Családvédelmi akcióterv – személygépkocsi-szerzési és babaváró támogatás


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A családvédelmi akcióterv részeként, 2019. július 1-el hatályba lépő, sokakat érdeklő két új támogatással kapcsolatos főbb tudnivalókat mutatjuk be.

Babaváró támogatás

A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében létrejött rendelet alapján az állam készfizető kezesként felel a központi költségvetés terhére a 2019. július 1. és 2022. december 31. között megkötött hitelszerződések alapján folyósított, babaváró támogatással (kamattámogatás + gyermekvállalási támogatás) nyújtott banki kölcsönökre. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezen felül a bank további biztosítékot nem írhat elő.

A kölcsönszerződés megkötését a házaspár akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában:

 • a feleség 18 és 40 év közötti,
 • mindkét fél rendelkezik magyarországi lakcímmel, magyar állampolgárok,
 • legalább az egyik fél minimum 3 éve folyamatosan
 • a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, (pl. munkaviszonnyal rendelkezik)
 • felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytat(ott), vagy
 • házasfél kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik – vagyis beleszámít a 3 évbe, ha külföldön munkaviszonya van/volt.

Folyamatos a biztosítási jogviszony, ha legfeljebb 30 napra szakadt meg, illetve ha a magánszemély felsőfokú tanulmányai befejezését követően 6 hónapon belül munkába állt.

 • a házaspár mindkét tagja büntetlen előéletű,
 • egyik félnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása,
 • abban az esetben, ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, (kivéve ha özvegy)
 • egyiküknek sincs a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott tartozása,
 • mindketten alkalmasak gyermekvállalásra, vagyis nincs olyan ismert körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás lehetetlen,
 • vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli, továbbá
 • az igénylőket a hitelintézet hitelképesnek minősíti.

A kölcsönkérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani, az elbírálás ideje 10 nap. A kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 000 000 forintot, szabadon felhasználható, folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben kerül sor. A kölcsön törlesztését a folyósítás napját követő hónaptól kell megkezdeni. A kölcsön teljes futamideje legfeljebb 20 év, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama. A törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem haladhatja meg az 50 000 forintot. A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.

A támogatott személyeknek 1 gyermek születése esetén a kölcsön kamatmentes marad, de vissza kell fizetni, a 2. gyermekük esetén a még fennálló kölcsöntartozás 30%-t, a 3. gyermekük esetén a teljes fennmaradó kölcsöntartozást elengedi az állam.

A támogatott személyek a törlesztés 3 évig tartó szünetelését kérhetik:

 • a várandósság 12. hetétől, (2. gyermekre tekintettel is)
 • a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után.

Az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak, ha:

 • a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik a feltételeket – az 5 éves időszak lejártát követő naptól,
 • a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel – az utolsó magyarországi lakcím megszűnését követő naptól,
 • a gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermeket a támogatott személyek egyike sem neveli már a saját háztartásában – a gyermeknek a szülők háztartásából való kikerülését követő napjától.

Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

A három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatás vehető igénybe.

A szerzési támogatás a megfelelő befogadóképességű személygépkocsi megvásárlásához – ideértve a hitelintézeti kölcsön igénybevételével történő szerzés esetét is –, vagy tulajdonjoga zártvégű pénzügyi lízingszerződés útján történő megszerzéséhez vehető igénybe. A szerzési támogatás mértéke 2 500 000 forint, de legfeljebb a bruttó vételár 50%-a. A szerzési támogatás iránti kérelem benyújtására 2019. július 1. és 2022. december 31. között van lehetőség.

Megfelelő befogadóképességű személygépkocsi: a kérelem benyújtásának időpontjában a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet értelmében személyszállítás céljára készült és jóváhagyott, M1 járműkategóriába sorolt olyan járműkísérő lappal rendelkező gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legalább hét állandó ülőhely van, továbbá új járműnek minősül, ide nem értve a lakóautó jellegű járművet.

Szerzési támogatásra jogosult a nagycsaládos, ha

 • „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt,
 • nincs nyilvántartott köztartozása,
 • büntetlen előéletű,
 • sem ő, sem a támogatással érintett személy nem részesült korábban szerzési támogatásban, és
 • Magyarország területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

További tudnivalók:

 • kérelmet a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon a Kincstárnál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani,
 • ha az adásvételi szerződés (vagy a pénzügyi lízingszerződés) a határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható,
 • a személygépkocsit az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzétett „Családbarát Magyarország” logóval ellátja, elhelyezésének költsége az autókereskedőt terheli, továbbá a logónak 3 évig az autón kell lennie,
 • a személygépkocsit 3 éven belül nem lehet eladni, sem átalakítani.

Kapcsolódó cikkek

2019. április 26.

Minden gyermek után 36 ezer forint támogatás jár Lengyelországban

Megszavazta a lengyel alsóház az 500+ nevű családtámogatási program kibővítését, a kormánypárt öt választási ígérete egyikeként meghirdetett, havi 36 ezer forintnak megfelelő támogatások a jogszabály nyomán júliustól mintegy 6,8 millió gyermek után járhatnak.