia gyakorolja majd a legnagyobb hatást:

  • a jogi technológia növekvő jelentősége – 76%
  • az ügyfelek/vezetők változó elvárásainak való megfelelés – 74%
  • a nagyobb hatékonyság/produktivitás előtérbe kerülése – 73%
  • a tehetséges munkaerő bevonzásának és megtartásának képessége – 73%
  • az egyre nagyobb mennyiségű és összetettségű információk feldolgozása – 72%

A tendenciákat együttesen vizsgálva ugyanakkor hatalmas szakadék van a trendek és az azokra való felkészültség között. A válaszadók kevesebb mint egyharmada számolt be arról, hogy szervezete jól felkészült a fenti trendek bármelyikére. Mi több, míg a válaszadók 76%-a szerint a jogi technológia növekvő jelentősége a legfontosabb tendencia, csupán 28%-uk nyilatkozott úgy, hogy szervezete alaposan felkészült erre a változásra. Miért tűnnek ilyen felkészületlennek a jogi szervezetek? A válaszadók elmondása szerint a változások kezelésének nehézségei és a vezetőség változásokkal szembeni ellenállása jelentik a legnagyobb akadályt a változások bevezetésében mind a vállalatok jogi osztályai (65%), mind az ügyvédi irodák (53%) számára.

Ügyfelek és irodák közötti kapcsolatok

Általánosságban elmondható, hogy a jövő jogászáról szóló felmérés jelentős eltéréseket hozott a felszínre a vállalati jogi osztályok elvárásai, illetve az ügyvédi irodák ezen elvárások teljesítésére való képessége között. Például a vállalati jogászok 79%-a szerint fontos, hogy az ügyvédi irodák, amelyekkel együtt dolgoznak, hatékonyságot és produktivitást mutassanak fel, míg mindössze 28%-uk vélekedett úgy, hogy a jelenlegi irodájukra ez határozottan jellemző. A felmérés különböző kategóriái között felmerült ellentmondások kihatással lehetnek az ügyfelek elégedettségére: a vállalati jogászok csupán 26%-a volt nagyon elégedett a jelenlegi ügyvédi irodájával. A vállalati jogászok 82%-a szerint fontos, hogy az ügyvédi irodák, amelyekkel együtt dolgoznak, kihasználják a technológiai lehetőségeket.

A felmérés megállapításai egyértelművé teszik, hogy a technológia használata egyre inkább döntő tényező abban, hogy az ügyvédi irodák milyen jól tudják teljesíteni az ügyfeleik elvárásait. A produktivitás és a hatékonyság javításának szükségességével szembesülve, a vállalati jogi osztályok határozottabban folyamodnak a technológiai megoldásokhoz, és az ügyvédi irodákat is erre késztetik. A vállalatok jogi részlegeinek 81%-a nyilatkozott úgy, hogy a következő három évben a leendő ügyvédi irodákat arra kérik majd: ismertessék, milyen technológiai megoldásokat alkalmaznak a nagyobb produktivitás és hatékonyság érdekében. Ez az arány közel kétszerese annak a 41%-nak, amely már most is kéri ezt.

A változó vállalati jogi osztályok

A kifejezetten a vállalatok jogi osztályait érintő tendenciákat vizsgálva, a válaszadók a következőket jelölték meg legfőbb prioritásaikként az elkövetkező három évre: a külső jogi költségek csökkentése/kontrollja, a jogi eljárások és a jogi projektek menedzselésének javítása, és stratégiai érték nyújtása a vállalatuk számára. Amikor arra kértük a válaszadókat, hogy jelöljék meg az előttük álló legnagyobb változásokat, 82%-uk említette a technológia nagyobb mértékű használatát a produktivitás javítása érdekében. A technológiára összpontosítva, az ismeretek és a felkészültség hiánya különösképp égető problémának bizonyul a transzformációs technológiák esetében. A jogi osztályok 67%-a arra számít, hogy a transzformációs technológiák közül a Big Data és a prediktív elemzés jelentős hatást gyakorol majd a piacra a következő három évben, de csupán 25%-uk nyilatkozott úgy, hogy határozottan jól ért ezekhez a technológiákhoz.

A változó ügyvédi irodák

Átalakulás zajlik az ügyvédi irodák körében, mivel egyre intenzívebb versenyben állnak az alternatív jogi szolgáltatókkal, sőt, magukkal az ügyfelekkel is. Az ügyvédi irodák 67%-a nyilatkozott úgy, hogy az ügyfelek elvárásainak való megfelelés érdekében az iroda működését és az ügyfelek munkáját támogató új technológiákba ruház be, 39%-uk formalizálja ügyfélvisszajelzési rendszerét, 36%-uk pedig folyamatoptimalizálási projekteket hajt végre.

Tekintettel a jogi technológia növekvő fontosságára, nem meglepő, hogy az ügyvédi irodák nagyobb beruházásokat helyeznek kilátásba e téren: 60%-uk tervezi növelni a technológiára szánt költségvetési keretét az elkövetkező három év során. Azonban az irodák csupán 29%-a véli úgy, hogy nagyon felkészült a rendelkezésre álló technológiai megoldások ismeretét illetően, 27%-uk tartja magát nagyon felkészültnek arra, hogy a technológia használatával növelje a produktivitását, 26%-uk nagyon felkészült a technológia használatára az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások javítása érdekében, és csak 24%-uk nyilatkozott úgy, hogy munkatársai képesek eredményesen kihasználni a technológia előnyeit. Az elkövetkező három évben legnagyobb hatást gyakorló technológiát illetően 59%-uk említette a mesterséges intelligenciát, de csupán 22%-uk ért hozzá nagyon jól.

