Hasznos tudnivalók a 13. havi nyugdíj első részletével kapcsolatban


Februárban fizetik ki a tizenharmadik havi nyugdíj első részletét. Áttekintjük a legfontosabb tudnivalókat, többek között elmondjuk azt is, jár-e az ellátás, ha a nyugdíjas januárban meghalt.

Tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára társadalombiztosítási nyugellátásban vagy az azzal egy tekintet alá eső, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6.§ (4) bekezdése szerinti ellátásban részesül.

A tizenharmadik havi nyugdíjra jogosultakon (saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, és a nyugellátásokkal egy tekintet alá eső ellátásokban részesülők) túl részesülnek a juttatásban a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020.(VII.4.) Korm. rendeletben meghatározott más ellátások jogosultjai is, ha a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára részesülnek az ellátásban.

Így megilleti a juttatás a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban, a hadigondozásról szóló törvény alapján a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó kormányrendelet alapján a nyugdíjak évenkénti rendszeres emelése szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban, házastársi pótlékban, vagy házastárs után járó jövedelem pótlékban részesülőket.

Ha a jogosult a nyugellátásokból, illetve fenti ellátásokból egyszerre több ellátásban részesül, a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.

A tizenharmadik havi ellátás összege azonosan a tizenharmadik havi nyugdíjjal, fokozatosan kerül kifizetésre, 2021-ben az ellátás 25%-a. 2022-ben 50%-a, 2023-ban 75§-a, 2024-ben éri el teljes összegét a juttatás.

A tizenharmadik havi juttatás külön határozat meghozatala nélkül kerül folyósírásra a tárgyév februárjában.

Postai kifizetés esetén az éves kifizetési naptárban február hónapra megjelölt napon történik a kifizetés a februári nyugdíjjal, egyéb ellátással együtt.

Belföldi folyószámlára utalásnál február 12-én kerül jóváírásra a számlán a kifizetés a februári nyugdíjjal, egyéb ellátással együtt.

Mind postai kifizetés, mind számlára utalás esetén külön kerül feltüntetésre a februári nyugdíj, illetve egyéb ellátás, és tizenharmadik nyugdíj, egyéb ellátás első részletének összege.

Külföldi bankszámlára történő utalás esetében is február 12-én kerül a számlán jóváírásra a februári nyugdíjjal, egyéb ellátással együtt a tizenharmadik havi juttatás első részlete.

Abban az esetben, ha az ellátás jogosultja január hónapban elhalálozik, a tizenharmadik havi juttatást (csakúgy, mint a halál hónapjára járó ellátást), a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától, vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Elhalálozás esetében a juttatás kifizetése iránt kérelmet kell benyújtani a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.Kapcsolódó cikkek

2020. szeptember 16.

A leggyakoribb hozzátartozói nyugellátás – özvegyi nyugdíj

A hozzátartozói nyugellátások között a legnagyobb nagyságrendet az özvegyi nyugdíj képviseli. Ebből adódóan ezzel a nyugellátással kapcsolatban érkezik a legtöbb kérdés is. Tekintsük át a legfőbb tudnivalókat az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban.
2020. március 3.

A nyugdíj előtt állók munkajogi védelme

Az idősebb, pályájuk végén álló munkavállalók nehéz helyzetben állnak utolsó, munkával töltött éveik során: ha ekkor szűnne meg munkaviszonyuk, új munkahelyet embert próbáló feladat lenne szerezniük, hiszen életkorukból adódóan egy munkáltató sem számolna hosszú távon velük, egyértelműen hátrányban indulnának a munkaerőpiacon. Éppen ezért, munkaviszonyuk megtartása érdekében különleges felmondási védelem illeti meg őket.
2020. július 6.

A nyugdíj mellett munkát végzők járulékmentessége

Július 1-jétől minden munkát végző saját jogú nyugdíjas (például a megbízási jogviszonyban álló is), mentesül a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól – hívta fel a figyelmet a NAV a honlapján.