Emelkedik a nyelvvizsgadíj-támogatás összege


A nyelvvizsga és a KRESZ-vizsga díjának támogatási összege emelkedett a megemelt minimálbér nyomán. Cikkünkből minden részletet megtudhat.

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás igénylésének lehetősége nagyon sok fiatalt érint.

Ezen a területen már érkezett egy jó hír, a veszélyhelyzetre tekintettel meghosszabbodott 2021. június 30-ig a vizsga letételének határideje, mely kedvezmény a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. és 10. §-aiban került meghatározásra.

Az újabb kedvező hír a nyelvvizsga díj támogatás összegének emelkedése a minimálbér összegének emelkedéséhez kapcsolódóan.

Nyelvvizsga díj támogatás

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017.(XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) hatálybalépésétől, 2018. január 1-től lehetőség van a sikeres nyelvvizsga díjához, valamint a térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, továbbá honosított nyelvvizsga honosítási díjához nyújtott támogatás igénylésére.

A támogatás a 2018. január 1-ét követően letett vizsgákhoz vehető igénybe.

A nyelvvizsga letételének napja a nyelvvizsga bizonyítványban szereplő vizsganap.

A támogatásra való jogosultság megítéléséhez első sikeres nyelvvizsgának minősülő nyelvvizsga típusokat, és a támogatott nyelvek körét részletesen meghatározza a Kormányrendelet.

A támogatásra az a harmincöt év alatti magyar állampolgár, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott személy lehet jogosult, aki a sikeres nyelvvizsgáról kiállított nyelvvizsga bizonyítványban szereplő vizsganapon, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga honosítási határozat kiállításának napján a harmincötödik életévét még nem töltötte be.

2020. július 1-jétől az is igényelheti a vizsgadíj visszatérítését, aki a harmincötödik életévét már betöltötte, de a fenti időpontokban csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, ha korábban a támogatást még nem vette igénybe, és a támogatás alapjául szolgáló nyelvvizsgát, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállítására, vagy a honosítási határozat meghozatalára 2020. június 30-a után kerül sor.

Az első sikeres nyelvvizsga díjhoz nyújtott támogatás annak a harmincötödik életévét a veszélyhelyzet alatt (2020. március 11-június 17.) betöltő személynek is jár, aki 2020. december 31-ig terjedő vizsganapon teljesíti a nyelvvizsgát, illetve az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, honosítási határozat kiállításának napja 2020. december 31-ig terjedő időszak.

Új határidő – 2021. június 30.

A támogatás annak a személynek is jár, aki a harmincötödik életévét 2020. november 4.-2021. február 7. között tölti be, ha a nyelvvizsga bizonyítványon megadott vizsganap, az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napja a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

Az egyesíthető részvizsgák esetén elismerhető támogatással kapcsolatos részletes szabályokat is érinti az új határidő.

A támogatás összege

A támogatás összege a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, legfeljebb azonban a díjfizetés időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (2021. február 1-jétől -167.400 forint) huszonöt százalékának megfelelő összeg, azaz 41.850 forint.

A 2020. évi 161.000 forintos minimálbér huszonöt százalékának megfelelő legfeljebb 40.250 forintos támogatáshoz képest 1.600 forintos a támogatás növekedése.

A támogatás iránti kérelmet elektronikus úton, vagy formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kell benyújtani.

Mellékelni kell a kérelemhez a vizsgadíj befizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.

A támogatást csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása címén igénylő személynek igazolnia kell az ellátásban részesülést is.

A támogatás iránti kérelem a nyelvvizsga bizonyítvány, illetve tanúsítvány, honosítási határozat kiállításának, közlésének időpontjától számított egy éven belül nyújtható be. A határidő jogvesztő.

A támogatás igénylése iránti eljárás költségmentes.

A KRESZ vizsgadíj összegéhez nyújtott támogatást nem érinti a minimálbér emelkedése, mert ennek a támogatásnak az összege nem a minimálbérhez kötődik. A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, legfeljebb azonban 25.000 forint.Kapcsolódó cikkek

2021. szeptember 17.

Még utoljára: szeptemberben érkezik a 0,5 százalékos nyugdíjnövelés

Idén szeptember, illetve október végéig a 2020. január 1-június 30. közötti nyugdíjasként folytatott nyugdíjjárulék-köteles keresetek utáni nyugdíjnövelést állapítják meg. Ezzel lezárul a nyugdíj melletti keresőtevékenységre tekintettel történő nyugdíjnövelés.

2021. szeptember 15.

Egyetemisták árvaellátása

Az új egyetemisták közül vannak, akik árvaellátásban részesültek középiskolai tanulmányaik alatt. Tekintsük át, hogy a tanulmányok folytatása hogyan befolyásolja ellátásukat, amelynek folyósítása a középiskola befejezésekor beszüntetésre kerül.

2021. szeptember 10.

Novák Katalin: jövő januártól emelkedik a gyod összege

Novák Katalin a helyi családsegítő és gyermekjóléti központban tett látogatását követően elmondta, a kormány 2019. január 1-jén vezette be a gyodot, ezt a támogatási formát a halmozottan sérült, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek családjai igényelhetnek. A gyod összege jelenleg havi 147 ezer forint, de jövőre ez ismét emelkedik és eléri a minimálbér szintjét – mondta a […]