A technológiai megoldások élvonalbeli használata továbbra is versenyelőnyt jelent a jövő jogásza számára

A válság arra késztette a jogi szakembereket, hogy felgyorsítsák a technológiai megoldások bevezetését a munkájukban. Az is igaz azonban, hogy sokan közülük már korábban a változás útjára léptek, jóllehet a különböző szereplők eltérő ütemben haladnak.

A jövő jogászáról szóló felmérés előző, 2019. évi kiadásából fény derült arra, hogy a technológiai éllovasok – tehát azok az ügyvédi irodák és jogi osztályok, amelyek teljes mértékben kihasználják a technológia nyújtotta előnyöket – minden területen jobb teljesítményt nyújtottak, mint azok a szervezetek, amelyek még nem egészen használják ki a technológiai lehetőségeket. Ezek a megállapítások 2020-ban is megerősítést nyertek. Az irodák körében a technológiai éllovasok 62%-a nyilatkozott úgy, hogy nyereségessége növekedett az előző évhez képest, szemben az átalakuló irodák 39%-ával. Ezenkívül a technológiai éllovasok a technológiával, a munkaerővel, a szervezet- és ügyfélközpontúsággal kapcsolatos felkészültség minden területén felülmúlták a technológiát kisebb mértékben felhasználó szervezeteket.

A jövő jogásza 2020: a teljesítmény mozgatórugói című kutatás valamennyi megállapítása megtalálható ebben a jelentésben, amely egyúttal a jogi ágazat meghatározó szereplőinek a COVID-19-járvánnyal és annak a jogi szektorra gyakorolt hatásával kapcsolatos meglátásait is ismerteti.

A Wolters Kluwer A jövő jogásza 2020 felmérése

A Wolters Kluwer Legal & Regulatory divíziója a A jövő jogásza 2020: a teljesítmény mozgatórugói című kutatás során 700 jogásszal készített kvantitatív interjút ügyvédi irodákban, jogi osztályokon és üzleti szolgáltatásokat nyújtó cégeknél az Egyesült Államokban és kilenc európai országban: az Egyesült Királyságban, Németországban, Hollandiában, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Belgiumban és Magyarországon. A felmérés során azt vizsgálta, hogy az ügyfelek elvárásai, a technológia és más tényezők milyen hatással vannak a jog jövőjére a legfontosabb területeken, és hogyan készülnek fel a jogi szervezetek ezen változásokra. A felmérést a Wolters Kluwer online folytatta le egy vezető nemzetközi kutatóvállalat segítségével 2020. január 10. és 30. között.

Wolters Kluwer Legal & Regulatory

A Wolters Kluwer divíziójaként működő Wolters Kluwer Legal & Regulatory világszinten vezető szolgáltató a jogi és megfelelési megoldások terén, amelyek segítségével a szakemberek növelhetik a produktivitást és a teljesítményt, csökkenthetik a kockázatokat, és eredményesebben végezhetik a munkájukat. A Wolters Kluwer (WKL) világszinten vezető szerepet tölt be az egészségügyi, az adózási és pénzügyi, a kormányzási, kockázatkezelés és compliance, a jogi és szabályozási szektor számára nyújtott szakmai információk és tartalmak, szoftvermegoldások és szolgáltatások piacán. Nap mint nap támogatjuk ügyfeleinket a kritikus döntések meghozatalában szakértői megoldásainkkal, amelyek a szektor mély ismeretét a specializált technológiákkal és szolgáltatásokkal egyesítik. A Wolters Kluwer 2019. évi árbevétele 4,6 milliárd euró volt. A csoport több mint 180 országban rendelkezik ügyfelekkel, több mint 40 országban van jelen, és mintegy 19 000 munkatársat foglalkoztat világszerte. A vállalat székhelye a hollandiai Alphen aan den Rijnben található.

Médiakapcsolat:
Cseh Balázs

Wolters Kluwer Hungary Kft.
+36 1 4645 601
balazs.cseh@wolterskluwer.comKapcsolódó cikkek

2022. augusztus 12.

Miben hasonlít, és miben különbözik egymástól az öregségi résznyugdíj, és az öregségi teljes nyugdíj?

Sokaknak nyújthat segítséget az a lehetőség, amely a nyugdíjkorhatár betöltésekor akkor is nyugdíjba vonulást tesz lehetővé, amikor a nyugdíjkorhatár betöltéséig az öregségi teljes nyugdíj megállapításához szükséges  legalább húsz év szolgálati idő megszerzése  nem történt meg. Ebben az esetben lehet megoldás az öregségi résznyugdíj igénybe vétele, ha legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik az érintett személy.

2022. július 12.

Az átlagkereset és a nyugdíjelőleg

A következőkben egy jogesetet mutatunk be, mely tipikusnak tekinthető: sokan azt hiszik, hogy a nyugdíjelőlegról szóló határozat a végleges. Részletesen ismertetjük a vonatkozó szabályozást is.