Eljárási költségek, illetékek, költségtérítés a társadalombiztosítási ellátásoknál

Szerző: Molnárné Dr. Balogh Márta
Dátum: 2021. január 4.
Címkék: ,
Rovat:
A társadalombiztosítási ellátások igénylésével kapcsolatos ügyintézés során kétféle pénzügyi vonatkozású kérdés is fel szokott merülni, egyrészt az, hogy az eljárás költség-, vagy illetékköteles-e, másrészt az, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos utazáshoz igényelhető-e utazási költségtérítés, vagy sem.

Költségek, illeték fizetés, vagy mentesség

Nyugdíj ügyintézés

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny.) 81. §-a szerint a társadalombiztosítási nyugellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások, valamint az e törvény szerinti más eljárások a törvényben meghatározott esetek kivételével illeték – és költségmentesek.

Illetékkötelesek azok az igazgatási szerv követelésével kapcsolatos fizetési könnyítésre (tartozás mérséklésére, elengedésére, vagy fizetési kedvezmény engedélyezésére) irányuló kérelmekkel összefüggő eljárások, ahol a kötelezett jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetése, jogalap nélkül felvett ellátás megtérítése, baleseti ellátás vagy társadalombiztosítási ellátás megtérítése tárgyában hozott fizetésre kötelező határozatban foglaltak enyhítését kéri.

Illetékköteles a mulasztási bírsággal kapcsolatos fizetési könnyítés engedélyezése iránti eljárás is.

Ezekben az esetekben az illeték ún. általános tételű eljárási illeték, jelenleg 3.000 Ft összegű.

Nyugdíjügyek intézése során tehát igen kedvező helyzetben vannak az ügyfelek, mert az eljárás teljesen költség- és illetékmentes.

Az általános tételű illeték megfizetéséhez kötött, fizetési könnyítéssel kapcsolatos eljárások is elviselhető anyagi terhet jelentenek a kérelmező számára.

Egészségbiztosítás

Fentiekhez hasonló módon szabályoz az egészségbiztosítási ellátásokkal kapcsolatban a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban Eb.tv.) is 75/A §-ában.

A rendelkezés szerint az egészségügyi szolgáltatás, táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj, baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz, baleseti járadék biztosított általi igénybevételével kapcsolatos eljárások (beleértve a méltányosságból igénybe vehető ellátásokat is) költség- és illetékmentesek.

A költség- és illetékmentesség kiterjed a magánszeméllyel szemben jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, illetve jogalap nélkül igénybe vett természetbeni ellátás visszafizetése, megtérítése címén fennálló követeléssel kapcsolatos fizetési könnyítésekre (mérséklés, elengedés, méltányosságból részletfizetés engedélyezése) is.

A mentesség vonatkozik az Eb.tv. 72. §-a szerinti kamattal, késedelmi pótlékkal, mulasztási bírsággal kapcsolatos fizetési könnyítés iránti kérelemre is.

Ugyanakkor felmerülhet költség a foglalkoztató számára, ha a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatát kéri a kormányhivataltól.

Ebben az esetben 15.800 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az eljárásért.

Megváltozott munkaképességű személyek

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos, a törvényben meghatározott eljárás, valamint az ezzel összefüggésben indult közigazgatási per, ideértve a tartozás elengedésére, mérséklésére és a részletfizetés engedélyezésére irányuló eljárást is költség és illetékmentes. (a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 14. § (2) bekezdés)

Költségtérítés

A hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban felmerülhetnek különböző kiadások, közöttük elsősorban útiköltség kifizetése.

Sok esetben felmerül a kérdés, az ügyintézéssel kapcsolatos útiköltség megtérítése kérhető-e a hivataltól.

Társadalombiztosítási ügyekben ezzel a kérdéssel kapcsolatban a jogszabály arról rendelkezik, ha jár az ügyintézéshez utazási költségtérítés, ha ilyen rendelkezés nincs a jogszabályban, a válasz nemleges.

Végigtekintve a két társadalombiztosítási ágazat, az egészségbiztosítás, illetve a nyugdíjbiztosítás szabályain, az egészségbiztosítás természetbeni ellátásai, az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során találkozunk utazási költségtérítés biztosításával igen szigorú szabályok szerint.

Az Eb. tv. 22.§-a tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amikor a beteg és indokolt esetben kísérője orvosi ellátáshoz, kezeléshez, orvos szakértői vizsgálatra történő utazásához utazási költségtérítésre jogosult.

Más esetben, például igénybenyújtás, vagy TAJ kártya ügyintézés esetén nem igényelhető utazási költség.

Fontos tudni, hogy az utazási költséghez nyújtott támogatás jogalap nélküli felvétele esetén az összeg visszafizetésére köteles annak felvevője, ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték.

A felvételtől számított kilencven napon túl akkor lehet a jogalap nélkül felvett összeget visszakövetelni, ha annak felvétele felróható a felvevőnek.

A Tny-ben nem találkozunk utazási költségtérítésre vonatkozó szabályokkal, nyugdíjügyintézéssel kapcsolatban ugyanis utazási költségtérítésre lehetőség nincs.

Erre figyelemmel kell lenni abban az esetben is, ha nyugdíj-ügyfélszolgálatot kívánunk felkeresni akár tájékoztatás, akár konkrét nyugdíj ügyintézés érdekében, és akkor is, ha postai úton, vagy telefonon, elektronikus úton is intézhető ügyekben mégis a személyes ügyintézést választjuk.

A költségkímélés biztosítása érdekében van lehetőség több helyen is az ügyintézésre.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos ügyintézés során sem igényelhető utazási költségtérítés.


Kapcsolódó cikkek:


Növekedett az alkalmi munka díja
2021. április 15.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló 2021-ben sem minősül biztosítottnak, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.