Bővültek a családtámogatások

Szerző: dr. Dénesné dr. Orcsik Judit
Dátum: 2018. január 17.
Rovat:

2018. januártól széles körben módosultak a családokat pénzügyi szempontból segítő rendelkezések. Cikkünkben összeszedtük, hogy milyen változások léptek életbe ettől az évtől.


Anyasági támogatás

A családok támogatásáról szóló 1998. LXXXIV. évi törvény módosítása kapcsán az egyik legjelentősebb változás, hogy a Köldökzsinór program keretében január 1-jétől bővül az anyasági támogatásra jogosultak köre. A törvény hatálya így már kiterjed a nem Magyarország területén élő, külföldön született

a) a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett, magyar állampolgárságú gyermek vér szerinti anyjára, örökbefogadó szülőjére vagy gyámjára, vagy

b) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott Magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek vér szerinti anyjára, örökbefogadó szülőjére vagy gyámjára, feltéve, hogy a gyermek lakóhelye szerinti szomszédos állam joga szerint a magyar állampolgárság felvétele a szomszédos állam szerinti állampolgárságtól való megfosztással jár.

Ez tehát azt jelenti, hogy innentől anyasági támogatás állapítható meg azon személyeknek is, akiknek magyar állampolgárságú gyermeke nem Magyarországon született. Az egyszeri támogatás összegén túl jogosultakká válnak a Babakötvényre is, meghatározott összegű Start számlával.

Csecsemőgondozási díj

Csecsemőgondozási díjra (a továbbiakban: CSED) a tavalyi évig első sorban a szülő nő volt jogosult. Ezen túl a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény többek között a szülő nő halála, illetve az örökbefogadás esetén engedélyezte a CSED kifizetését az apa számára. Ez évtől azonban a csecsemőgondozási díjra jogosult lehet a csecsemőt gondozó vér szerinti apa abban az esetben, ha a gyermeket szülő nő szülői felügyeleti joga megszűnt.

A gyermekgondozási díj

A diplomás GYED- ként ismert ellátásra vonatkozóan fontos változás történt, amelyre az a szülő nő jogosult, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

a) gyermekgondozási díjra az általános szabályok szerint nem jogosult,

b) a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe,

c) a gyermeke a b) pont szerinti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,

d) a gyermeket saját háztartásában neveli,

e) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és

f)  a gyermek születésének napján rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

Ezidáig a fenti feltételeknek megfelelő szülő nő részére egy évig volt fizethető az ellátás, 2018. január 1- től azonban ez további egy évvel meghosszabbodik, azaz a diplomás gyermekgondozási díj a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár.

Ezen felül az általános szabályok szerinti gyermekgondozási díj összegében is történt lényeges módosítás a minimálbér változásának köszönhetően. Eszerint annak maximális felső határa a 2017- ben érvényes 178.500 forintról ebben az évben 193.200 forintra emelkedett. Ugyanígy a diplomás GYED alapképzésben részt vevő hallgatóknál 96 600 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 126 350 forintra változott.

[htmlbox Tb_Kommentár]

 

Családi adókedvezmény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezik arról, hogy magánszemélyek bizonyos gyermekszám (eltartott) és a jogszabály szerinti feltételek megléte esetén az összevont adóalapjuk családi kedvezménnyel való csökkentését kérhetik. Ez a kedvezmény 2017. évben eltartottanként és jogosultsági hónaponként

a) egy eltartott esetén 66 670 forint,

b) kettő eltartott esetén 100 000 forint,

c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint volt.

A változás a kettő gyermekes családoknak kedvez, ugyanis 2018- tól a figyelembe vehető családi kedvezmény részükre 116.670 forintra módosult, ami várhatóan 2019- től tovább emelkedik. Ami legegyszerűbben azt jelenti, hogy egyre kevesebb jövedelemadó megfizetésével egyre több marad a kétgyermekesek zsebében is.

Gyermekes családok adósságának átvállalása

2017. év végén kettő olyan új jogszabály is megalkotásra került, amelyek szintén a családoknak juttatnak pénzügyi szempontú kedvezményeket.

2018. január 1- től hatályos a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI.14.) Korm. rendelet, amely szerint a harmadik vagy további gyermek születésére tekintettel a rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében. Eszerint aki megfelel a jogszabályban foglaltaknak, az a harmadik, illetve minden további gyermek után 1-1 millió forint támogatást kap oly módon, hogy az összeg a jelzáloghitel tartozásba kerül előtörlesztésre.

Hasonló céllal került módosításra a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet is, amely a hitelfelvevő nő diákhitel tartozásának bizonyos mértékű elengedését tűzte ki célul a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan. Eszerint a szülő nő második gyermek esetén a fennálló tartozás 50%- ának, harmadik, vagy további gyermek esetén pedig 100%- ának megfelelő állami támogatásban részesül, ami azt jelenti, hogy utóbbi esetben a teljes tartozás törlésre kerül. Természetesen nem történik mindez automatikusan, a szülő nőnek bejelentési és kérelmezési kötelezettsége van a Diákhitel Központ Zrt. felé, amennyiben igénybe kívánja venni a fenti támogatást.

[htmlbox art_tukor]

 

 


Kapcsolódó cikkek:


Miért fontos a cég döntéshozóinak ismernie a TP-dokumentációt?
2018. szeptember 21.

Miért fontos a cég döntéshozóinak ismernie a TP-dokumentációt?

A társaság minden felelős döntéshozójának célszerű ismernie a TP-dokumentáció tartalmát, mert az az az új szabályok miatt olyan mélységben tárja fel az adózó kapcsolt ügyleteire, saját eredményére vonatkozó álláspontját, következtetéseit, amely miatt fontos, hogy az helyes megállapításokat tartalmazzon - írja az RSM blogja.

Ellenzi a digitális adót az ifo gazdaságkutató intézet
2018. szeptember 20.

Ellenzi a digitális adót az ifo gazdaságkutató intézet

Hátrányos következményei lennének az európai gazdaságra nézve az Európai Bizottság által tervezett digitális adónak a müncheni ifo gazdaságkutató intézet és a felső-bajorországi iparkamara csütörtökön publikált közös tanulmánya szerint.

Miben segít a Társadalombiztosítási egyéni számla?
2018. szeptember 19.

Időről-időre felmerülhet a kérdés, hogyan lehetne megtudni, vajon rendben van-e társadalombiztosítási jogviszonyunk, a kifizetett munkabér, illetmény után mennyi nyugdíjjárulékot fizettünk. Több lehetőség is rendelkezésre áll ennek a kérdésnek a megválaszolásához, egyik közülük a Társadalombiztosítási egyéni számla megtekintése, igény esetén arról hivatalos kivonat készítése.

Ápolási díj: nyitott a kormány a változtatásra
2018. szeptember 14.

Folytatódtak az egyeztetések az ápolási díj mértékéről az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a mozgáskorlátozottakat, autistákat, vakokat és gyengénlátókat, a siketeket és siketvakokat képviselő szervezetek képviselőivel.