Hatósági bizonyítvány a mezőgazdasági őstermelő szolgálati idejéről

Szükség lehet a meglévő szolgálati idő hivatalos igazolására egy különleges esetben is, ha a mezőgazdasági őstermelő Tbj. szerinti biztosítási kötelezettségének megállapításához kell az adat.

Gyakran szükség lehet egy igazolásra a szolgálati időről, munkában töltött időszakról. De megeshet az is, hogy egyszerűen csak meg akarunk bizonyosodni arról, hogy a munkáltató rendben teljesítette bejelentési kötelezettségét foglalkoztatásunkkal kapcsolatban. Az is előfordulhat, hogy tervezzük későbbi életszakaszunkat, és egészen biztosan szeretnénk ismerni az ehhez szükséges adatainkat.

Szükség lehet a meglévő szolgálati idő hivatalos igazolására egy különleges esetben is, ha a mezőgazdasági őstermelő Tbj. szerinti biztosítási kötelezettségének megállapításához kell az adat.

A biztosított, volt biztosított kérheti hatósági bizonyítvány kiadását a megszerzett szolgálati idejéről.

A szolgálati idő rendezésének, igazolásának másik lehetősége az adategyeztetési eljárás amely hivatalból a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző három évvel indul.

A kétféle eljárás találkozhat is egymással.

Az adategyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról:

  • biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idő, nő esetén nők negyven év jogosultsági idővel igényelhető nyugellátásához elért jogosultsági idők,
  • a foglalkoztató adatai,
  • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,
  • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, és
  • azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.

Az egyeztetésnél az érintett személy az esetleg hiányzó adatokra vonatkozóan észrevételt tehet, dokumentumokat nyújthat be.

A nyugdíjbiztosítási feladatot ellátó igazgatási szerv az eltérés okait megvizsgálja, a vizsgálat keretében ha szükséges, az érintett személyt nyilatkozattételre hívhatja fel. A foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet, más bizonyítási eljárást folytathat le.

Az adategyeztetési eljárás határozat kibocsátásával zárul.

Akiket nem érint a hivatalból indult adategyeztetési eljárás , vagy akiknek bármilyen oknál fogva az egyeztetési ütemtervben számukra szereplő időpont előtt van szükségük egyeztetett adataik ismeretére, kérelmet nyújthatnak be adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt, vagy hatósági bizonyítvány kiadása iránt.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E §-a szerint a biztosított, volt biztosított megszerzett szolgálati idejéről, a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági idejéről, és az adategyeztetési eljárás során közlésre kerülő további adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.

A kérelmet a megyei kormányhivatalokhoz, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalához kell benyújtani

Ha a hatósági bizonyítvány kérés találkozik a hivatalból történő adategyeztetési eljárással, mert azt olyan személy nyújtja be, aki a nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését is kéri, vagy életkora miatt a hivatalbóli adategyeztetési eljárásba tartozik, de az egyeztetés még nem történt meg, a két eljárás egyesül.

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás ekkor felfüggesztésre kerül, a hivatalból indult adategyeztetési eljárás pedig teljes egészében lezajlik.

Nem kell egyeztetési eljárást lefolytatni, ha a mezőgazdasági őstermelő a Tbj. biztosítás fennállásának vizsgálatához kéri a hatósági bizonyítvány kiadását, azaz annak megállapításához, hogy a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő idő, és a már megszerzett szolgálati ideje együttesen eléri-e a húsz évet.


Kapcsolódó cikkek:


Szolgálati idő gyermekek után
2021. június 16.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) tartalmaz mind gyermekszüléshez, mind gyermekneveléshez kötődő szolgálati időt. Cikkünkben ezeket részletezzük.

Beleszámít-e a biztosításba a próbaidő?
2021. június 15.

A próbaidő, mint járulékfizetéssel szerzett biztosítási idő természetesen szolgálati időnek minősül a nyugdíj-jogosultságnál, az erre az időre kifizetett munkabér beszámít a nyugdíj összegébe.

Különleges tudnivalók az özvegyi nyugdíjról
2021. június 9.

Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság szabályai közül néhányat különlegessel foglalkozunk most annak érdekében, hogy segítsünk eligazodni a kevésbé ismert szabályok útvesztőjében.