Érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés


Júliusban érkezik a 3,9 százalékos kiegészítő nyugdíjemelés. Ismertetjük a részleteket.

A Magyar Közlöny 2022. április 28-i 71. számában kihirdetésre került a 161/2022. (IV.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről.

A jogszabály 2022. július 1-jén lép hatályba, az emelt összegű ellátások és a januárig visszamenőleg járó összeg kifizetése július hónapban történik.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62.§-a szerint, ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább egy százalékponttal meghaladja a tervezett fogyasztói ár növekedésnek az éves januári nyugdíjemelésnél figyelembe vett mértékét, akkor november hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani.

2022-ben a kiegészítő emelés már július hónapban megtörténik, január 1-jére visszamenőleges hatállyal.

A kiegészítő emelés azokat illeti meg, akik jogosultak voltak a 2022. januári nyugdíj emelésre, mely 5 százalékos mértékű volt.

Emlékeztető: az éves januári nyugdíjemelésben azok részesülhetnek, akik az előző év legalább egy napján már nyugellátásban részesültek. A 2022-től nyugdíjba vonulók ebben az évben még nem, majd csak 2023-ban részesülnek az emelésben.

A 2022. júliusi kiegészítő nyugdíjemelés mértéke 3,9 százalék.

Ha a jogosult több nyugdíjemelésre jogosító nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a kiegészítő nyugdíjemelést ezen ellátásokra külön-külön kell kiszámítani.

Az özvegyi nyugdíj, illetve a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

Nemzetközi vonatkozású nyugdíjaknál (szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, a Kormányrendelet alapján emelendő ellátás esetén) a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

A kiegészítő nyugdíjemelésre jogosultakon (saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, és a nyugellátásokkal egy tekintet alá eső ellátásokban részesülők) túl részesülnek a kiegészítő emelésben fenti Kormányrendeletben meghatározott más ellátások jogosultjai is.

A Kormányrendelet alapján emelendő, 2022. júliusra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben folyósítja a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a 2022. évi folyósítási naptárban meghatározott időpontban. A folyószámlára utalással kért kifizetés esetén július 12-én jelenik meg a folyószámlán az emelt összegű ellátás.

A 2022. január-június hónapokra járó kiegészítő emelés összegét, valamint a tizenharmadik havi nyugdíjra vagy tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét a júliusra járó ellátással egyidejűleg egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

A Kormányrendelet rendelkezik néhány további ellátás emelendő összegéről is. Így például a rokkantsági járadék havi összege az eddigi 43.100 forintról 44.785 forintra emelkedik.Kapcsolódó cikkek

2022. augusztus 12.

Miben hasonlít, és miben különbözik egymástól az öregségi résznyugdíj, és az öregségi teljes nyugdíj?

Sokaknak nyújthat segítséget az a lehetőség, amely a nyugdíjkorhatár betöltésekor akkor is nyugdíjba vonulást tesz lehetővé, amikor a nyugdíjkorhatár betöltéséig az öregségi teljes nyugdíj megállapításához szükséges  legalább húsz év szolgálati idő megszerzése  nem történt meg. Ebben az esetben lehet megoldás az öregségi résznyugdíj igénybe vétele, ha legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik az érintett személy.